Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Diagnostik och ytanestesi

Diagnostisk infärgning

För infärgning inför undersökning av kornea och konjunktiva (t.ex. vid erosion, keratit eller främmande kropp). Fluorescerar i regel gul-grönt. Använd oftalmoskopets blåa ljus då syns infärgningen tydligare.

  • Fluoresceinnatrium ögondroppar.
  • Ett alternativ till droppar är fluorescein strips (sterila testremsor).

Ytanestesi

Ytanestesi vid avlägsnade av t.ex. främmande kropp i ögat.

  • Oxibuprokain ögondroppar, 1–2 droppar, vilket kan upprepas vid behov.
  • Tetrakain ögondroppar, 1–2 droppar, vilket kan upprepas vid behov.

Tryckmätning

Tryckmätning kan hänvisas till optiker.

  • Lidokain-Fluorescein ögondroppar, 1 droppe vid tryckmätning.

Dilatation av pupill

  • Tropikamid ögondroppar, 1 droppe. Vid behov ges efter 30 minuter ytterligare 1–2 droppar. Full effekt uppnås efter 20–30 minuter. Synstörning och bländningsbesvär kan sitta kvar i upp till tre timmar.
  • Inom ögonsjukvård används andra dilaterande ögondroppar där den mydriatiska effekten kan kvarstå i ett dygn eller längre.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon.

Senast ändrad: