Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Övriga endokrina sjukdomar

Sällsynta, beskrivs inte här. Bör handläggas av endokrinolog eller specialintresserad invärtesmedicinare. Detta hindrar inte att utredning påbörjas inom primärvården vid misstanke om endokrin sjukdom.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: