Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Essentiell tremor

Definition

Vanligt tillstånd med prevalens på upp till 4 % och en viktig differentialdiagnos till Parkinsons sjukdom. Karaktäriseras av en bilateral aktions- och postural tremor, det vill säga tremor när armarna används eller hålls statiskt, till skillnad från vilotremor vid Parkinsons sjukdom. Även huvudet kan skaka. Ofta finns en ärftlig komponent. Många patienter upplever kortvarig förbättring efter alkoholintag. Stress, nikotin och koffein kan öka tremorn.

Tillståndet är godartat men kan trots det innebära stort handikapp vid yrkesarbete och sociala situationer. Tremorn kan försämras med åren.

Behandling

Läkemedel med potentiell tremorframkallande effekt kan elimineras eller dosreduceras.

Behandlingen är i första hand betablockad (propranolol), initial dosering exempelvis 40 mg 3 gånger dagligen, dosen kan titreras upp till max 360 mg per dygn.

I andra hand kan licenspreparatet primidone vara aktuellt, startdos 50 mg till kvällen.

Vid svåra tillstånd kan neurokirurgi (deep brain stimulation) vara aktuellt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Neurologi

Senast ändrad: