Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Fimosis och balanit

Vid födseln sitter i regel förhudens inre blad fast mot glans, vilket hos de allra flesta pojkar separeras med tiden. Hos vissa kan det dock dröja tills de kommer in i puberteten.

Det finns ingen anledning att behandla detta om barnet inte har besvär såsom upprepade balaniter eller en så uttalad fimosis att det innebär svårigheter att tömma blåsan.

Hos män kan ibland en förvärvad fimosis uppträda. Balanitis xerotica obliterans (BXO) är en vanlig orsak till detta och förhuden blir ofta blek och oeftergivlig. Patienten bör remitteras till hudläkare eller urolog då urinröret kan drabbas.

Behandling för pojkar

Behandlingsindikationer:

  • Upprepade balaniter (inflammation i förhuden).
  • Svårigheter att tömma blåsan (“krystkissning”).
  • Kvarstående trång förhud vid eller efter puberteten.

I första hand lokal behandling med klobetasol (Dermovat) salva till natten (man måste samtidigt tänja för att det ska ha effekt). Vid hård sklerotisk svåreftergivlig förträngning har kortison ringa effekt, kirurgisk behandling är då ett bättre alternativ.

Förhuden retraheras så långt det går. Salvan påsmörjes på det trånga partiet 1 gång dagligen i 6–8 veckor. Börja tänj efter cirka 5 dagar. Behandlingen kan upprepas efter 2 veckors paus. Fortsätt tänj en gång per dag för att behålla vidden.

Om ingen effekt ses på denna behandling är nästa steg remiss till urolog för ställningstagande till cirkumcision, alternativt förhudsplastik.

Balanit behandlas med varma sittbad eller att man försiktigt spolar med ljummet vatten under förhuden till exempel med en 10-ml spruta. Antibiotika är ytterst sällan indicerad vid balanit.

Innan förhudens inre blad lossat från ollonet kan ibland talg retineras och bilda en retentionscysta. Det syns som en mjuk, vitaktig upphöjning som ofta börjar vid corona och breder ut sig distalt under förhuden. Den är ofarlig och töms spontant när förhuden lossar ytterligare.

 

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: