Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hidradenitis Suppurativa

Hidradentis Suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar hårfolliklar i områden med apokrina svettkörtlar, som finns framförallt i axiller, ljumskar, perineum och crena ani.

Etiologiska faktorer är bland annat genetik, övervikt och rökning. Misstolkas ofta som vanliga bölder, incision ska undvikas.

Den så kallade Hurley-skalan används ofta för att beskriva sjukdomens svårighetsgrad:

Hurley grad 1: Enstaka noduli/abscesser men inga fistlar eller ärrbildning.

Hurley grad 2: Återkommande noduli/abscesser, begynnande fistel- och ärrbildning.

Hurley grad 3: Ett helt hudområde med multipla abscesser och fistelbildningar mellan lesionerna, samt ärrbildning.

Behandling

  • Rökstopp, viktnedgång, smärtbehandling
  • Hurley grad 1: azaleinsyra (Skinoren kräm) lokalbehandling, 1 x 2 kontinuerligt, med utvärdering efter tre månader. Om pustler kan tillägg av benzoylperoxid+klindamycin (Duac kräm) 1 x 2 ges till förbättring eller max tre månader, alternativt ges klindamycin (Dalacin) kutan emulsion 7– 14 dagar vid uppblossning. Avtakning: excision av lesionstaket – det räcker inte med incision.
  • Hurley grad 2: Utvärtes behandling enligt ovan i kombination med peroral antibiotikabehandling: lymecyklin(Tetralysal) kapsel 300 mg 1 x 2 i tre månader. Kan upprepas en gång vid återfall.

Akut behandling av enstaka lesioner:

  • Injektion triamcinolon (Kenacort-T) 10 mg/ml intralesionell.

Vid behov av antikonception eller vid PCOS kan östrogendominerande p-piller som Yasmin, Desolett eller Diane inverka positivt.

Remiss till hudklinik:

  • Hurley grad 2 där utvärtes behandling och tetracyklin under tre månader haft dålig effekt.
  • Två på varandra följande lymecyklinbehandlingar med god effekt men med åtföljande recidiv.
  • HS med uttalad ärrbildning.
  • Hurley grad 3 – ställningstagande till biologiska preparat.

Remiss till kirurgklinik:

  • Vid fistelgångar och enstaka besvärande persisterande abscesser.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: