Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hidradenitis Suppurativa

Hidradentis Suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar hårfolliklar i områden med apokrina svettkörtlar, som finns framförallt i axiller, ljumskar, perineum och crena ani.

Etiologiska faktorer är bland annat genetik, övervikt och rökning. Misstolkas ofta som vanliga bölder, incision skall undvikas.

Den så kallade Hurley-skalan används ofta för att beskriva sjukdomens svårighetsgrad:

Hurley grad 1: Enstaka noduli/abscesser men inga fistlar eller ärrbildning.

Hurley grad 2: Återkommande noduli/abscesser, begynnande fistel- och ärrbildning.

Hurley grad 3: Ett helt hudområde med multipla abscesser och fistelbildningar mellan lesionerna samt ärrbildning.

Behandling

  • Rökstopp, viktnedgång, smärtbehandling
  • Hurley grad 1: azaleinsyra (Skinoren) kräm, lokalbehandling, 1 x 2 kontinuerligt, med utvärdering efter 3 månader. Om pustler tillägg av benzoylperoxid+klindamycin (Duac), kräm 1 x 2 till förbättring eller max 3 månader, alternativt ges klindamycin (Dalacin), kutan emulsion 7-14 dagar vid uppblossning. Avtakning - excision av lesionstaket, räcker ej med incision.
  • Hurley grad 2: Utvärtes behandling enligt ovan i kombination med peroral antibiotikabehandling.
  • Antibiotikabehandling: lymecyklin (Tetralysal) peroralt 300 mg, 1 x 2 i 3 månader. Kan upprepas en gång vid återfall.

Akut behandling av enstaka lesioner:

  • Injektion triamcinolon (Kenacort-T) 10 mg/ml intralesionell

Vid behov av antikonception eller vid PCOS kan östrogendominerande p-piller som Yasmin, Desolett eller Diane inverka positivt.

Remiss till Hudklinik:

  • Medelsvår HS där utvärtes behandling och tetracyklin under 3 månader haft dålig effekt.
  • Två på varandra följande lymecyklinbehandlingar med god effekt men med åtföljande recidiv.
  • HS med uttalad ärrbildning.
  • Svår HS - ställningstagande till biologiska preparat.

Remiss till Kirurgklinik:

  • Vid fistelgångar och enstaka besvärande persisterande abscesser.

Senast ändrad: