Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Osteoporos

Rekommenderade läkemedel

Osteoporos
Kalcium och D-vitaminsubstitution
kalciumkarbonat/ kolecalciferol Kalcipos-D forte tablett,

500 mg/800 IE

1 tablett på kvällen
Calcichew-D3 citron tuggtabl,

500 mg/800 IE

1 tablett på kvällen
Benspecifik behandling
Förstahandsval: Bisfosfonater
zoledronsyra Zoledronsyra/ Zoledronic acid, inj 5 mg iv var tolfte månad
alendronat Alendronat veckotablett 70 mg
risedronat Risedronat veckotablett 35 mg
Andrahandsval (Förstahandsval vid njursvikt, överväg vid hög frakturrisk):
denosumab Prolia, inj 60 mg sc var sjätte månad
OBS! Följ noga FASS-rekommendation avseende intag då det är risk för esofagusskador vid felaktigt intag.

Övriga andrahandsval:

Se delkapitel Behandling för alternativa preparat.

= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: