Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Fimosis och balanit

Vid födseln sitter i regel förhudens inre blad fast mot glans, vilket hos de allra flesta pojkar separeras med tiden. Hos vissa kan det dock dröja tills de kommer in i puberteten. Det finns ingen anledning att behandla detta om barnet inte har besvär såsom upprepade balaniter eller en så uttalad fimosis att det innebär svårigheter att tömma blåsan.

Hos män kan ibland en förvärvad fimosis uppträda. Balanitis xerotica obliterans (BXO) är en vanlig orsak till detta och förhuden blir ofta blek och oeftergivlig. Patienten bör remitteras till hudläkare eller urolog då urinröret kan drabbas och en viss risk för malignitetsutveckling föreligger.

Behandling för pojkar

I första hand lokal behandling med klobetasol (Dermovat) salva till natten under 4 veckor.

Förhuden retraheras så långt det går. Salvan stryks på i ett tunt lager över det trängsta partiet på förhuden, ej glans. Om otillräcklig effekt görs ett behandlingsuppehåll i 4 veckor, varpå behandlingen upprepas morgon och kväll i ytterligare 4 veckor.

Om ingen effekt ses på denna behandling är nästa steg remiss till urolog för ställningstagande till cirkumcision, alternativt förhudsplastik.

Balanit behandlas med varma sittbad eller att man försiktigt spolar med ljummet vatten under förhuden till exempel med en 10-ml spruta. Antibiotika är ytterst sällan indicerad vid balanit.

Innan förhudens inre blad lossat från ollonet kan ibland talg retineras och bilda en retentionscysta. Det syns som en mjuk, vitaktig upphöjning som ofta börjar vid corona och breder ut sig distalt under förhuden. Den är ofarlig och töms spontant när förhuden lossar ytterligare.

Länk

Informationsblad om Fimosis hos barn.

Senast ändrad: