Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Behandling med ögondroppar – grunder

  • Konjunktivalsäcken (utanpå ögat, innanför ögonlocken) rymmer cirka ¼ droppe.
  • En droppe räcker, är det osäkert om den kommit rätt går det att droppa en till – överskottet rinner ut.
  • Vid behandling med två eller fler olika ögondroppar bör det gå minst fem minuter mellan de olika preparaten, annars kan effekten försämras.
  • Vid samtidig användning av salva läggs den in sist, minst fem minuter efter dropparna.
  • Vid misstanke om överkänslighet av konserveringsmedel (t.ex. bensalkonklorid) rekommenderas ögondroppar utan konserveringsmedel.
  • Kontaktlinsbärare bör använda ögondroppar utan konserveringsmedel.
  • Vid svårigheter att administrera droppar kan droppstöd användas. Droppstöd kan inköpas på apotek.
  • För mer information se Vårdhandboken – Att ge läkemedel i ögonen med ögondroppar och ögonsalva.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon.

Senast ändrad: