Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Brännskador

Brännskada är ett vanligt och potentiellt farligt akut tillstånd som kan vara allt från en ytlig solskada till en djup brännskada.

Gradering brännskador

För att en brännskada ska handläggas korrekt är det viktigt att säkerställa djup och utbredning.

Utbredning av brännskadan kan bedömas efter nioprocents-regeln (OBS! gäller inte barn), se Akademiska Sjukhuset.

Tabell 21.1

Indelning brännskador
Klassificering Läkningsförlopp

Överhudsskada (ytlig):

Röd, ömmande hud

självläkande

Ytlig delhudsbrännskada:

Svullen hud med blåsor och smärta

självläkande

Djup delhudsbrännskada:

Torr, gråvit hud med dålig känsel

behöver ofta kirurgisk hjälp

Fullhudskada:

Brunsvart, hård hud, ingen känsel

behöver kirurgisk hjälp

 

Inspektion – Bedöm såren utifrån färg och fuktighet. Om intakta blåsor finns är det ofta tecken på en mer ytlig skada.

Fingertestet – Kontrollera kapillär återfyllnad, om intakt tyder det på en ytlig skada. Kontrollera hur huden känns, mjukare hud tyder på ytligare skada. En läderaktig, stel hud är tecken på en djupare skada.

Nåltestet – Testa känsel med en nål. Är skadan ytlig känns det vasst och blöder (epidermal eller ytlig dermal), om inte tyder det på en djupare skada (djup dermal). Vid fullhudsskada saknas känsel.

Situationer som kräver speciell hänsyn

 • Brännskadan sitter på ett känsligt område, till exempel i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder (axlar, armbågar, höfter eller knän).
 • Skadan är cirkumferent (skadan går runt hela armen, benet eller thorax = risk för bland annat compartment).
 • Skadan har orsakats av kemikalier eller elektricitet.
 • Ett litet barn har fått en brännskada.
 • Personen har andats in brandrök.

Initialt omhändertagande av brännskador

 • Kyl skadan med svalt vatten under max 15 minuter. Vid skador på grund av kontakt med kemiska ämnen ska skadan sköljas länge (> 20 minuter) och rikligt med rinnande, ljummet vatten.
 • Rengör med tvål och vatten, se Brännskador på 1177.se.
 • Klipp bort trasiga blåsor.
 • Bedöm skadans djup och utbredning.
 • Smärtlindring lokalt vid behov med Xylocain gel 2 %. Smörj inte ett större område än vad som motsvarar en handflata på den som smörjs med salvan. Används inte på barn under 1,5 år.
 • Kombinera med systemisk analgetika vid behov. Ytliga dermala brännskador i ansiktet eller på händerna kan behandlas genom att smörja 3 gånger dagligen med Terracortril salva 30 mg/g + 10 mg/g.
 • Välj lämpligt fuktbevarande förband närmast skadan (Mepilex, Mepilex Ag, Mepilex Transfer) och superabsorbent vid behov utanpå. Förbandet ska vara lätt att skifta.
 • Nästa omläggning (efter initiala skadan) bör ske efter 2–4 dagar, då ny bedömning av brännskadans djup görs. Eventuella trasiga blåsor klipps bort samt bedömning om eventuell infektion har tillstött. Små hela blåsor får vara kvar. 

Vid svårare fall kontakta Kirurgakuten/-mottagning.

Referenser och länkar:

Internetmedicin.se: Brännskador, mindre.

Akademiska sjukhuset Uppsala: Brännskadans allvarlighetsgrad – utbredning och djup.

Lindholm, Christina. 2018. Sår (Fjärde upplagan), Studentlitteratur. Kapitel Akuta sår/brännskador.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Sår.

Senast ändrad: