Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Illamående, förstoppning och muncandidos

Illamående

Vanliga orsaker är förstoppning, muncandidos, ascites, dyspepsi/reflux, ventrikelretention, ileus, läkemedelsbiverkningar, hyperkalcemi eller dålig symtomkontroll av smärta och oro.

Icke-farmakologisk behandling

Rekommendera små portioner ofta – gärna kall och salt mat, undvik fet mat och matos.

Minimera lukt från t.ex. sår eller stomier genom att ställa in en skål med fuktig grillkol på rummet vilket kan neutralisera dofter.

Väl vädrat rum och munvård är viktiga åtgärder.

Uppmärksamma ventrikelretention, överväg ventrikelsond.

Farmakologisk behandling

Överväg läkemedel på stående tider och inte bara vid behov.

Tabell 18.7

Farmakologisk behandling av illamående
Orsak till illamående Behandling

Nedsatt tarmmotorik

utlöst av t.ex. grundsjukdom eller immobilisering

Tablett metoklopramid 10 mg x 1–3 alt.

Injektion metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml 1–2 ml sc eller iv (maxdos 30 mg/dygn). Vid måltidsrelaterat illamående, ge dosen 30 minuter innan måltid.

Kontraindicerat vid obstruktivt ileus.

Opioidutlöst

Tablett meklozin (Postafen) 25 mg x 1–2 eller

Tablett metoklopramid 10 mg x 1–3 alt.

Injektion metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml 1–2 ml sc eller iv (maxdos 30 mg/dygn).

Cytostatikautlöst

Tablett/munsönderfallande tablett ondansetron                4–8 mg x 1–4 alt. injektion ondansetron 2 mg/ml 2–4 ml sc eller iv. Är kraftigt förstoppande.

Försiktighet vid nedsatt leverfunktion.

Inflammationsutlöst

Tablett betametason 0,5 mg alternativt injektion betametason (Betapred) 4 mg/ml.

Startdos 2–4 mg (0,5–1 ml) x 1, titrera till lägsta effektiva dos.

Har även uppiggande och aptitstimulerande effekt.

Oro, betingat illamående

Tablett lorazepam 0,5–1 mg x 1–3.

Kan läggas under tungan.

Svårbemästrat illamående

Tablett haloperidol (Haldol) 0,5–1 mg x 1–2 alt. injektion haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 0,2–0,4 ml x 1–2.

Maxdos 5 mg/dygn, vid illamående behövs sällan mer än 2 mg/dygn.

Tablett/munsönderfallande tablett olanzapin 2,5–5 mg till kvällen.

Vid svårare illamående kan det vara nödvändigt att kombinera läkemedel ur olika grupper. En vanlig kombinationen är betametason och metoklopramid.

Förstoppning

Förstoppning orsakas av en kombination av svår grundsjukdom, inaktivitet, minskat vätskeintag och läkemedelsbiverkan (framförallt opioider). En noggrann anamnes i kombination med varsam abdominal och rektal undersökning är ofta tillräckligt för att bedöma om förstoppning föreligger.

Icke-farmakologisk behandling

Kostråd och stressfria, regelbundna toalettrutiner med bra sittställning vid defekation. Mjuk bukmassage och hjälpmedel som t.ex. fotpall vid toalettbesök kan underlätta.

Farmakologisk behandling

Ordinera alltid förebyggande laxantia vid start av opioidbehandling. Regelbunden behandling är att föredra.

  • Osmotiskt verkande makrogol med elektrolyter 1 x 1–3. Enbart makrogol är ett alternativ, har en annan smaksättning som kan tolereras bättre.
  • Motorikstimulerande natriumpikosulfat. Startdos 5–10 droppar till natten, kan ökas till 15–20 droppar x 3 (OBS!). Kontraindicerat vid obstruktivt ileus.
  • Rektallösning natriumlaurylsulfoacetat + natriumcitrat (Microlax) eller natriumdokusat + sorbitol (Klyx) kan provas vid distal förstoppning. Alternativ är bisakodyl (enterotablett eller suppositorier Dulcolax).

Vid opioidutlöst förstoppning, där konventionella laxantia inte ger tillräckligt behandlingssvar, kan en perifer opioidantagonist användas. Antingen injektion metylnaltrexonbromid (Relistor) 8–12 mg subkutant vid behov av snabb effekt eller tablett naloxegol (Moventig) 25 mg x 1 som stående profylaktisk behandling. Observera att dessa läkemedel är kontraindicerat vid tarmobstruktion. Relistor kan ge mycket snabb och kraftig effekt med risk för övergående allmänpåverkan. Effekt vanligtvis inom 60 minuter. Injektionen kan upprepas efter ett dygn.

Kommentar: Undvik disackarider, t.ex. oral lösning Laktulos eller dospulver Importal Ex-Lax, då det kan ge besvär med gaser.

Muncandidos

Muncandidos kan leda till nedsatt aptit, illamående eller smärta i mun och svalg. Gör därför regelbundna munbedömningar och behandla frikostigt. Vid utebliven effekt eller upprepade infektioner kan det vara av värde med odling. Se även kapitel Munhåla och tandvård, Slemhinneförändringar.

Farmakologisk behandling

Kapsel flukonazol 50 mg 1 x 1 i 7 dagar. Vid otillräcklig effekt öka dosen till 100–150 mg och/eller förläng behandlingstiden. Observera risk för interaktion med t.ex. fentanyl och metadon vars koncentrationer kan öka och kan därmed kräva dosjustering.

Oral suspension nystatin 100000 IU/ml 2–5 ml x 3–4 (OBS!).

Om patienten har tandprotes måste den tas ut och läggas i klorhexidin (Hexident) 2 mg/ml över natten under hela behandlingsperioden.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: