Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Riktlinjer, åtgärder och allmänna råd

I det preventiva och hälsofrämjande arbetet ingår att stödja människor i alla åldrar och alla delar av livet, att göra hälsosamma val och att ta ansvar för sin egen hälsa. Det hälsofrämjande förhållningssättet i samtalet utgör ett av de viktigaste redskapen. Arbetet med levnadsvanor ska genomsyra alla verksamheter såsom kvinnohälsovård, barnhälsovård, primärvård samt psykiatri och specialistsjukvård.

Nationella riktlinjer

Grunden för arbetet utgörs av Socialstyrelsens nationella riktlinjer, se Tabell 1.1.

Tabell 1.1

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
Levnadsvana Risk för framtida ohälsa
Daglig rökning Stor till mycket stor
Ohälsosamma matvanor Stor
Riskbruk av alkohol Måttlig till stor
Otillräcklig fysisk aktivitet Måttlig till stor
Daglig snusning Liten till måttlig
Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

 

Tabell 1.2

Rådgivande samtal
Åtgärdsnivå Beskrivning Omfattning i tid
Enkla råd Information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om levnadsvanor (inte likställt med att ställa frågor om levnadsvanor). Enkla råd kan kompletteras med skriftlig information. Vanligtvis mindre än 5 minuter
Rådgivande samtal

Dialog med patienten – anpassade åtgärder.

Kan inkludera motiverande strategier.

Kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel.

Kan kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev, mail)vid ett eller flera tillfällen.

Vanligtvis 5–15 minuter
Kvalificerat rådgivande samtal

Dialog med patienten – anpassade åtgärder.

Åtgärderna är teoribaserade och strukturerade.

Kan inkludera motiverande strategier,

Kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel.

Kan ges individuellt eller i grupp.

Kan kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev, mail) vid ett eller flera tillfällen.

Förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i den metod som används.

Ofta tidsmässigt mer omfattande (med upprepade sessioner) än rådgivande samtal.

Rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i riktlinjerna är i huvudsak samtalsbaserade.

Enkla råd ska ses som en grund för fortsatt behandling med mer omfattande åtgärder (t.ex. rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal).

I flertalet av de övriga kapitlen i Terapirekommendationerna tas specifika råd upp för respektive diagnosområde. Riktlinjerna betonar särskilt vikten av åtgärder för att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Anamnes och åtgärd av levnadsvanor dokumenteras i VAS under respektive sökord.

De riskgrupper som rekommendationerna fokuserar på inkluderar vuxna med särskild risk (se nedan), vuxna som ska genomgå operation, barn och unga samt gravida. Gruppen vuxna med särskild risk omfattar personer med:

 • En sjukdom (t.ex. diabetes, astma, KOL, cancer, hjärt-kärlsjukdom, långvarig smärta, schizofreni eller depression).
 • Fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning.
 • Social sårbarhet (t.ex. låg socioekonomisk ställning).
 • Biologiska riskmarkörer (t.ex. högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt eller fetma).
 • Andra riskfaktorer (t.ex. flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt eller en skada efter olycksfall).

Allmänna Råd

Gäller samtliga patienter > 2 år:

 • Undvik tobak – rökstopp.
 • Ät regelbundet: 3 huvudmål samt 1–3 mellanmål per dag.
 • Ät mycket grönsaker och frukt: 500 g per dag. Välj gärna grova grönsaker som rotfrukter, vitkål, blomkål, broccoli, bönor och lök. Hel frukt är att föredra framför juice, men väljer man juice bör mängden begränsa till 1 dl per dag.
 • Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
 • Välj i första hand vegetabiliska fetter: olja, flytande margarin, nötter, frön och avokado.
 • Välj magra mejeriprodukter.
 • Välj nyckelhålsmärkt: nyckelhålet står för mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker och salt samt mer fiber och fullkorn.
 • Ät fisk och skaldjur: gärna 3 gånger per vecka, varav fet fisk minst 1 gång per vecka. Välj gärna fiskpålägg.
 • Ingen alkohol eller med måtta: max 1 resp. 2 glas vin/dag (♀ resp.♂)
 • Rör på dig minst 150 minuter per vecka, men gärna mer och varje dag! För barn och ungdomar från 6 år gäller minst 60 minuter dagligen.
 • Minska stillasittande.
 • För en god allmän hälsa är det viktigt med god munhälsa.
 • Tandborstning: 2 gånger per dag med fluoridtandkräm. Regelbundna besök hos Tandvården. För mer information, se kapitel Munhåla och Tandvård.

Allmänna Råd i utskriftsvänlig version.

Barn och Ungdomar

Kvinnohälsovård och barnhälsovård utgör viktiga arenor för stöd och råd kring föräldrar och barns levnadsvanor.

Dokumentation: Samtal om levnadsvanor dokumenteras under hälsosamtal i respektive journalsystem.

Mer information/länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention/Ohälsosamma levnadsvanor.

Senast ändrad: