Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Spasticitet

Ett tillstånd av ökad tonus i en eller flera extremiteter till följd av en skada i centrala nervsystemet. Ofta ses stegrade reflexer och Babinskis tecken. Typiskt är ett mönster med flexion i arm och hand samt extension i ben och fot. Om orsaken är okänd bör det utredas. Spasticitet innebär risk för kontrakturutveckling.

Behandling

Behandlingsindikationen är smärta, förebyggande av kontrakturutveckling eller praktisk påverkan i vardagen (exempelvis flekterade fingrar som omöjliggör handhygien). Fysioterapi och kontrakturprofylax är grunden i behandlingen. I vissa situationer kan läkemedelsbehandling vara indicerad. Vid lokaliserad spasticitet kan botulinumtoxin ges som lokal injektion i berörda muskler. Vid mer generaliserad spasticitet kan behandling med oralt läkemedel övervägas (exempelvis baklofen).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Neurologi

Senast ändrad: