Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Ögonskador

Anamnesen är viktig!

Kemisk skada

Omedelbar ymnig spolning med koksaltlösning minst 20 minuter är den viktigaste åtgärden, oavsett vilken substans som träffat ögat.

Ta kontakt med Giftinformationscentralen för närmare information och handläggning.

Undersökningen och närmare anamnes får vänta. Akut kontakt med ögonsjukvården.

Fotoelektrisk keratit (svetsblänk, snöblindhet)

Uppkommer om ett oskyddat öga utsätts för stora mängder UV-strålning, varvid små sår uppstår på hornhinnan. Snöblindhet kan förutom i starkt solsken inträffa i solarier eller vid svetsning om ögonskydd inte används.

Lokala anestetika kan ges i smärtstillande syfte under högst ett halvt dygn. Längre tids användning kan skada hornhinnan.

Oxibuprokain ögondroppar 0,4 % eller tetrakain ögondroppar 1 %.

Oculentum simplex APL ögonsalva och ocklusionsförband kan ges i smärtlindrande syfte samt peroral analgetika vid behov. Ögongel (Viscotears, Oftagel) kan vara ett andrahandsalternativ.

Främmande kropp

Slag med verktyg mot metall eller sten kan orsaka splitter som kan träffa ögat och medföra intraokulär främmande kropp. Konsultera ögonsjukvården.

Ytlig främmande kropp på kornea eller konjunktiva ska avlägsnas (evertera övre ögonlocket). Vid kvarvarande rostring, remiss till ögonsjukvården. Om korneal erosion konstateras, se nedan.

Korneal erosion

Sår på hornhinna kan lätt uppträda efter ytlig skada av exempelvis kvist eller nagel. Såret är färgtagande vid undersökning med fluorescein och läker oftast snabbt. Vid fördröjd läkning eller recidiverande besvär konsultera ögonsjukvården.

Bedövningsdroppar underlättar undersökningen men ska undvikas som terapi eftersom det kan förlänga läkningstiden. Under läkningen ges salva med antibiotika (kloramfenikol) för att förhindra bakteriell infektion och lindra skavkänslan.

Kontusion

Rörelseenergin (kraften) som föremålet har då det träffar ögat har betydelse för skadans omfattning. Vid misstanke om allvarligare trauma konsultera ögonsjukvården.

Så länge synskärpan är oförändrad och dubbelseende saknas är det osannolikt med allvarligare skador.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon.

Senast ändrad: