Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Parodontit och periimplantit

Parodontit är en inflammation som leder till förlust av tandens stödjevävnad och på sikt tanden. Parodontit föregås av gingivit. Orsaken är bakteriell och predisponerande faktorer är arv, rökning samt mängd och typ av bakterier.

Parodontitrisken är förhöjd hos vissa patientgrupper med nedsatt immunförsvar som t.ex. ej välinställd diabetes, Downs syndrom eller hematologisk sjukdom.

Periimplantär mucosit innebär inflammation i slemhinnan kring tandimplantat. Då nedbrytning av benvävnad ägt rum talar man om periimplantit. Parodontit och periimplantit har ungefär samma sjukdomsbild.

Kliniska tecken

  • Rodnat och svullet tandkött.
  • Blödande tandkött.
  • Lösa tänder (vid parodontit).
  • Dålig lukt och smak.

Parodontit och periimplantit kan finnas utan att ge subjektiva symtom.

Behandling

  1. Egenvård – vid behandling av dessa tillstånd är egenvården (god munhygien, upphörande med tobaksrökning, diabeteskontroll) av avgörande betydelse.
  2. Professionell behandling – mekanisk rengöring av rot- eller implantatytor utförd av tandvårdspersonal.
  3. Läkemedel – för vissa patientgrupper och i grava fall kan antibiotikabehandling bli aktuell som del i behandling inom specialisttandvården.

Läkemedel

Klorhexidin (Hexident) munsköljvätska 1 mg/ml. För användning under en begränsad tid.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.

Senast ändrad: