Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Psykiatri
Depression
Steg 1
sertralin Sertralin
fluoxetin Fluoxetin
mirtazapin Mirtazapin Vid depression med uttalad ångest och sömnstörning
Steg 2 
mirtazapin Mirtazapin
venlafaxin Venlafaxin
Steg 3 Subventionsbegränsade preparat
duloxetin Duloxetin

bupropion Bupropion

Ångestsyndrom
Paniksyndrom
sertralin Sertralin
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
sertralin Sertralin
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
sertralin Sertralin
fluoxetin Fluoxetin
Social fobi
sertralin Sertralin
Tvångsssyndrom
sertralin Sertralin
Psykotiska tillstånd
risperidon Risperidon
aripiprazol Aripiprazol
olanzapin Olanzapin
Sömnstörningar 
zopiklon Zopiklon Förstahandsval till äldre
propiomazin Propavan Bör undvikas till äldre
alimemazin Alimemazin Bör undvikas till äldre
melatonin Melatonin
Medel mot alkoholberoende 
disulfiram Antabus
akamprosat Campral
naltrexon Naltrexone OBS! Se Terapirekommendationerna
Vitaminbrist hos missbrukare 
tiamin Beviplex forte
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: