Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Eksem

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem är en genetisk, kronisk, kliande, inflammatorisk hudsjukdom som kan vara associerad till allergisk astma och/eller hösnuva. 20 % av svenska barn drabbas. Atopiskt eksem är en viktig riskfaktor för utvecklande av handeksem.

Patienter med atopiskt eksem har en störning i hudbarriären/hornlagret. Följden blir torr hud med minskad förmåga att binda vatten och ökad permeabilitet för allergen och irritanter.

Allergiutredning för barn, se kapitel Allergi, Astma och KOL, Allergi och astma hos barn och ungdomar.

Behandling

 • Patient bör använda rikligt med mjukgörande kräm dagligen, även vid symtomfrihet.
 • Lindrigt/medelsvårt: rådgivning (minska tvål och vattenanvändning), lokala steroider grupp I-III eventuellt med ocklusion. Observera nedtrappning och underhållsbehandling.
 • Andrahandsalternativ - framförallt vid ansiktseksem: lokal immunmodulerare (tacrolimus).
 • Steroider grupp III-IV med eller utan ocklusion 2 gånger per vecka i 2-3 veckor.
 • Underhållsbehandling 1-2 gånger i veckan i 3-4 veckor.
 • Vid utbrett eksem och/eller terapisvikt remiss till hudspecialist  för t.ex. ljusterapi, systembehandling och utredning av eventuell kontaktallergi.

Mjukgörande

Smörj flitigt flera gånger dagligen med mjukgörande kräm:

 • Canoderm kräm (fetthalt kräm 22 %, emulsion 20 %), innehåller karbamid.
 • Propyless lotion (fetthalt 9 %) innehåller propylenglykol (viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar) särskilt bra vid seborroiskt eksem.
 • Propyderm, kräm (fetthalt 24%) innehåller propylenglykol, särskilt bra vid seborroiskt eksem (viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar).
 • Locobase LPL (fetthalt 49 %), innehåller mjölksyra och propylenglykol. Lämpligt vid iktyos samt vid torr lokaliserad hyperkeratotisk hud.

Underhållsbehandling med mjukgörande krämer ingår i behandlingen och skall skrivas på recept med förmån

Alternativ kan vara handelsvaror som t.ex. Minicare kräm, Locobase, Locobase repair, Decubal repair cream, Decubal lipid cream.

Smörj särskilt efter tvättning, bad och dusch.

Se även medicininstruktioner.se

Steroider

Steroider bör främst användas under kortare tid vid akuta eksem.

Steroider appliceras rikligt 1 x 1-2 (undantag mometason (Elocon, Ovixan) 1 x 1) i 1-2 veckor, sedan nedtrappning under 4-5 veckor.

Använd en grupp II eller grupp III steroid beroende på svårighetsgrad av eksemet. I vissa fall är det aktuellt med en grupp IV steroid.

Grupp II: klobetason (Emovat)

Grupp III:  mometason (Elocon, Ovixan)

Grupp IV: klobetasol (Dermovat)

Till barn används i första hand grupp I-steroid:

 • hydrokortison (kräm Hydrokortison CCS eller Mildison Lipid)
 • i svårare fall grupp II-steroid klobetason (kräm Emovat).

Övrig behandling

Vid långtidsbehandling rekommenderas takrolimus (Protopic) och pimekrolimus (Elidel) istället för steroider. Ej till barn under 2 år.

Protopic 0,1 % eller Elidel 1 % appliceras 2 gånger dagligen tills läkning. Därefter kan applikationen fortsätta 2 gånger per vecka för att förhindra nya eksemutbrott och förlänga de utbrottsfria perioderna. Till barn 2-16 år kan behandling med Protopic 0,03 % övervägas istället för steroider på begränsade ytor, se Fass.

Vid infekterat eksem hos vuxna: betametason + kliokinol (Betnovat med chinoform), kräm  Behandla i max 2-3 veckor.

Vid svårare infekterade eksem hos barn: Överväg antibiotika peroralt, för dosering se avsnitt Impetigo.

Seborroiskt eksem

Är en vanlig, recidiverande hudsjukdom på områden med riklig förekomst av talgkörtlar såsom ansiktet, hårbotten, bröstet, armhålor och ljumskar. Klåda, rodnad och fet fjällning är dominerande symtom. Samband finns mellan seborroiskt eksem och förekomst av jästsvampen pityrosporum ovale.

Behandling

 • Som hudvård rekommenderas propylenglykol (Propyless).
 • Grupp I-II steroid kombinerat med mikonazol (Daktacort) kräm i 10 dagar och därefter vid behov till ansikte och bröst.
 • Medicinska schampon, ketokonazol (Ketokonazol) schampo 2 gånger per vecka under 4 veckor.
 • Lokal steroidlösning t.ex. betametson+salicylsyra (Diprosalic) till hårbotten.
 • Vid behov av avfjällning: salicylsyrepreparat, 5 % Salicylsyreolja APL eller 2 % salicylsyra i Decubalkräm.
 • Andrahandsval framförallt seborroiskt eksem i ansiktet, pimekrolimus (Elidel) som är en bra underhållsbehandling.

Eksem i ansiktet

Endast grupp I-steroid hydrokortison 1-2 gånger dagligen, gäller även vid ögonlockseksem, med nedtrappning under 1-2 veckor.

Vid återkommande eksem eller terapisvikt, behandla med hydrokortison ett par dagar och fortsätt därefter med Protopic 0,1 % eller Elidel, som kan vara ett bra alternativ. Appliceras 2 gånger dagligen tills läkning. Därefter kan applikationen fortsätta 2 gånger per vecka för att förhindra uppkomsten av eksemutbrott och förlänga de utbrottsfria perioderna. Vid solexponering ska behandling ske endast på kvällen.

Handeksem

 • Allergiskt kontakteksem : Förvärvad fördröjd cellmedierad allergisk reaktion mot kemiska ämnen såsom nickel, gummi, färgämne samt konserveringsmedel som kommer i kontakt med huden. Livslång allergi.
 • Irritativ handeksem : Inflammation i epidermis och dermis. Vått, smutsigt arbete/frekventa handtvättningar som försämrar hudbarriären. Fukt i skyddshandskar. Vanligare hos atopiker.

Utredning

 • Remiss hudspecialist för epikutantest.
 • Vid misstänkt yrkesrelaterade kontaktallergi kan remiss skickas direkt till yrkesdermatologisk utredning YMDA Malmö.

Behandling

 • Eliminera orsak.
 • Bryt ”klådcirkeln” med grupp II-IV-steroid följt av utglesning.
 • Mjukgörande profylaktiskt.
 • Vid sekundärinfektion: Använd kombinationspreparat med grupp III-steroid och antimikrobiellt medel alternativt antibiotika peroralt.
 • Patienten skall informeras om att det inte finns någon botande behandling. Läkningen är beroende av att patienten undviker sådant som våtarbete, tålmodigt behandlar sig med mjukgörare samt i perioder även steroider.
 • Vid terapisvikt: remiss till hudspecialist för eventuell UVB-strålning eller PUVA.

Akut eksem: Starta med grupp II–III-steroidkräm dagligen i 1–3 veckor. Ofta bra att använda en stark steroid direkt för att därefter glesa ut till underhållsbehandling ett par gånger i veckan under ett par månader.

Kroniskt eksem: Mjukgörare är basen i behandlingen. Kräm på dagen och fet kräm eller salva under natten. Underhållsbehandla med svagast möjliga steroid.

Egenvård: Undvik hudirriterande ämnen och lösningsmedel. Flitigt användande av mjukgörande salvor och krämer. Använd bomullsvantar i plasthandskar för att skydda huden mot fukt/irriterande ämnen.

Tylotisk eksem

Starkt hyperkeratotiska, fissurerade plack i handflator, på fingrar, fotsulor. Ofta medelålders män. Naglarna drabbas vanligen ej. Ofarligt, ej smittsamt. Okänd orsak.

Behandling

 • Mjukgörande.
 • Steroider (grupp III) under ocklusion (hydrokolloidplatta).
 • Vid terapisvikt remiss till hudspecialist för peroralt A-vitaminpreparat (retinoider), PUVA.

Hypostatiskt eksem

Uppstår p.g.a. ökat venöst tryck som ger rödbruna, kliande, lätt fjällande eksem på underben. Brun pigmentering betingad av hemosiderin.

Utredning

För utredning se kapitel Sår, Bensår.

Behandling

 • Kompression.
 • Lokal steroid grupp II-IV.
 • Diuretika vid betydande ödem.

Kontaktallergi mot given bensårsbehandling är inte ovanligt. Patienten kan reagera på t.ex. lanolin, konserveringsmedel, parfymämnen och naturprodukter i mjukgörare eller lokalt administrerade läkemedel, men även på gummi i kompressionsstrumpor.

Nummulärt eksem

Rundade eksemfläckar, vanligast lokaliserade på extremiteter med spridningstendens till bål. Utlöses av barriärskada, ofta uttorkning, med ökad mikrobväxt oftast S. Aureus.

Differentialdiagnoser:

 • Svampinfektion: Ringorm – husdjur?
 • Psoriasis: Har ibland nummulära förändringar, men oftast mer välavgränsade, rödare, mer fjällande och sitter framför allt på knän, armbågar.
 • Pityriasis rosea: Mer akut, fläckformad sjukdom på bålen med typiska symtom.

Behandling

 • Bad- och duschrestriktion. Undvik tvål.
 • Mjukgörande: Canoderm kräm/kutan emulsion, Miniderm kräm/kutan emulsion, Karbamid i Essex APL kräm 2 %/5 %/10 %, Propyless kutan emulsion.
 • Grupp II steroid: klobetason (kräm/salva Emovat). Grupp III steroid: betametson (kräm/salva Betnovat), mometason (kräm/salva/kutan lösning Elocon, Ovixan).
 • Vid svårt eksem överväg tablett prednisolon 20-30 mg dagligen med nedtrappning under 10-20 dagar.
 • Vid infektion i eksemet ges flukloxacillin.
 • Vid besvärlig klåda eventuellt tillägg av ljusbehandling via hudläkare.

Eksem i hårbotten

Betametason (kutan lösning/emulsion Betnovat) alternativt mometason (kutan lösning Elocon, Ovixan). Appliceras 1 x 1 någon vecka med nedtrappning till 1-2 gånger per vecka.

Ketokonazol schampo till hårtvätt 1-2 gånger per vecka. Används ej till barn.

Till barn: Grupp II steroid, hydrokortison (Locoid Crelo)

Neurodermit (lichen simplex)

Intensivt kliande lichenifierat, väl avgränsad kronisk eksemfläck, återkommande på samma ställe. Orsakas oftast av en skada i huden, triggas av klåda

Behandling

 • Grupp III-IV-steroider 2 gånger per vecka i 2-3 veckor. Vid behov ocklusion under hydrokolloidalt förband (Hydrocoll eller Duoderm) eller salvstrumpa (Zipzoc) med byte 1 gång per vecka i 1-3 veckor, därefter utglesning av kortisonapplikation men med kvarvarande ocklusion.
 • Underhållsbehandling 1-2 gånger i veckan i 3-4 veckor.
 • Vid terapisvikt remiss till hudspecialist.

Senast ändrad: