Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Användbara länkar och tillfällig information

Läkemedelsjusteringar vid risk för dehydrering

Läkemedelskommittén Halland vill rekommendera ett dokument från Region Uppsala som ger vägledning om hur läkemedelsbehandling hanteras vid risk för dehydrering, till exempel vid värmebölja, feber och gastroenterit.

Länk till Region Uppsala: Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare.

Dokumentet tar även upp vilka läkemedel som inte behöver sättas ut vid risk för dehydrering.

Observera! Även vid indikation hjärtsvikt kan ACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) samt kombinationer med dessa (inklusive Entresto) sättas ut tvärt. När patienten kan betraktas som rehydrerad är det viktigt att hjärtsviktsbehandlingen med ACE-hämmare, ARB eller kombinationspreparat återinsätts. Indikationen på att patienten är återställd är att patientens blodtryck och puls har stabiliserats. Kontroll av njurfunktion kan vara av värde. Om hjärtsviktsbehandlingen inte återinsätts finns det risk att hjärtfunktionen försämras, vilket kan ske redan inom 1-2 veckor efter utsättning. Vid återinsättning krävs rekommenderas att dosen initialt är reducerad och sedan trappas upp till högsta tolerabla dos.

Senast ändrad: