Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Essentiell tremor

Essentiell tremor har en prevalens på 0,5–1 % i den vuxna befolkningen. Prevalensen ökar vid stigande ålder och är 5 % hos personer över 60 år. Orsaken är okänd, men ofta finns en ärftlig komponent. Tillståndet är godartat, men kan trots det innebära stort handikapp vid yrkesarbete och sociala situationer. Tremorn kan försämras med åren. Botande behandling saknas.

Tillståndet karaktäriseras av en uni- eller, mer vanligt, bilateral aktions- och postural tremor – det vill säga tremor när extremiteten används eller hålls statiskt. Detta till skillnad från vilotremor vid Parkinsons sjukdom. Essentiell tremor syns tydligast i händerna, men även huvudet och benen kan skaka. Smygande debut, med långsam progress.

Många patienter upplever kortvarig förbättring efter intag av små doser alkohol. Stress, nikotin och koffein kan öka tremorn. Läkemedel med potentiell tremorframkallande effekt kan eventuellt sättas ut eller dosreduceras. Exempel på sådana läkemedel är beta-2-agonister, litium, antiepileptika, neuroleptika, SSRI/SNRI och kolinesterashämmare.

Laboratorieprover

Överväg provtagning avseende tyroideafunktion, diabetes och alkoholöverkonsumtion.

Icke-farmakologisk behandling

Begränsning av koffein, nikotin och stressframkallande faktorer.

Farmakologisk behandling

Behandlingen är i första hand icke-selektiv betablockad (propranolol), initial dosering exempelvis 40 mg 1 x 3, dosen kan titreras upp till max 360 mg per dygn. Observera kontraindikation för astmatiker/obstruktiv lungsjukdom.

I andra hand kan gabapentin provas, gradvis upptrappande dos.

Neurologkontakt

Vid svår sjukdom kan ytterligare medicinsk eller neurokirurgisk behandling erbjudas via neurologkontakt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Neurologi

Senast ändrad: