Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Antibiotikaallergi

Allvarlig reaktion på antibiotika

PREPARATET GES EJ

  • Anafylaktiska symtom.
  • Urtikaria inom de första två behandlingsdygnen eller urtikaria med ansiktssvullnad och andningsbesvär (indikation för senare utredning).
  • Mukokutant syndrom (Steven-Johnsons syndrom).
  • Serumsjukeliknande bild, d.v.s. fördröjd överkänslighetsreaktion med ledvärk, feber och utslag.

Icke allvarlig reaktion på antibiotika

PREPARATET KAN GES

  • Sent exantem utan klåda
  • Urtikaria eller kliande utslag som debuterat mer än två dagar efter behandlingsstart – ge första dosen på mottagningen och observera patienten under en timme, alternativt genomför peroralt provokationstest.

Utredning misstänkt antibiotikaallergi

Misstänkt allvarlig antibiotikareaktion bör utredas, innan diagnosen antibiotikaöverkänslighet ställs och innan journalen varningsmärkes. Remiss skickas till allergimottagningen.

Se även Janusinfo – Penicillinallergi och andra reaktioner på antibiotika.

Länkar Strama och ePED

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (Stramas Regnbågshäfte) ger rekommendationer för antibiotikabehandling och dosering för antibiotika till barn och vuxna. Här återfinns även definitioner för tecken på allvarlig infektion hos vuxna och barn. Behandlingsrekommendationen finns även tillgänglig i Stramas app.

Instruktioner för doseringar av läkemedel till barn på olika indikationer återfinns på ePED.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: