Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Spondylartrit

Endast cirka 5 % av alla patienter med kronisk ländryggssmärta har inflammatorisk ryggsjukdom.

Spondylartritgruppen (SpA) inkluderar sjukdomsgrupperna: Ankyloserande spondylit (Mb Bechterew), reaktiv artrit, psoriasisartrit, artrit associerad till inflammatorisk tarmsjukdom samt odifferentierad spondylartrit.

Klinik vid spondylartriter

Gemensamma huvuddrag är inflammatorisk ryggvärk (> 3 månaders duration), smygande debut, debut < 45 års ålder, förbättring av stelhet och smärta genom rörelse, morgonstelhet, sidoväxlande gluteal smärta och god effekt av COX-hämmare (Figur 12.1).

Figur 12.1 Klassifikationskriterier för inflammatorisk ryggsjukdom (axial spondylartrit) enligt ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society). Gäller för patienter med kronisk ryggsmärta > 3 mån och debutålder < 45 år. ∗aktiva inflammatoriska lesioner på MR talande för sakroiliit, eller röntgenologiskt sakroiliit enligt de modifierade New York-kriterierna.

Utredning inför remiss

Remiss till reumatolog ska innehålla:

  • Förekomst av ledsvullnader.
  • Beskrivning av ryggsymtom, inflammatoriska eller inte, se ovan.
  • Uppgift om associerade tillstånd såsom psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom eller irit.
  • Serologi och eventuell odling vid misstanke på föregående infektion.
  • HLA-B27.

Behandling

Träning utgör basbehandling mot värk, stelhet och hållningsfel och utformas av sjukgymnast/fysioterapeut.

För att möjliggöra träning krävs vanligen medicinering med i första hand COX-hämmare, dock försiktighet vid inflammatorisk tarmsjukdom som kan aktiveras. Intraartikulära injektioner har god effekt vid ledinflammation. Sjukdomsmodifierande behandling inklusive biologiska läkemedel kan bli aktuell vid otillräcklig effekt av ovanstående.

Senast ändrad: