Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Alkohol

Undersökningar har visat att frågor om alkoholvanor ställs mer sällan i hälso- och sjukvården än frågor kring övriga levnadsvanor. Detta trots att vanliga hälsoproblem som psykiska besvär, andra problem, sömnstörningar, hjärt-kärlsjukdom, olycksfall, cancer, suicid, leversjukdom och pankreatit kan kopplas till alkohol. Studier visar även på ökad risk för komplikationer vid kirurgi för de med riskbruk. Det bör även tilläggas att dessa studier är under granskning.

Riskbruk av alkohol

Beräkningar har gjorts att mellan 15-20 % av befolkningen befinner sig i gruppen som har en definierad riskkonsumtion. Vid självrapportering av alkoholkonsumtion används begreppet ”standardglas” (se figur 1.1). Observera att ”standardglas” är ett väldigt grovt mått, då alkoholhalten kan variera kraftigt i t.ex. öl.

Riskbruk för kvinnor definieras som konsumtion av >9 glas per vecka och/eller 1 eller fler tillfälle per månad med mer än 4 standardglas vid samma tillfälle.. För män utgörs riskkonsumtion av >14 glas per vecka och/eller 1 eller fler per månad med 5 glas eller mer vid samma tillfälle. Även lägre konsumtion av alkohol kan innebära risker, t.ex. vid vissa sjukdomar, graviditet eller samtidig användning av vissa läkemedel.

Dokumentation i VAS under sökord Alkoholvanor. Åtgärd dokumenteras under Alkoholrådgivning

Figur 1.1 Förklaring till vad som menas med ett ”standardglas”.

 

Riskbruk av alkohol

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

  • rådgivande samtal till gravida som har ett bruk av alkohol (prioritet 2)
  • rådgivande samtal till vuxna med särskild risk, samt till vuxna som ska genomgå en operation och som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)
  • rådgivande samtal till vuxna som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 4)

 

Alkoholfri inför operation

Studier har visat att 2 standardglas per dag under mer än 2 veckor preoperativt dubblerar risk för postoperativa komplikationer. Riskerna kan minskas genom intensiv intervention inklusive stödbehandling med disulfiram under 4-8 veckor preoperativt.

Intervention Kontroll
Alkoholfria i 6-10 veckor inför operation 6 av 10 1 av 10
Postoperativa komplikationer 70% lägre
Ref: Oppedal K et al. Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery. Cochrane Database Syst Rev 2012,7: CD00/8343

Mer information/länkar

Senast ändrad: