Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Fimosis, balanit samt kort baksträng

Vid födseln sitter i regel förhudens inre blad fast mot glans för att sedan separeras med tiden, ibland först i puberteten. Det finns ingen anledning att behandla detta om barnet inte har besvär såsom upprepade balaniter eller en så uttalad fimosis att det innebär svårigheter att tömma blåsan.

Innan förhudens inre blad lossat från ollonet kan ibland talg retineras och bilda en retentionscysta. Det syns som en mjuk, vitaktig upphöjning som ofta börjar vid corona och breder ut sig distalt under förhuden. Den är ofarlig och töms spontant när förhuden lossar ytterligare. Vid tveksamhet, ta en bild, lägg in i VidiView och kontakta urologkonsult.

Behandling av balanit hos pojkar

Balanit behandlas med dagliga varma sittbad i första hand. I andra hand genom att försiktigt spola med ljummet vatten under förhuden till exempel med en 10-ml spruta. Antibiotika är ytterst sällan indicerad vid balanit.

Behandling av fimosis hos pojkar

Behandlingsindikationer:

  • Upprepade balaniter.
  • Svårigheter att tömma blåsan (“krystkissning”).
  • Kvarstående trång förhud vid eller efter puberteten.

Fimosis behandlas i första hand lokalt med salva klobetasol (Dermovat) till natten. Man måste samtidigt tänja (tidigast 5 dagar efter påbörjad behandling) för att behandlingen ska ha effekt. Urologkliniken har tagit fram patientinformationen Trång förhud hos barn som kan lämnas ut till patient eller vårdnadshavare (uppdaterad januari 2023).

Behandlingen utvärderas efter 2–3 månader. Fortsätt med tänjning regelbundet.

Om behandlingen haft påvisbar med otillräcklig effekt kan behandlingen upprepas en kortare period. Om behandlingen inte har haft någon effekt bör patienter remitteras till urolog för ställningstagande till cirkumcision alternativt förhudsplastik.

Vid hård sklerotisk svåreftergivlig förträngning har kortison ringa effekt, kirurgisk behandling är då ett bättre alternativ.

Önskas cirkumcision av religiösa skäl görs inte detta i Region Hallands regi.

Förvärvad fimosis hos män

Hos män kan ibland en förvärvad fimosis uppträda. En vanlig orsak till detta är balanitis xerotica obliterans (BXO), förhuden blir ofta blek och oeftergivlig. Dessa patienter bör remitteras till hudläkare eller urolog eftersom urinröret kan drabbas.

Kort baksträng (frenulum brevis)

Vanligaste orsaken till smärta hos mannen vid samlag. Kan brista vid samlag och ge smärta och blödning.

Kan åtgärdas med en frenulumplastik i lokalbedövning. Remiss till urolog.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: