Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Osteoporos

Rekommenderade läkemedel

Osteoporos
Kalcium och D-vitaminsubstitution
kalciumkarbonat/ kolecalciferol Kalcipos-D forte, tablett,

500 mg/800 IE

1 x 1 på kvällen
Calcichew-D3 citron, tuggtabl,

500 mg/800 IE

1 x 1 på kvällen
Bencium, tuggtabl,

500 mg/2000 IE

1 x 1 på kvällen
Benspecifik behandling
Förstahandsval: Bisfosfonater
alendronat Alendronat, veckotablett 70 mg

risedronat Risedronat, veckotablett 35 mg

zoledronsyra Aclasta, inj 5 mg

iv var tolfte månad
Andrahandsval:
denosumab Prolia, inj 60 mg sc var sjätte månad
Kombinationsförpackning kalcium, D-vitaminsubstitution och bisfosfonat
alendronat/ kalciumkarbonat/ kolecalciferol Tridepos, sekvenspreparat
OBS! Följ noga FASS-rekommendation avseende intag då det är risk för esofagusskador vid felaktigt intag.

Övriga andrahandsval:

Se delkapitel Behandling för alternativa preparat.

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: