Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Anemi

Rekommenderade läkemedel

Anemi
Järn
ferrosulfat Duroferon, depottablett 100 mg Ej förmån
ferroglycinsulfat Niferex, enterokapsel 100 mg Ej förmån
ferroglycinsulfat Niferex, orala droppar, 30 mg/ml
järn(III)isomaltosid 1000 Monofer, injektionsvätska 100 mg/ml Upphandlat
Erytropoesstimulerande läkemedel, se delkapitel Renal anemi.
epoetin theta Eporatio Förstahandsval, upphandlat
darbepoetin alfa Aranesp Andrahandsval, upphandlat
Vitamin B12
cyanokobalamin Betolvidon, tablett 1 mg
hydroxokobalamin Hydroxocobalamin Alternova, injektionsvätska 1 mg/ml
Folsyra
folsyra Folsyra, tablett 1 mg  
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Anemi.

Senast ändrad: