Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Konverteringsguide för opioider

Tabell 20.1

Klicka på bilden för förstoring (öppnas i ny flik). Hänvisningarna * respektive ** är ej aktuella i Region Halland, syftar på beställningsförfarandet i Region Jönköping.

Konverteringsguiden är utarbetad av Carlo Mucchiano, överläkare, samt Anna Wallén, sjuksköterska, båda vid Smärtenheten Höglandssjukhuset Eksjö.

Tänk på att varje patient ska dostitreras individuellt, försiktig konvertering vid högre doser.

Byte av opioid hos en väl smärtlindrad patient med besvärande biverkningar: Beräkna den ekvianalgetiska dosen enligt konverteringsguiden. Reducera dosen av den nya opioiden till 50–75 % av ekvianalgetisk dos. Gör bytet abrupt utan nedtrappning av den föregående opioiden. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Läkemedel vid smärta i livets slutskede (2010).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Smärta.

Senast ändrad: