Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Konverteringsguide för opioider

Tabell 20.1

Hänvisningarna * respektive ** är ej aktuella i Region Halland, syftar på beställningsförfarandet i Region Jönköping.

Konverteringsguiden är utarbetad av Carlo Mucchiano, överläkare, samt Anna Wallén, sjuksköterska, båda vid Smärtenheten Höglandssjukhuset Eksjö.

Tänk på att varje patient ska dostitreras individuellt, försiktig konvertering vid högre doser.

Byte av opioid hos en väl smärtlindrad patient med besvärande biverkningar: Beräkna den ekvianalgetiska dosen enligt konverteringsguiden. Reducera dosen av den nya opioiden till 50–75 % av ekvianalgetisk dos. Gör bytet abrupt utan nedtrappning av den föregående opioiden. (Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för Läkemedel vid smärta i livets slutskede från 2010).

Utarbetad av Terapigrupp Smärta

Terapigruppens sammansättning och

kontaktuppgifter återfinns här.

 

Senast ändrad: