Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Om Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland tas fram av de 23 terapigrupperna och Läkemedelskommittén Hallands arbetsutskott. Terapirekommendationer Halland 2020 blir den 21:a upplagan.

De flesta av terapigrupperna har allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor som medlemmar. Beroende på vilket område terapigruppen täcker ingår även andra relevanta kompetenser. Vi månar om en stor bredd vad gäller både kompetens och geografisk spridning, för att på bästa sätt förankra och sprida kunskaperna i Region Halland. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. Rekommendationerna riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd för läkemedelsbehandling av våra vanligaste tillstånd. Eftersom läkemedel bara är en del av sjukdomsbehandling belyses också andra viktiga komponenter för att bota, lindra och förebygga i de olika kapitlen.

Terapirekommendationer Halland uppdateras till största del vid de årliga terapiinternaten i november månad, då terapigrupperna träffas och går igenom sitt kapitel.

Från början var Terapirekommendationer enbart en tryckt kunskapskälla, som med tiden gjordes tillgänglig som PDF på nätet. År 2018 skapades för första gången en digital version av Terapirekommendationer Halland och i nuläget pågår en digitaliseringsprocess med successiv förändring av arbetssättet. Arbete pågår med förbättringar av användarvänligheten och att i större utsträckning nyttja de möjligheter som står till buds i en digital version, t ex att länka till dokument och kunskapskällor det hänvisas till. Därtill kan viktiga uppdateringar göras under hela året, såsom när nya riktlinjer publiceras eller ett läkemedel tillkommer eller dras in.

Från och med Terapirekommendationer Halland 2020 kommer inte längre att ges ut i en tryckt version, utan kunskapskällan kommer enbart att vara tillgänglig digitalt.

Läkemedelskommittén Halland

2020-01-24

Senast ändrad: