Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade vacciner

För vaccin inom allmänna barnvaccinationsprogrammet, vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker samt vaccin mot kikhosta till gravida anges de vaccin som är upphandlade nationellt för Region Hallands räkning i tabellerna nedan.

Se respektive avsnitt i aktuellt delkapitel för dosering, åldersgränser, riskgrupper med mera.

 

Rekommenderade vacciner

Vaccin inom allmänna barnvaccinationsprogrammet
Vaccin mot Vaccinval Kommentar

Mässling, påssjuka, röda hund

(MPR)

M-M-RVAXPRO

Difteri, tetanus, pertussis, polio, Hib, hepatit B

(DTP-IPV-Hib-HepB)

Hexyon 6-valent vaccin

Difteri, tetanus, pertussis, polio

(DTP-IPV)

Tetravac 4-valent vaccin

Difteri, tetanus, pertussis

(dTp)

Triaxis Boosterdos

Humant papillomvirus

(HPV)

Gardasil 9
Pneumokockvirus

Vaxneuvance

(PCV15)

För vaccination inom barnvaccinationsprogrammet
Rotavirus

Rotateq

(tredosvaccin)

 

Vaccination mot covid-19
Vaccin mot Vaccinval Kommentar
covid-19 Comirnaty mRNA-vaccin
Nuvaxovid

Proteinbaserat vaccin

Tillgängligheten för Nuvaxovid är osäker efter 30 juni 2024, men ett proteinbaserat vaccin förväntas finnas tillgängligt igen inför höstens vaccinationsinsats.

 

Vaccin mot säsongsinfluensa
Vaccin mot Vaccinval Kommentar
Säsongsinfluensa

Influvac Tetra (säsongen 2023/2024)

Vaxigrip Tetra (säsongen 2024/2025)

Fluad Tetra (säsongen 2023/2024)

Supemtek (säsongen 2024/2025)

Förstärkt vaccin
Fluenz Tetra

Levande försvagat vaccin

Till barn med sjukdom som ökar risk för svår influensa

Kontraindicerat vid immunsuppresion samt svår astma med kontinuerlig inhalationssteroidbehandling

 

Vaccin mot pneumokocker utanför allmänna barnvaccinationsprogrammet
Vaccin mot Vaccinval Kommentar
Pneumokocker

Pneumovax

(PPV23)

Till personer med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion

Vaxneuvance

(PCV15)

Till barn med ökad eller mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion

Prevenar 20

(PCV20; tidigare Apexxnar)

Till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion

 

Vaccination av gravida mot kikhosta

Pertussis

(+difteri och tetanus)

Triaxis För vaccination av gravida

 

Övriga vacciner
Vaccin mot Vaccinval Kommentar
Bältros Shingrix
Difteri diTekiBooster Vid boosterdos
Haemophilus influenzae typ b (Hib) Act-Hib* Till personer med vissa typer av immunbrist
Hepatit A Havrix*
Hepatit B Engerix-B*
Hepatit A + B

Twinrix*

Twinrix Jr*

Meningokocker Nimenrix*

Konjugatvaccin mot serogrupper ACYW-135

Från 6 veckors ålder

Menveo

Konjugatvaccin mot serogrupper ACYW-135

Från 2 år

Bexsero*

Vaccin mot serogrupp B

Från 2 månaders ålder

Trumenba

Vaccin mot serogrupp B

Från 10 år

Mpox Jynneos/Imvanex Ges via Infektionsmottagningen
Rabies Verorab* Licensvaccin
Tetanus diTekiBooster Vid boosterdos
TBE FSME-immun*
FSME-immun junior* För ålder 1–15 år
Tuberkulos BCG*
Vattkoppor Varilrix*
*Upphandlat för verksamheter i Region Hallands regi, övriga vårdenheter kan ha annat vaccin upphandlat.

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Vaccinationer.

Senast ändrad: