Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Fothälsa

Fotstatus bör bedömas av behandlande läkare minst en gång om året. Vid misstanke om neuropati eller angiopati, se kapitel Sår, Fotsår hos diabetiker för information om patogenes och utredning.

Riskfotkategorier enligt Nationella Diabetesregistret (NDR):

  1. Frisk fot – diabetes utan komplikationer.
  2. Neuropati och/eller angiopati.
  3. Tidigare fotsår, fotdeformiteter, grav calus, amputation.
  4. Pågående allvarlig fotsjukdom – sår, kritisk ischemi, infektion, Charcotfot.

Riskfotkategori 2–4 ska erbjudas subventionerad medicinsk fotvård. 

Riskfotkategori 4 ska remitteras till diabetsfotsårsmottagning enligt nedan.

Diabetesfotsårsmottagning finns vid ortopedmottagningarna i Halmstad och Varberg samt vid medicinmottagningen i Kungsbacka. Läs mer i vårdriktlinjen Fot, Multidisciplinära diabetesfotteam Hallands sjukhus (intern länk).

Se kapitel Sår, Fotsår hos diabetiker för utförlig information.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: