Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hidradenitis Suppurativa

Hidradentis Suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar hårfolliklar i områden med apokrina svettkörtlar, som finns framförallt i axiller, ljumskar, perineum och crena ani.

Etiologiska faktorer är bland annat genetik, övervikt, rökning, hormonella- och mekaniska faktorer. Lesionerna misstolkas ofta som vanliga bölder, incision bör undvikas.

Samsjuklighet i samband med HS kan vara metabola syndromet, nodulocystisk acne, pilonodalsinus, IBD, spondylartopatier.

Utredning

 • LPK , SR och CRP, glukos och lipidstatus.

Skattning enligt Hurley bör göras på alla HS-patienter vid diagnostidpunkt.

Hurley grad I: Enstaka noduli/abscesser men inga fistlar eller ärrbildning.

Hurley grad II: Återkommande noduli/abscesser, begynnande fistel- och ärrbildning.

Hurley grad III: Ett helt hudområde med multipla abscesser och fistelbildningar mellan lesionerna, samt ärrbildning.

Behandling

 • Rökstopp, smärtbehandling och behandling av metabola syndromet.
 • Minskad mekanisk påfrestning, värme och friktion.

Hurley grad I

 • Azaleinsyra (Skinoren kräm) lokalbehandling, 1 x 2 kontinuerligt, med utvärdering efter tre månader.
 • Om pustler kan tillägg av benzoylperoxid+klindamycin (Duac gel) 1 x 2 ges till förbättring (max 3 månader), alternativt ges klindamycin (Dalacin) kutan emulsion  10–30 (-90) dagar vid uppblossning.
 • Avtakning: excision av lesionstaket – det räcker inte med incision.

Hurley grad II

 • Utvärtes behandling enligt ovan i kombination med peroral antibiotikabehandling: lymecyklin kapsel 300 mg 1 x 2 i 3 månader (markera recept med SIC/OBS eftersom dosering avviker från FASS). Kan upprepas en gång vid recidiv.
 • Vid behov av antikonception eller vid PCOS kan östrogendominerande p-piller som Yasmin, Desolett eller Zyrona/Diane inverka positivt.

Remiss till hudläkare:

 • Hurley grad II där utvärtes behandling och tetracyklin under tre månader haft dålig effekt.
 • Två på varandra följande lymecyklinbehandlingar med god effekt men med åtföljande recidiv.
 • HS med uttalad ärrbildning.
 • Hurley grad III – ställningstagande till biologiska läkemedel eller alternativ behandling.

Se delkapitel Råd vid utredning och remiss för mer information om remisser till hudläkare.

Remiss till kirurgklinik:

 • Vid fistelgångar och enstaka besvärande persisterande abscesser.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: