Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Länkar munhåla och tandvård

Behandlingsrekommendationer

  • Tandvårdens läkemedel: råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården som har tagits fram genom samarbete mellan tandvårdsförvaltningar och läkemedelskommittéer i Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.
  • Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Antibiotika i tandvården.
  • Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Antibiotikaprofylax i tandvården. För lokala rekommendationer gällande endokarditprofylax, se även kapitel Infektionssjukdomar, Endokarditprofylax.
  • Internetodontologi.se. Rekommenderad generell informationskälla som kan ses som komplement till ovanstående länkar.

Försäkringskassans tandvårdsbidrag

Vissa patientgrupper kan med hjälp av läkarintyg vara berättigade till ett bidrag, särskilt tandvårdsbidrag (STB) eller tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, där bastandvård sker enligt avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården.

Patienter med merutgifter (över 11 900 kronor per år) på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan. Med merkostnad avses kostnader som är utöver det vanliga för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. Behovet skall då vara medicinskt/odontologiskt styrkt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.

Senast ändrad: