Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Fimosis och balanit

Vid födseln sitter i regel förhudens inre blad fast mot glans för att sedan separeras med tiden, ibland först i puberteten. Det finns ingen anledning att behandla detta om barnet inte har besvär såsom upprepade balaniter eller en så uttalad fimosis att det innebär svårigheter att tömma blåsan.

Innan förhudens inre blad lossat från ollonet kan ibland talg retineras och bilda en retentionscysta. Det syns som en mjuk, vitaktig upphöjning som ofta börjar vid corona och breder ut sig distalt under förhuden. Den är ofarlig och töms spontant när förhuden lossar ytterligare.

Behandling av balanit hos pojkar

Balanit behandlas med varma sittbad eller att man försiktigt spolar med ljummet vatten under förhuden till exempel med en 10-ml spruta. Antibiotika är ytterst sällan indicerad vid balanit.

Behandling av fimosis hos pojkar

Behandlingsindikationer:

  • Upprepade balaniter.
  • Svårigheter att tömma blåsan (“krystkissning”).
  • Kvarstående trång förhud vid eller efter puberteten.

Fimosis behandlas i första hand lokalt med salva klobetasol (Dermovat) till natten. Man måste samtidigt tänja för att behandlingen ska ha effekt, se patientinstruktion nedan.

Behandlingen utvärderas efter 2–3 månader. Om behandlingen haft påvisbar med otillräcklig effekt kan behandlingen upprepas en kortare period. Om behandlingen inte har haft någon effekt bör patienter remitteras till urolog för ställningstagande till cirkumcision alternativt förhudsplastik.

Vid hård sklerotisk svåreftergivlig förträngning har kortison ringa effekt, kirurgisk behandling är då ett bättre alternativ.

Patientinstruktion lokalbehandling med klobetasol

Vid behandling med klobetasol (Dermovat) informeras barnet och vårdnadshavarna om:

  • Att dra tillbaka förhuden försiktigt och gnida ett tunt lager salva på förhuden ända upp till ollonkanten.
  • Att påbörja försiktig tänjning efter några dagar, vilket ofta går lättare efter 1–2 veckor.
  • Att behandla dagligen i 6–8 veckor.
  • Att fortsätta med daglig retraktion för att förhindra återfall.

Urologkliniken har tagit fram patientinformationen Trång förhud hos barn som kan lämnas ut till patient eller vårdnadshavare (uppdaterad januari 2023).

Förvärvad fimosis hos män

Hos män kan ibland en förvärvad fimosis uppträda. En vanlig orsak till detta är balanitis xerotica obliterans (BXO), förhuden blir ofta blek och oeftergivlig. Dessa patienter bör remitteras till hudläkare eller urolog eftersom urinröret kan drabbas.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: