Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Spondylartrit

Endast cirka 5 % av alla patienter med kronisk ländryggssmärta har inflammatorisk ryggsjukdom.

Spondylartritgruppen (SpA) inkluderar sjukdomsgrupperna: Ankyloserande spondylit (Mb Bechterew), reaktiv artrit, psoriasisartrit, artrit associerad till inflammatorisk tarmsjukdom samt odifferentierad spondylartrit.

Klinik vid spondylartriter

Gemensamma huvuddrag är inflammatorisk ryggvärk (> 3 månaders duration), smygande debut, debut < 45 års ålder, förbättring av stelhet och smärta genom rörelse, morgonstelhet, sidoväxlande gluteal smärta och god effekt av COX-hämmare (Figur 12.1).

Figur 12.1 Klassifikationskriterier för inflammatorisk ryggsjukdom (axial spondylartrit) enligt ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society). Gäller för patienter med kronisk ryggsmärta > 3 mån och debutålder < 45 år. ∗aktiva inflammatoriska lesioner på MR talande för sakroiliit, eller röntgenologiskt sakroiliit enligt de modifierade New York-kriterierna.

Utredning inför remiss

Remiss till reumatolog ska innehålla:

  • Förekomst av ledsvullnader.
  • Beskrivning av ryggsymtom, inflammatoriska eller inte, se ovan.
  • Uppgift om associerade tillstånd såsom psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom eller irit.
  • Serologi och eventuell odling vid misstanke på föregående infektion.
  • HLA-B27.

Behandling

Träning utgör basbehandling mot värk, stelhet och hållningsfel och utformas av fysioterapeut.

COX-hämmare behövs för att minska nattlig värk och morgonstelhet samt möjliggöra träning. Försiktighet krävs vid inflammatorisk tarmsjukdom som kan aktiveras. Intraartikulära injektioner har god effekt vid ledinflammation. Sjukdomsmodifierande behandling inklusive biologiska läkemedel kan bli aktuell vid otillräcklig effekt av ovanstående.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: