Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Övriga inflammatoriska dermatoser

Rosacea

Rosacea är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av erytem, telangiektasier, papler och pustler. Triggande faktorer är till exempel solexponering, alkohol, koffein, nikotin och stress samt demodex (hårsäckskvalster i ansiktet). OBS! Ögonbesvär är vanligt förekommande, så kallad okulär rosacea. Konjunktivit och blefarit är de vanligaste symtomen. Se behandling för blefarit i kapitel Ögonsjukdomar, Ögonlock och tårvägar. Vid svåra fall remittera till ögonklinik. Svår rosacea bör remitteras till hudspecialist.

Behandling

I första hand: azelainsyra (gel Finacea) 1 x 2 i flera månader, eller metronidazol (kräm/gel Rozex, Rosazol) 1 x 2 i upp till 3–4 månader.

Vid papulös rosacea som inte svarar på ovanstående behandling: ivermektin (kräm Soolantra, förmån med villkor) 1 x 1 i upp till 4 månader. Ivermektin har såväl antiinflammatorisk effekt, som en förmåga att döda demodexkvalster.

Vid svårare symtom eller vid okulär rosacea ges lymecyklin 300 mg 1 x 2 i 6–8 veckor. Alternativt lågdos doxycyklin (Oracea, ej förmån) 40 mg kapsel 1 x 1 i 16 veckor (OBS! Oracea är kontraindicerat hos patienter som genomgått gastric bypass).

För vuxna patienter med rosacea med främst erytem kan lokal behandling med brimonidin (Mirvaso) vara av värde.

Perioral/periorbital dermatit

Misstänk alltid perioral dermatit vid kroniskt eksemlikande utslag runt munnen. Typiskt är att huden närmast intill det läppröda är fri från utslag. Utslag kan även förekomma vid näsvingarna, samt på övre/nedre ögonlock.

Lokala steroider ska inte användas.

Lokalbehandling med svavel 5 % i Essexkräm

 • Azelainsyra 15% (gel Finacea) 1 x 2, utvärdera behandlingseffekt efter 4–8 veckor.

 • Pimecrolimus (kräm Elidel, förmån med villkor) 1 x 2, utvärdera effekten efter 4–8 veckor.

 • Vid otillräcklig effekt: lymecyklin 300 mg 1 x 2 i 6–8 veckor.

Lichen ruber planus

Inflammatorisk sjukdom i hud och slemhinna av okänd orsak. Starkt kliande solitära små rosa plana papler, vanligen lokaliserat handleder, fotleder och underben. Vita stråk i munslemhinnan och genitalt. Typiskt med Köbnerfenomen (rad av papler på rivmärken i huden).

Vid tveksam diagnos biopsi för PAD.

Behandling

 • Lokalbehandling hud: grupp III–IV steroid med eller utan ocklusion.
 • Lokalbehandling munhåla: Klobetasol APL munhålegel 2–5 ml gel sköljes under minst en minut två gånger dagligen i två veckor, nedtrappning till 1–2 gånger per vecka i tre månader, därefter utvärdering av behandlingseffekt.
 • Utbredd eller terapisvikt: remiss till hudläkare för ljusbehandling eller systembehandling.

Lichen sclerosus et atrophicus

Kronisk inflammation i huden av okänd orsak. Lokaliserad vanligast anogenitalt. Huden som drabbas är starkt kliande, svidande och får en vitaktig färg samt blir förtjockad med sprickbildning och synechier.

Behandling

 • Undvik uttorkning och tvålprodukter.
 • Daglig mjukgörande, ex. vitt vaselin.
 • Steroidsalva grupp IV (Dermovat) Tre månaders behandling enligt följande schema:

  • Månad 1: smörjes tunt varje kväll.
  • Månad 2: smörjes tunt varannan kväll.
  • Månad 3: smörjes tunt två kvällar per vecka.

Utvärdera efter avslutad behandling. Observera eventuell utveckling av dysplasi.

Vid svåra fall och terapisvikt remiss till hudläkare.

Pityriasis rosea

Medaljongsjuka.

 • Självläkande, kräver normalt ingen behandling.
 • Vid svår klåda:

  • Lokal steroid grupp II–III.
  • Zinkliniment.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: