Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Psykiatri
Depression
Steg 1
sertralin Sertralin
fluoxetin Fluoxetin
mirtazapin Mirtazapin Vid depression med uttalad ångest och sömnstörning
Steg 2 
mirtazapin Mirtazapin
venlafaxin Venlafaxin
Steg 3
duloxetin Duloxetin

bupropion Bupropion

Subventionsbegränsning
Ångestsyndrom
Paniksyndrom
sertralin Sertralin
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
sertralin Sertralin
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
sertralin Sertralin
fluoxetin Fluoxetin
Social fobi
sertralin Sertralin
Tvångsssyndrom
sertralin Sertralin
Psykotiska tillstånd
risperidon Risperidon Insättning via psykiatrin
aripiprazol Aripiprazol Insättning via psykiatrin
olanzapin Olanzapin Insättning via psykiatrin
Sömnstörningar 
propiomazin Propavan Bör undvikas till äldre
alimemazin Alimemazin Bör undvikas till äldre
mirtazapin Mirtazapin
melatonin Melatonin Ej förmån
zopiklon Zopiklon Förstahandsval till äldre
Medel mot alkoholberoende 
disulfiram Antabus
akamprosat Campral
naltrexon Naltrexone OBS! Se Terapirekommendationerna
Vitaminbrist hos missbrukare 
tiamin Beviplex forte
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Psykiatri

 

Senast ändrad: