Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Ögonlock och tårvägar

Vagel och chalazion

Vagel är en lokaliserad inflammation i ögonlockets talgkörtlar. Vid multipla och recidiverande vaglar, var uppmärksam på eventuellt bakomliggande hudsjukdom såsom rosacea.

Chalazion är cystisk uppdrivning av Meiboms körtel.

Ingen effektiv farmakoterapi finns. Läker ofta spontant utan behandling. Chalazion kan kvarstå upp till två år, men försvinner oftast inom något halvår. Vid tveksamhet om det är ett Chalazion konsultera ögonsjukvården.

Vid synstörande besvär, t.ex. stor vagel eller långdraget chalazion kan operation/kortisoninjektion övervägas.

Blefarit

Svårbehandlat tillstånd. Ofarligt, men ofta kroniskt. Var uppmärksam på eventuellt bakomliggande hudsjukdom som seborrhoiskt eksem eller rosacea.

Lindriga tillstånd behandlas med daglig ögonlockshygien i form av skonsam mekanisk rengöring med fuktad bomullspinne eller kompress. Sterila våtservetter (exempelvis Blephaclean) kan köpas på apotek. Inflammationen stör tårvätskans konsistens vilket kan bidra till torra ögon. Symtomlindrande behandling ges, se avsnitt Torra irriterade ögon nedan.

Värre fall lokalbehandlas med salva kloramfenikol på ögonlockskanterna eller fusidinsyra (Fucithalmic) i konjunktivalsäcken, som eventuellt kan kombineras med en kortare kur med hydrokortison ögonsalva (Ficortril 0,5 %) för lokalbehandling på ögonlockskanterna två gånger dagligen i nedtrappning.

Okulär rosacea

Svåra fall av okulär rosacea handläggs av ögonsjukvården. För hantering av enklare blefarit, se ovan.

För utförligare information om rosaceabehandling se kapitel Hudsjukdomar, Rosacea.

Dakryocystit

Infektion i tårsäcken.

Behandlas med tablett flukloxacillin 1 g. Dosering: 1 x 3 i sju dagar. Om besvärsfri efter behandling behövs ingen uppföljning. Vid recidiv eller terapisvikt remiss till ögonsjukvården för utredning.

Eksem runt ögonen

Eksem runt ögonen kan orsakas av exempelvis ögondroppar eller rinnande ögon.

Mjukgörande och fuktighetsbevarande fet salva kan lindra.

Hydrokortison ögonsalva (Ficortril 0,5 %) kan ges i kortare kur två gånger dagligen.

Vid akut försämring eller kraftiga besvär med svullnad och rodnad konsultera hudläkare.

Herpes zoster ophtalmicus (HZO)

HZO kräver på grund av infektionens lokalisation omgående behandling även hos patient med normalt immunförsvar.

Behandling med valaciklovir inleds omgående efter symtom, för att minska risken för komplikationer.

Vid blåsor på näsan ökar risken för ögonengagemang. Vid ögonkomplikation som kan uppstå senare såsom t.ex. irit eller keratit, remitteras patienten till ögonsjukvården.

Vid smärta, se postherpetisk neuralgi i kapitel Smärta, Neuropatisk smärta.

Valaciklovir tabletter 500 mg. Dosering: 2 x 3 i sju dagar, se även Herpes zoster i kapitel Infektionssjukdomar, Virusinfektioner.

Äldre

Dosjustering vid nedsatt njurfunktion kan behövas vid antiviral behandling, se FASS.

Torra irriterade ögon

Torra irriterade ögon har ofta en multifaktoriell bakgrund såsom torr arbetsmiljö, ålder och kön (t.ex. svängningar i östrogennivåerna hos kvinnor), sjukdom och läkemedelsbiverkan (ex. hypertonibehandling och vissa psykofarmaka). Det kan även uppstå efter ögonoperationer.

Receptförskrivning bör förbehållas patienter med definierad ögonsjukdom, exempelvis keratokonjunktivitis sicca.

Tårsubstitut med olika viskositet köps receptfritt på apotek, hos optiker eller i dagligvaruhandel.

Det finns idag många preparat, men svag klinisk dokumentation för skillnaden mellan dessa, vilket gör det svårt att ge evidensbaserade rekommendationer.

Vid lindriga besvär kan preparat med lägre viskositet vara lämpliga. Patienter med mer uttalade besvär, t.ex. vid Sjögrens syndrom, kan behöva preparat med högre viskositet eller flera preparat i kombination. Preparat utan konserveringsmedel rekommenderas vid långtidsanvändning.

Rinnande ögon

Tårflöde från båda ögonen är vanligt förekommande med stigande ålder. Blåst och kyla brukar öka besvären.

Bakgrunden till rinnande ögon är oftast densamma som vid torra ögon.

Om ingen annan bakomliggande orsak finns (t.ex. felväxande ögonfransar, blefarit, tårvägshinder, ektropion eller entropion, påverkan av hornhinnan) kan besvären lindras av ögondroppar mot torra ögon.

Om det förutom tårflöde finns felställning av ögonlock remittera till ögonsjukvården.

Vid ensidigt tårflöde eller terapiresistenta besvär som även förekommer inomhus, kan stopp i tårkanalen vara förklaringen. Det kan då också uppstå infektion (konjunktivit, dacryocystit). Remiss till ögonsjukvården.

Ektropion

Felställning av nedre ögonlocket som vänds utåt på grund av förslappning, facialispares eller traktion från kinden. Ögonlockskanten blir ofta inflammerad och det rinner från ögat.

I väntan på operation kan smörjande medel ges och symtomen kan lindras med tårsubstitut.

Entropion

Felställning där ögonlocket vrids in mot ögat varvid cilierna kan skava mot kornea och ge epiteldefekter, sår och infektion. Ofta plågsamt för patienten med främmandekroppskänsla.

I väntan på operation kan ögonlocket tejpas (exempelvis med Steri-Strip) för att upphäva felställningen och smörjande medel kan ges mot skav. Symtomen kan lindras med tårsubstitut. Vid infektion ges lokal antibiotikabehandling. 

Blinknings- och slutningsdefekter

Smörjande ögonsalva enligt nedan ska ges för att skydda ögat mot kornealsår, kornealärr, t.ex. vid facialispares, exoftalmus.

Vid kraftig pares ordineras fuktkammare nattetid och eventuellt även dagtid. Så länge patienten har slutningsdefekt eller sensibilitetsnedsättning i kornea finns risk för utveckling av kornealsår och skyddande behandling är nödvändig. Patienten bör informeras om att vara uppmärksam på tecken till kornealskada såsom röda ögon och då ombedjas kontakta läkare.

Vid långvariga ögonbesvär konsultera ögonsjukvården.

Oculentum simplex APL ögonsalva (5 g tub) eller Viscotears ögongel.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon.

Senast ändrad: