Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Eksem

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem är en genetisk, kronisk, kliande, inflammatorisk hudsjukdom som kan vara associerad till allergisk astma och/eller hösnuva. 20 % av svenska barn drabbas. Atopiskt eksem är en viktig riskfaktor för utvecklande av handeksem.

Patienter med atopiskt eksem har en störning i hudbarriären/hornlagret. Följden blir torr hud med minskad förmåga att binda vatten och ökad permeabilitet för allergen och irritanter.

Svårighetsgrader atopiskt eksem

 • Lindrigt eksem – torr hud, eksem i perioder med begränsad utbredning, däremellan långa eksemfria perioder.
 • Medelsvårt eksem – kontinuerligt aktivt eller tätt återkommande eksem med måttlig utbredning. Kan ha viss påverkan på sömn och dagliga aktiviteter.
 • Svårt eksem – kontinuerligt aktivt och utbrett eksem. Har betydande påverkan på sömn, dagliga aktiviteter och livskvalitet. Remiss till hudläkare.

För eksembehandling och allergiutredning för barn, se kapitel Allergi, Astma och KOL, Allergi och eksem hos barn och ungdomar.

Behandling

 • Lindrigt/medelsvårt: rådgivning, lokala steroider grupp I–III (eventuellt med ocklusion).
 • Andrahandsalternativ, framförallt vid ansiktseksem: lokal immunmodulerare (takrolimus, pimekrolimus).
 • Förslag på steroidschema:

   • Dagligen i 2 veckor.
   • Varannan dag i 2 veckor.
   • 2 gånger i veckan i 2 veckor och därefter avslut.
   • Vid behov kan steroidschemat upprepas en gång till. För utvalda patienter med frekventa eksemskov kan förlängd underhållsbehandling med dosering 2 gånger per vecka vara aktuell i 5–6 månader.

 • Som huvudregel ska kortisonkurer alltid kombineras med mjukgörande kräm. Patient bör använda rikligt med mjukgörande kräm dagligen, även vid symtomfrihet.

Steroider

Steroider bör främst användas under kortare tid vid akuta eksem.

Använd en grupp II- eller grupp III-steroid, beroende på svårighetsgrad av eksemet. I vissa fall är det aktuellt med en grupp IV-steroid.

Grupp II: klobetason (Emovat).

Grupp III: mometason (Elocon, Ovixan).

Grupp IV: klobetasol (Dermovat).

Mjukgörande

Smörj flitigt flera gånger dagligen med mjukgörande kräm.

Den bästa mjukgöraren är den som patienten trivs med och använder, men mjukgörare som innehåller karbamid har visats förebygga återfall i atopiskt eksem.

 • Canoderm kräm (fetthalt kräm 22 %, emulsion 20 %), innehåller 5 % karbamid. Från 2 år.
 • Miniderm Duo kräm (fetthalt 24 %), innehåller glycerol och 2 % karbamid. Särskilt till barn.
 • Miniderm kräm (fetthalt 24 %) innehåller glycerol. Särskilt till barn under 2 år
 • Propyless kutan emulsion (fetthalt 9 %) innehåller propylenglykol (viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar). Särskilt bra vid seborroiskt eksem.
 • Propyderm kräm (fetthalt 24 %) innehåller propylenglykol. Särskilt bra vid seborroiskt eksem (viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar).
 • Locobase LPL kräm (fetthalt 49 %) innehåller mjölksyra och propylenglykol. Lämpligt vid iktyos samt vid torr lokaliserad hyperkeratotisk hud.
 • Calmuril kräm innehåller 10 % karbamid och 5 % mjölksyra. Avfjällande och intensivt återfuktande effekt. Särskilt bra vid tylotiskt eksem, kraftig hyperkeratos, psoriasis eller extremt torrt och fjällande eksem. OBS! Svider.

Underhållsbehandling med mjukgörande krämer ingår i behandlingen och ska skrivas på recept med förmån.

Smörj särskilt efter tvättning, bad och dusch.

Se instruktioner för insmörjning på Medicininstruktioner.se.

Patienter med svår atopisk dermatit eller eksem som inte kan kontrolleras med mjukgörande och lokal inflammationsdämpande behandling bör remitteras till hud- eller barnklinik för bedömning och ställningstagande till annan behandling t.ex. ljusterapi, systembehandling och utredning av eventuell allergi. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Övrig behandling

Vid långtidsbehandling rekommenderas takrolimus (Protopic) och pimekrolimus (Elidel) istället för steroider.

Protopic 0,1 % eller Elidel 1 % appliceras 1 x 2 tills läkning. Därefter kan applikationen fortsätta två gånger per vecka för att förhindra nya eksemutbrott och förlänga de utbrottsfria perioderna. Till barn kan behandling med Protopic 0,03 % (från 2 års ålder) eller Elidel 1 % (från 3 månaders ålder) övervägas på begränsade ytor istället för steroider, se FASS för respektive läkemedel.

Vid svårare infekterade eksem: Överväg antibiotika peroralt. För dosering, se avsnitt Impetigo i delkapitel Hudinfektioner samt kapitel Infektionssjukdomar, Hud- och mjukdelsinfektioner.

Se även Eksem på 1177.se.

 

Seborroiskt eksem

Är en vanlig, recidiverande hudsjukdom på områden med riklig förekomst av talgkörtlar såsom ansiktet, hårbotten, bröstet, armhålor och ljumskar. Klåda, rodnad och fet fjällning är dominerande symtom. Samband finns mellan seborroiskt eksem och förekomst av jästsvampen pityrosporum ovale.

Behandling

 • Som hudvård rekommenderas propylenglykol (Propyless).
 • Kräm med grupp I/II-steroid i kombination med mikonazol (Daktacort) eller ekonazol (Pevisone) i tio dagar och därefter vid behov till ansikte och bröst.
 • Medicinskt schampo med ketokonazol två gånger per vecka under fyra veckor.
 • Andrahandsval, framförallt vid seborroiskt eksem i ansiktet, är pimekrolimus (Elidel) som är en bra underhållsbehandling.

Eksem i ansiktet

Behandling

 • Mjukgörande behandling ges utan karbamid då den kan svida.
 • I första hand grupp I–steroid (hydrokortison) 1 x 1–2 till klar förbättring, därefter nedtrappning under 1–2 veckor. Vid eksem nära ögat rekommenderas ögonsalva (Ficortril).
 • Vid svårare fall kan grupp II-steroid (klobetasonbutyrat; Emovat) användas under max 3–5 dagar. Utvärdera!
 • Vid återkommande eksem eller terapisvikt, behandla med hydrokortison ett par dagar och fortsätt därefter med Protopic 0,1 % eller Elidel, som kan vara bra alternativ. Appliceras 1 x 2 tills läkning. Därefter kan applikationen fortsätta två gånger per vecka för att förhindra uppkomsten av eksemutbrott och förlänga de utbrottsfria perioderna. Vid solexponering ska behandling ske endast på kvällen.

Handeksem

 • Allergiskt kontakteksem: Förvärvad fördröjd cellmedierad allergisk reaktion mot kemiska ämnen såsom nickel, gummi, färgämne samt konserveringsmedel som kommer i kontakt med huden. Livslång allergi.
 • Irritativt handeksem: Inflammation i epidermis och dermis. Vått, smutsigt arbete/frekventa handtvättningar som försämrar hudbarriären. Fukt i skyddshandskar. Vanligare hos atopiker.

Patientbroschyr Handeksem kan beställas från Medeca Pharma.

Utredning

 • Vid misstänkt yrkesrelaterade kontaktallergi kan remiss skickas direkt från primärvård till yrkesdermatologisk utredning YMDA Malmö eller Arbets- och miljödermatologisk mottagning SU/Sahlgrenska. Själva utredningen från YMDA Malmö sker på Hudkliniken.
 • Vid misstanke om annat kontakteksem kan remiss skickas till hudläkare för epikutantest. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Behandling

 • Eliminera orsak.
 • Bryt ”klådcirkeln” med grupp II–IV-steroid följt av utglesning.
 • Mjukgörande profylaktiskt.
 • Vid sekundärinfektion: Använd kombinationspreparat med grupp III-steroid och antimikrobiellt medel alternativt antibiotika peroralt.
 • Patienten ska informeras om att det inte finns någon botande behandling. Läkningen är beroende av att patienten undviker sådant som våtarbete, tålmodigt behandlar sig med mjukgörare samt i perioder även steroider.

Vid terapisvikt: remiss till hudläkare för eventuell UVB-strålning eller PUVA. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Akut eksem: Starta med grupp II–III-steroidkräm dagligen i 1–3 veckor. Ofta bra att använda en stark steroid direkt för att därefter glesa ut till underhållsbehandling ett par gånger i veckan under ett par månader.

Kroniskt eksem: Mjukgörare är basen i behandlingen. Kräm på dagen och fet kräm eller salva under natten. Underhållsbehandla med svagast möjliga steroid alternativt byta till takrolimus (Protopic). 

Egenvård: Undvik hudirriterande ämnen och lösningsmedel. Flitigt användande av mjukgörande salvor och krämer. Använd bomullsvantar/plasthandskar för att skydda huden mot fukt/irriterande ämnen.

Tylotiskt eksem

Starkt hyperkeratotiska, fissurerade plack i handflator, på fingrar, fotsulor. Ofta medelålders män. Naglarna drabbas vanligen inte. Ofarligt, inte smittsamt. Okänd orsak.

Behandling

 • Mjukgörande (Calmuril, Locobase LPL).
 • Grupp III-steroid (Elocon, Betnovat) under ocklusion (hydrokolloidplatta).

Vid terapisvikt remiss till hudläkare för peroralt A-vitaminpreparat (retinoider), PUVA. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Staseksem

Uppstår på grund av ökat venöst tryck som ger rödbruna, kliande, lätt fjällande eksem på underben. Brun pigmentering betingad av hemosiderin.

Utredning

För utredning, se kapitel Sår, Bensår.

Behandling

 • Kompression.
 • Desinfektion med kaliumpermanganat 0,1 %, omslag i 10–20 minuter 2–3 gånger per vecka på vätskande och infekterade eksem.
 • Mjukgörande (Propyless).
 • Lokal steroid grupp III.
 • Zipzoc salvstrumpor.
 • Diuretika vid betydande ödem.

Kontaktallergi mot given bensårsbehandling är inte ovanligt. Patienten kan reagera på t.ex. lanolin, konserveringsmedel, parfymämnen och naturprodukter i mjukgörare eller lokalt administrerade läkemedel, men även på gummi i kompressionsstrumpor.

Nummulärt eksem

Rundade eksemfläckar, vanligast lokaliserade på extremiteter med spridningstendens till bål. Utlöses av barriärskada, ofta uttorkning, med ökad mikrobväxt oftast S. Aureus.

Differentialdiagnoser:

 • Svampinfektion: Ringorm – husdjur?
 • Psoriasis: Har ibland nummulära förändringar, men oftast mer välavgränsade, rödare, mer fjällande och sitter framför allt på knän, armbågar.
 • Pityriasis rosea: Mer akut, fläckformad sjukdom på bålen med typiska symtom.

Behandling

 • Mjukgörande: karbamid (Canoderm), glycerol (Miniderm), propylenglykol (Propyless).
 • Grupp III-steroid: betametson (Betnovat), mometason (Elocon, Ovixan).
 • Vid infektion i eksemet ges flukloxacillin.
 • Vid besvärlig klåda eventuellt tillägg av ljusbehandling via hudläkare.

Vid svårt eksem eller terapisvikt, remiss till Hudläkare. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Eksem i hårbotten

Betametason (kutan lösning/emulsion Betnovat) alternativt mometason (kutan lösning Elocon, Ovixan). Appliceras 1 x 1 någon vecka med nedtrappning till 1–2 gånger per vecka.

Ketokonazol schampo till hårtvätt 1–2 gånger per vecka. Används ej till barn.

Till barn: Grupp II-steroid: hydrokortison (Locoid Crelo).

Neurodermit (lichen simplex)

Intensivt kliande lichenifierat, väl avgränsad kronisk eksemfläck, återkommande på samma ställe. Orsakas oftast av en skada i huden. Triggas av klåda.

Behandling

 • Grupp III–IV-steroider två gånger per vecka i 2–3 veckor. Vid behov ocklusion under hydrokolloidalt förband (Hydrocoll eller Duoderm) eller salvstrumpa (Zipzoc) med byte en gång per vecka i 1–3 veckor, därefter utglesning av kortisonapplikation men med kvarvarande ocklusion.
 • Underhållsbehandling 1–2 gånger i veckan i 3–4 veckor.

Vid terapisvikt, remiss till hudläkare. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: