Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Krisreaktion

En förlust kan vara smärtsam och ge upphov till svåra känslor som oro, ångest eller negativa, mörka tankar. Att känna smärta, sorg, ilska, avund, rädsla, ånger, och även skam och skuld är inte fel eller konstigt, utan en natur­lig del av livet och att vara människa. Som de flesta mänskliga reaktioner brukar de inte hålla i sig för evigt, utan förändras över tid. Efter ett tag går de starkaste känslorna över och ebbar ut, och efter ytterligare en tid är man tillbaka i vardagen.

Viktigt att poängtera att det handlar om normala reaktioner, som inte ska psykiatriseras. Undvik medicinering förutom kortvarigt stöd för sömnen vid behov.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Psykiatri

Senast ändrad: