Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Antibiotikaallergi

Allvarlig reaktion på antibiotika

PREPARATET GES EJ

  • Anafylaktiska symtom.
  • Urtikaria inom de första två behandlingsdygnen eller urtikaria med ansiktssvullnad och andningsbesvär (indikation för senare utredning).
  • Mukokutant syndrom (Steven-Johnsons syndrom).
  • Serumsjukeliknande bild, d.v.s. fördröjd överkänslighetsreaktion med ledvärk, feber och utslag.

Icke allvarlig reaktion på antibiotika

PREPARATET KAN GES

  • Sent exantem utan klåda
  • Urtikaria eller andra kliande utslag som debuterat mer än två dagar efter behandlingsstart – ge första dosen på mottagningen och observera patienten under en timme, alternativt genomför peroralt provokationstest.

Utredning misstänkt antibiotikaallergi

Misstänkt allvarlig antibiotikareaktion bör utredas, innan diagnosen antibiotikaöverkänslighet ställs och innan journalen varningsmärkes. Se även Janusinfo – Penicillinallergi och andra reaktioner på antibiotika.

För vuxna bör remiss för utredning skickas till Allergimottagningen.

För barn bör följande patienter remitteras till Barn- och ungdomskliniken:

  • Patienter som reagerat med anafylaktisk chock eller mukokutant syndrom. Dessa patienter får inte behandlas med penicilliner eller cefalosporiner.
  • Patienter med urtikaria som debuterar under de två första behandlingsdygnen.
  • Patienter som debuterar med svår urtikaria med eller utan ledsvullnad senare under behandlingen.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: