Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Referenser

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer.

Tydliggörande om palliativ sedering.

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal.

Svenska Läkaresällskapet - Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning (HLR).

Svenska Läkarsällskapet- Etiska riktlinjer om palliativ sedering i livets slutskede.

Svenska palliativregistret.

Utarbetad av Terapigrupp Palliativ vård

Terapigruppens sammansättning och

kontaktuppgifter återfinns här.

Senast ändrad: