Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Eksem

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem är en genetisk, kronisk, kliande, inflammatorisk hudsjukdom som kan vara associerad till allergisk astma och/eller hösnuva. 20 % av svenska barn drabbas. Atopiskt eksem är en viktig riskfaktor för utvecklande av handeksem.

Patienter med atopiskt eksem har en störning i hudbarriären/hornlagret. Följden blir torr hud med minskad förmåga att binda vatten och ökad permeabilitet för allergen och irritanter.

Allergiutredning för barn, se kapitel Allergi, Astma och KOL, Allergi och astma hos barn och ungdomar.

Behandling

 • Patient bör använda rikligt med mjukgörande kräm dagligen, även vid symtomfrihet.
 • Lindrigt/medelsvårt: rådgivning (minska tvål- och vattenanvändning), lokala steroider grupp I–III (eventuellt med ocklusion). Observera nedtrappning och underhållsbehandling.
 • Andrahandsalternativ, framförallt vid ansiktseksem: lokal immunmodulerare (takrolimus, pimekrolimus).
 • Steroider grupp III–IV med eller utan ocklusion två gånger per vecka i 2–3 veckor.
 • Underhållsbehandling 1–2 gånger i veckan i 3–4 veckor.
 • Vid utbrett eksem och/eller terapisvikt remiss till hudspecialist för t.ex. ljusterapi, systembehandling och utredning av eventuell kontaktallergi.

Mjukgörande

Smörj flitigt flera gånger dagligen med mjukgörande kräm:

 • Canoderm kräm (fetthalt kräm 22 %, emulsion 20 %), innehåller karbamid.
 • Miniderm kräm (fetthalt 24 %) innehåller glycerol.
 • Propyless kutan emulsion (fetthalt 9 %) innehåller propylenglykol (viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar). Särskilt bra vid seborroiskt eksem.
 • Propyderm kräm (fetthalt 24 %) innehåller propylenglykol. Särskilt bra vid seborroiskt eksem (viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar).
 • Locobase LPL kräm (fetthalt 49 %) innehåller mjölksyra och propylenglykol. Lämpligt vid iktyos samt vid torr lokaliserad hyperkeratotisk hud.

Underhållsbehandling med mjukgörande krämer ingår i behandlingen och ska skrivas på recept med förmån.

Alternativ kan vara handelsvaror som Minicare kräm, Locobase, Locobase repair, Decubal repair cream och Decubal lipid cream.

Smörj särskilt efter tvättning, bad och dusch.

Se instruktioner för insmörjning på Medicininstruktioner.se.

Steroider

Steroider bör främst användas under kortare tid vid akuta eksem.

Steroider appliceras rikligt 1 x 1–2, med undantag för mometason (Elocon, Ovixan) som appliceras en gång dagligen, i 1–2 veckor. Därefter nedtrappning under 4–5 veckor.

Använd en grupp II- eller grupp III-steroid, beroende på svårighetsgrad av eksemet. I vissa fall är det aktuellt med en grupp IV-steroid.

Grupp II: klobetason (Emovat).

Grupp III: mometason (Elocon, Ovixan).

Grupp IV: klobetasol (Dermovat).

Till barn används i första hand grupp I-steroid:

 • Hydrokortison kräm (Hydrokortison CCS eller Mildison Lipid).
 • I svårare fall grupp II-steroid klobetason (kräm Emovat).

Övrig behandling

Vid långtidsbehandling rekommenderas takrolimus (Protopic) och pimekrolimus (Elidel) istället för steroider. Inte till barn under 2 år.

Protopic 0,1 % eller Elidel 1 % appliceras två gånger dagligen tills läkning. Därefter kan applikationen fortsätta två gånger per vecka för att förhindra nya eksemutbrott och förlänga de utbrottsfria perioderna. Till barn 2–16 år kan behandling med Protopic 0,03 % eller Elidel 1 % övervägas istället för steroider på begränsade ytor, se FASS för respektive läkemedel.

Vid infekterat eksem hos vuxna i första hand tvätt med tvål och vatten alternativt t.ex. klorhexidin, kutan lösning 0,5 mg/ml. I andra hand tillägg av topikala steroider ex. betametason + kliokinol (kräm Betnovat med chinoform. OBS! Kommer att utgå under hösten 2021). Behandla i max 2–3 veckor.

Vid svårare infekterade eksem: Överväg antibiotika peroralt. För dosering, se avsnitt Impetigo i delkapitel Hudinfektioner samt kapitel Infektionssjukdomar, Hud- och mjukdelsinfektioner.

Seborroiskt eksem

Är en vanlig, recidiverande hudsjukdom på områden med riklig förekomst av talgkörtlar såsom ansiktet, hårbotten, bröstet, armhålor och ljumskar. Klåda, rodnad och fet fjällning är dominerande symtom. Samband finns mellan seborroiskt eksem och förekomst av jästsvampen pityrosporum ovale.

Behandling

 • Som hudvård rekommenderas propylenglykol (Propyless).
 • Grupp I–II steroid kombinerat med mikonazol (Daktacort) kräm i tio dagar och därefter vid behov till ansikte och bröst.
 • Medicinskt schampo med ketokonazol två gånger per vecka under fyra veckor.
 • Andrahandsval, framförallt vid seborroiskt eksem i ansiktet, är pimekrolimus (Elidel) som är en bra underhållsbehandling.

Eksem i ansiktet

I första hand grupp I–steroid (hydrokortison) 1–2 gånger dagligen, gäller även vid ögonlockseksem, med nedtrappning under 1–2 veckor. Vid svårare fall kan grupp II steroid-klobetasonbutyrat (Emovat) användas under max 3–5 dagar. Utvärdera!

Vid återkommande eksem eller terapisvikt, behandla med hydrokortison ett par dagar och fortsätt därefter med Protopic 0,1 % eller Elidel, som kan vara bra alternativ. Appliceras två gånger dagligen tills läkning. Därefter kan applikationen fortsätta två gånger per vecka för att förhindra uppkomsten av eksemutbrott och förlänga de utbrottsfria perioderna. Vid solexponering ska behandling ske endast på kvällen.

Handeksem

 • Allergiskt kontakteksem: Förvärvad fördröjd cellmedierad allergisk reaktion mot kemiska ämnen såsom nickel, gummi, färgämne samt konserveringsmedel som kommer i kontakt med huden. Livslång allergi.
 • Irritativ handeksem: Inflammation i epidermis och dermis. Vått, smutsigt arbete/frekventa handtvättningar som försämrar hudbarriären. Fukt i skyddshandskar. Vanligare hos atopiker.

Utredning

 • Remiss hudspecialist för epikutantest.
 • Vid misstänkt yrkesrelaterade kontaktallergi kan remiss skickas direkt till yrkesdermatologisk utredning YMDA Malmö eller Arbets- och miljödermatologisk mottagning SU/Sahlgrenska. 

Behandling

 • Eliminera orsak.
 • Bryt ”klådcirkeln” med grupp II–IV-steroid följt av utglesning.
 • Mjukgörande profylaktiskt.
 • Vid sekundärinfektion: Använd kombinationspreparat med grupp III-steroid och antimikrobiellt medel alternativt antibiotika peroralt.
 • Patienten ska informeras om att det inte finns någon botande behandling. Läkningen är beroende av att patienten undviker sådant som våtarbete, tålmodigt behandlar sig med mjukgörare samt i perioder även steroider.
 • Vid terapisvikt: remiss till hudspecialist för eventuell UVB-strålning eller PUVA.

Akut eksem: Starta med grupp II–III-steroidkräm dagligen i 1–3 veckor. Ofta bra att använda en stark steroid direkt för att därefter glesa ut till underhållsbehandling ett par gånger i veckan under ett par månader.

Kroniskt eksem: Mjukgörare är basen i behandlingen. Kräm på dagen och fet kräm eller salva under natten. Underhållsbehandla med svagast möjliga steroid alternativt byta till takrolimus (Protopic). 

Egenvård: Undvik hudirriterande ämnen och lösningsmedel. Flitigt användande av mjukgörande salvor och krämer. Använd bomullsvantar/plasthandskar för att skydda huden mot fukt/irriterande ämnen.

Tylotisk eksem

Starkt hyperkeratotiska, fissurerade plack i handflator, på fingrar, fotsulor. Ofta medelålders män. Naglarna drabbas vanligen inte. Ofarligt, ej smittsamt. Okänd orsak.

Behandling

 • Mjukgörande.
 • Steroider (grupp III) under ocklusion (hydrokolloidplatta).
 • Vid terapisvikt remiss till hudspecialist för peroralt A-vitaminpreparat (retinoider), PUVA.

Hypostatiskt eksem

Uppstår på grund av ökat venöst tryck som ger rödbruna, kliande, lätt fjällande eksem på underben. Brun pigmentering betingad av hemosiderin.

Utredning

För utredning, se kapitel Sår, Bensår.

Behandling

 • Kompression.
 • Mjukgörande
 • Lokal steroid grupp II–IV.
 • Diuretika vid betydande ödem.

Kontaktallergi mot given bensårsbehandling är inte ovanligt. Patienten kan reagera på t.ex. lanolin, konserveringsmedel, parfymämnen och naturprodukter i mjukgörare eller lokalt administrerade läkemedel, men även på gummi i kompressionsstrumpor.

Nummulärt eksem

Rundade eksemfläckar, vanligast lokaliserade på extremiteter med spridningstendens till bål. Utlöses av barriärskada, ofta uttorkning, med ökad mikrobväxt oftast S. Aureus.

Differentialdiagnoser:

 • Svampinfektion: Ringorm – husdjur?
 • Psoriasis: Har ibland nummulära förändringar, men oftast mer välavgränsade, rödare, mer fjällande och sitter framför allt på knän, armbågar.
 • Pityriasis rosea: Mer akut, fläckformad sjukdom på bålen med typiska symtom.

Behandling

 • Bad- och duschrestriktion. Undvik tvål.
 • Mjukgörande: Canoderm kräm/kutan emulsion, Miniderm kräm/kutan emulsion, Karbamid i Essex APL kräm 2 %/5 %/10 %, Propyless kutan emulsion.
 • Grupp II-steroid: klobetason (kräm/salva Emovat). Grupp III-steroid: betametson (kräm/salva Betnovat), mometason (kräm/salva/kutan lösning Elocon, Ovixan).
 • Vid infektion i eksemet ges flukloxacillin.
 • Vid besvärlig klåda eventuellt tillägg av ljusbehandling via hudläkare.
 • Vid svårt eksem eller terapisvikt, remiss till Hudläkare 

Eksem i hårbotten

Betametason (kutan lösning/emulsion Betnovat) alternativt mometason (kutan lösning Elocon, Ovixan). Appliceras 1 x 1 någon vecka med nedtrappning till 1–2 gånger per vecka.

Ketokonazol schampo till hårtvätt 1–2 gånger per vecka. Används ej till barn.

Till barn: Grupp II-steroid: hydrokortison (Locoid Crelo).

Neurodermit (lichen simplex)

Intensivt kliande lichenifierat, väl avgränsad kronisk eksemfläck, återkommande på samma ställe. Orsakas oftast av en skada i huden. Triggas av klåda.

Behandling

 • Grupp III–IV-steroider två gånger per vecka i 2–3 veckor. Vid behov ocklusion under hydrokolloidalt förband (Hydrocoll eller Duoderm) eller salvstrumpa (Zipzoc) med byte en gång per vecka i 1–3 veckor, därefter utglesning av kortisonapplikation men med kvarvarande ocklusion.
 • Underhållsbehandling 1–2 gånger i veckan i 3–4 veckor.
 • Vid terapisvikt remiss till hudläkare.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: