Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Viktig information vid antibiotikaförskrivning

Behandla bara bakteriella infektioner när antibiotika tillför verklig nytta.

Undvik onödigt bred terapi.

Antibiotikaresistensen ökar med oroväckande hastighet. Sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt. Kraftfulla insatser krävs för att motverka en onödig antibiotikaförskrivning.

Det långsiktiga nationella målet är att minska förskrivningen av antibiotika i öppenvård till 250 recept per 1000 invånare och år. Under 2020 förskrevs i Halland 242 recept per 1000 invånare. Målet för 2021 är att fortsätta att ligga under 250 recept per 1000 invånare.

 

Antibiotikaallergi – allvarlig reaktion: PREPARATET GES EJ

  • Anafylaktiska symtom
  • Mukokutant syndrom
  • Serumsjukeliknande bild, d.v.s. fördröjd överkänslighetsreaktion med ledvärk, feber och utslag
  • Urtikaria inom de första två behandlingsdygnen eller urtikaria med ansiktssvullnad och andningsbesvär (indikation för senare utredning)

Antibiotikaallergi – icke allvarlig reaktion: PREPARATET KAN GES

  • Sent exantem utan klåda
  • Urtikaria eller kliande utslag som debuterat mer än två dagar efter behandlings-start - ge första dosen på mottagningen och observera patienten under en timme.

Misstänkt allvarlig antibiotikareaktion bör utredas senare, innan diagnosen antibiotikaöverkänslighet ställs och innan journalen varningsmärks. Se mer på Janusinfo.

STRAMAs "regnbågshäfte" (Behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvården) ger rekommendationer för antibiotikabehandling och dosering för antibiotika till barn och vuxna. Den går även att beställa här.

 

Äldre

Dosreduktion av antibiotika vid hög ålder och/eller nedsatt njurfunktion.

Fluorokinoloner som t ex ciprofloxacin kan ge CNS-relaterade och psykiska biverkningar, inte minst hos äldre, liksom biverkningar från muskler, leder, senor samt kan öka risken för aortaaneurysm/dissektion. Kinoloner behöver dosreduceras vid nedsatt njurfunktion.

För Bactrim brukar dosen reduceras redan vid måttligt nedsatt njurfunktion.

Furadantin rekommenderas inte vid GFR-värden under 40 ml/min, p.g.a. att koncentrationen i urin blir för låg.

Dosreduktion av övriga antibiotika vid nedsatt njurfunktion behövs sällan vid oral behandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: