Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Anemidiagnostik

Enligt WHO föreligger anemi när Hb <130 g/L för män och Hb <120 g/L för kvinnor. Andra referensvärden gäller för barn och gravida kvinnor v.g. se kem lab. Referensintervall.

Hb ligger stabilt under vuxenlivet, en sänkning inom normalvärdet kan vara signifikant hos den enskilde individen. Hos äldre män sjunker Hb-värdena och skiljer sig i hög ålder inte från kvinnor. Fysisk aktivitet och vätskestatus kan ge betydande variation i Hb-nivå.

 

Basala prover: Hb, LPK, TPK, differentialräkning, MCV, retikulocyter.

Genom att som första steg karaktärisera anemin med hjälp av MCV och retikulocyter (se figur 2.1) kan anemiutredningen få en initial inriktning.

Tänk på primär benmärgssjukdom vid samtidig avvikelse i andra poeser (LPK, TPK).  Se SVF Akuta leukemier. Tänk på hemolys vid snabbt Hb-fall utan tecken till blödning. I dessa fall kan akut telefonkontakt med hematolog vara indicerat.

Figur 2.1 Matris för anemiutredning på basen av MCV och retikulocyter.

(MDS=myelodysplatiskt syndrom)

 

Utarbetad av Terapigrupp Anemi

Terapigruppens sammansättning och

kontaktuppgifter återfinns här

Senast ändrad: