Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Allergi hos vuxna

Allergisk rinokonjunktivit (hösnuva)

Typiska säsongsbundna besvär eller besvär vid pälsdjurkontakt behöver ej utredas vidare.

Långdragna besvär av oklar genes, dålig effekt av behandling eller svåra säsongsbesvär utreds, speciellt om samtidig astma. Utredning inkluderande allergiscreening skall handläggas inom primärvård.

Näsa

Steg 1 - Nästäppa, nysningar och snuva

Lokalbehandling med steroid, nässpray innehållande mometason.

Steg 2

Lokalbehandling med steroid och peroralt icke-sederande antihistamin.

Cetirizin, loratadin och desloratadin kan ges till gravida och ammande kvinnor.

Det finns även kombinationspreparat med lokal steroid och antihistamin, flutikason + azelastin (Dymista), som kan provas vid otillräcklig effekt av peroralt antihistamin och nasal steroid.

Steg 3 - Vid mycket svåra besvär

Komplettera steg 2 med prednisolon 15 mg eller betametason (Betapred) 1,5 mg dagligen i 2-3 dagar.

Övrigt

  • Nässpray med mometason är godkänt för behandling av slemhinnesvullnad i näsan vid akuta episoder av rinosinuit hos vuxna med hyperreaktiva slemhinnor eller intolerans mot vasokonstriktiva nässprayer.
  • Vid enbart besvärande rinnsnuva - prova ipratropium (Atrovent Nasal).

Ögon

Steg 1

Peroralt icke-sederande antihistamin.

Cetirizin, loratadin och desloratadin kan ges till gravida och ammande kvinnor.

Steg 2

Lokalbehandling med natriumkromoglikat (Lecrolyn eller Lomudal) i engångspipetter alternativt olopatadin (Opatanol) i kombination med peroralt icke-sederande antihistamin.

Steg 3 - Vid mycket svåra besvär

Prednisolon 15 mg eller betametason (Betapred) 1,5 mg dagligen i 2-3 dagar.

Urtikaria – Quinkeödem

Urtikaria kommer ofta i samband med virusinfektioner. Allergisk genes förekommer men är då lätt identifierbar, exempelvis födoämnen eller läkemedel. Enstaka episoder kräver sällan utredning.

  • Icke-sederande antihistamin i minst en vecka. Om otillräcklig effekt av normaldos antihistamin öka dosen 2-4 gånger.
  • Sederande antihistamin (Atarax) kan övervägas som tillägg till natten.
  • I undantagsfall i kombination med peroral stötdos steroid.

Ihållande (>6 veckor) urtikaria med begränsad behandlingseffekt av antihistaminer kan remitteras till hudmottagning. För mer information om kronisk urtikaria se vidare kapitel 10, Urtikaria.

Allergivaccination (allergenspecifik immunterapi – AIT)

Bör övervägas vid allergi mot pollen, husdammskvalster, bi, geting, katt och hund där konventionell behandling enligt ovan inte ger tillräcklig effekt.

Subkutan behandling (SCIT)

Subkutan behandling, bedrivs på specialistmottagningar.

Peroral allergivaccination (SLIT)

Vid gräspollenallergi och kvalsterallergi finns också perorala alternativ, Grazax respektive Acarizax. Behandlingen ska initieras av specialist.

Anti-IgE behandling

Antikroppar mot IgE (Xolair) finns tillgängligt. Specialistpreparat vid svår allergisk astma som inte kan kontrolleras med konventionell behandling.

Senast ändrad: