Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Tarminfektioner

Utredning

Fråga efter misstänkta födoämnen, andra sjuka, utlandsresa och antibiotikabehandling senaste månaderna. Var frikostig med faecesdiagnostik vid diarré med blod, svår sjukdom eller immunsuppression samt vid misstanke om utbrott.

Ta alltid kontakt med Smittskyddsläkaren vid anhopning av fall!

Tabell 11.4

Provtagning i samband med gastroenteritbesvär
Analys VAS-kod Analys/kommentar
Calici Calici Endast calicivirus. Snabbsvar, analyseras även helger. Dyrare än Fvirus (se slutet av tabellen).
Clostridium difficile Clotox Vid misstanke om antibiotikaassocierad diarré. Påvisar gener för toxin A och toxin B.
Dientamoeba fragilis FxDief Det är inte fastställt om D. fragilis orsakar symtomatiska infektioner, asymtomatiskt bärarskap är vanligt. Vid symtom på långvariga diarréer och buksmärta där andra orsaker uteslutits kan prov övervägas.
Faeces, diarré inhemsk smitta Finhsm PCR inkluderar patogena tarmbakterier och protozoer:

Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella/EIEC, EHEC, Giardia och Cryptosporidium

Faeces, diarré utlandssmitta Futlsm

Som inhemsk men dessutom Entamoeba histolytica, EAEC och ETEC.

Ange på remissen vilket land personen besökt.

Faeces maskägg Fmask

Kan vara indicerat efter vistelse i tropikerna, vid t.ex. makroskopiskt fynd, buksmärtor, anemi, viktminskning, eosinofili, eller förhöjt IgE. För denna diagnostik krävs faeces i SAF-medium.

Är inte förenligt med diarré.

Ange på remissen vilket land personen besökt.

Springmask Fmask Tejpprov. Ett avtryck mot anus med klar tejp, som därefter fästs på ett objektsglas. Helst på morgonen före toalettbesök.
Virus Fvirus Calicivirus (Noro- och Sapovirus), Rotavirus, Adenovirus samt Astrovirus.
För provtagning och mer information, se Mikrobiologens analysförteckning.

Behandling

Tänk på att alltid ge hygienråd i det akuta skedet, då smittsamheten är som störst.

Oral rehydrering. Annan behandling är sällan indicerad. Antibiotikabehandling kan förlänga bärarskapet och dessutom är resistens utbredd i många länder.

Vid svår akut sjukdom (t.ex. kolitbild med frekventa blodiga eller slemmiga diarréer och feber) samt hos patienter med ökad risk för komplikation av invasiv salmonella (t.ex. känd inflammatorisk tarmsjukdom, immunsuppression, kärlgraft eller aneurysm) kan empirisk antibiotikabehandling ges, kontakta infektionsläkare. Bedöm behov av sjukhusvård.

Anmärkning

Loperamid är kontraindicerat vid kolitsymtom, hög feber och/eller blod i avföringen.

För ytterligare information, uppföljning, hygienråd och anmälan enligt Smittskyddslagen, se ”Smittskyddsblad” och särskilt ”Hygienråd vid tarmsmitta”.

Tabell 11.5

Tarminfektion
Patogen Behandling
Campylobacter 

Behandlas i regel inte. Vid svår eller långdragen infektion kan behandling övervägas:

Vuxna: erytromycin (Ery-Max) 500 mg x 2 i 5–7 dagar

eller azitromycin 500 mg x 1 i 3 dagar.

Barn: erytromycin (Ery-Max) i 5–7 dagar, < 25 kg (oral suspension) 20 mg/kg, 25–35 kg kapsel 250 mg x 2, > 35 kg 500 mg x 2.
Clostridium difficile

Avsluta annan antibiotikabehandling. Måttligt svår infektion behandlas. Vid terapisvikt eller recidiv – samråd med infektionsläkare.

Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 10 dagar

eller vancomycin 125 mg x 4 i 10 dagar.

Barn: metronidazol (Flagyl) oral suspension 40 mg/ml, 7,5 mg/kg x 3, max 400 mg x 3 i 10 dagar.
Cryptosporidium Självläkande hos icke-immunsupprimerade personer. Riktad behandling saknas. Licenspreparat kan användas i utvalda fall. Kontakta infektionsläkare. 
Dientamoeba fragilis

Behandlas som regel inte. Ofta asymtomatiskt bärarskap. Antibiotikabehandling har begränsad effekt.
Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 10 dagar.
Barn: metronidazol (Flagyl), oral suspension 40 mg/ml, 10 mg/kg x 3, max 400 mg x 3 i 6 dagar.
EHEC Antibiotikabehandling rekommenderas inte. 
Entamoeba histolytica

Behandling med metronidazol samt efterbehandling med licenspreparat, samråd med infektionsläkare.
Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg 2 x 3 i 8–10 dagar.
Barn: metronidazol (Flagyl) oral suspension 40 mg/ml, 15 mg/kg x 3, max 800 mg x 3 i 8–10 dagar.
ETEC, EAEC och EIEC (”turistdiarré”) Antibiotikabehandling rekommenderas inte. 
Giardia intestinalis

Asymtomatiskt bärarskap förekommer. Bör behandlas. Vanliga symtom är diarré med magkramper, uppspändhet eller malabsorption.

Vid recidiv, kontakta infektionsläkare.

Vuxna: tinidazol (Fasigyn) 500 mg 4 x 1 som engångsdos (OBS! beräknas vara restnoterad från och med 10/4 2020 och framåt)

eller metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 6 dagar.

Barn: metronidazol (Flagyl), oral suspension 40 mg/ml, 10 mg/kg x 3, max 400 mg x 3 i 6 dagar.
Salmonella Behandlas i regel inte. Vid svår akut sjukdom kontakta infektionsläkare. Bedöm behov av sjukhusvård.
Shigella

Faecesprov skiljer initialt inte Shigella från EIEC, som inte ska behandlas. Därför bör slutsvar inväntas före behandling. Shigella/EIEC bör behandlas vid riskyrke, se Smittskyddsblad.

Vuxna: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar

alternativt azitromycin 500 mg 1 × 1 i 3 dagar.

Notera resistensbesked!

Barn: ciprofloxacin barn 10 mg/kg x 2, max 500 mg x 2 i 3 dagar

alternativt azitromycin (Azitromax) oral suspension 40 mg/ml, 10 mg/kg x  1, max 500 mg x 1 i 3 dagar.

Notera resistensbesked!

Springmask (Enterobius vermicularis)

Ofarligt. Egenbehandling. Se 1177.se för ytterligare patientråd.

Vuxna: receptfritt pyrvin (Vanquin) 1 tablett/10 kg kroppsvikt

eller receptbelagt mebendazol (Vermox) 100 mg 1 × 1.

Båda engångsbehandling som upprepas efter 2 veckor

Barn: Behandling som vuxna. Mebendazol (Vermox) finns även som oral suspension 20 mg/ml (ingår inte i högkostnadsskyddet).
Yersinia Behandlas som regel inte. Vid svår eller långdragen infektion kan behandling prövas, kontakta infektionsläkare. Reaktiva följdsymtom påverkas inte av antibiotikabehandling.

 

Senast ändrad: