Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Övriga inflammatoriska dermatoser

Rosacea

Rosacea är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av erytem, telangiektasier, papler och pustler. Triggande faktorer är till exempel solexponering, alkohol, koffein, nikotin och stress samt demodex (hårsäckskvalster i ansiktet). OBS! Ögonbesvär är vanligt förekommande, så kallad okulär rosacea. Konjunktivit och blefarit är de vanligaste symtomen. Se behandling för blefarit i kapitel Ögonsjukdomar, Ögonlock och tårvägar. Vid svåra fall remittera till ögonklinik. Svår rosacea bör remitteras till hudläkare, se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Behandling

Lokala steroider ska inte användas.

I första hand:

 • azelainsyra (gel Finacea) 1 x 2 i flera månader. Kan ge övergående torr och irriterad hud. Tydlig effekt bör ses inom 1–2 månader annars bör man byta till annat förstahandspreparat.
 • metronidazol (kräm Rosazol) 1 x 2 i upp till 3–4 månader.

Vid papulös rosacea som inte svarar på ovanstående behandling:

 • ivermektin (kräm Soolantra, förmån med villkor) 1 x 1 i upp till 4 månader. Ivermektin har såväl antiinflammatorisk effekt, som en förmåga att döda demodexkvalster.

Vid svårare symtom eller vid okulär rosacea:

 • lymecyklin 300 mg 1 x 2 i 6–8 veckor (markera receptet med SIC/OBS, doseringen avviker från FASS för två av tre tillgängliga preparat).
 • Alternativt lågdos doxycyklin (Oracea, ej förmån) 40 mg kapsel 1 x 1 i 16 veckor (OBS! Oracea är kontraindicerat hos patienter som genomgått gastric bypass).

För vuxna patienter med rosacea med främst erytem kan lokal behandling med brimonidin (Mirvaso, ej förmån) vara av värde.

Perioral/periorbital dermatit

Misstänk alltid perioral dermatit vid kroniskt eksemlikande utslag runt munnen. Typiskt är att huden närmast intill det läppröda är fri från utslag. Utslag kan även förekomma vid näsvingarna, samt på övre/nedre ögonlock.

Behandling

Lokala steroider ska inte användas.

 • Lokalbehandling med svavel (Svavel i Essexkräm APL 5 %).
 • Metronidazol (kräm Rosazol 1%) 1x1 gång per dag, utvärdera behandlingseffekt efter 8 veckor.
 • Pimekrolimus (kräm Elidel, förmån med villkor) 1 x 2, utvärdera effekten efter 4–8 veckor.
 • Vid måttligt till svår sjukdom eller otillräcklig effekt: lymecyklin 300 mg 1 x 2 i 6–8 veckor (markera receptet med SIC/OBS).

Lichen ruber planus

Inflammatorisk sjukdom i hud och slemhinna av okänd orsak. Starkt kliande solitära små rosa plana papler, vanligen lokaliserat handleder, fotleder och underben. Vita stråk i munslemhinnan och genitalt. Typiskt med Köbnerfenomen (rad av papler på rivmärken i huden).

Utredning

Vid tveksam diagnos ta biopsi för PAD.

Vid verifierad diagnos bör leverstatus och hepatit C-serologi tas med anledning av korrelation mellan odiagnostiserad hepatit C-infektion och Lichen ruber planus.

Behandling

 • Lokalbehandling hud: Grupp III–IV-steroid med eller utan ocklusion.
 • Lokalbehandling munhåla: Klobetasol APL munhålegel 2–5 ml gel sköljes under minst en minut två gånger dagligen i två veckor, alternativt Triamcinolon APL munhålepasta 0,1 % två gånger dagligen. Nedtrappning till 1–2 gånger per vecka i tre månader, därefter utvärdering av behandlingseffekt.
 • Utbredd Lichen ruber planus eller terapisvikt: Remiss till hudläkare för ljusbehandling eller systembehandling, se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Lichen sclerosus et atrophicus

Kronisk inflammation i huden av okänd orsak. Lokaliserad vanligast anogenitalt. Huden som drabbas är starkt kliande, svidande och får en vitaktig färg samt blir förtjockad med sprickbildning och synechier.

Vid tveksamhet om diagnos bör biopsi tas.

Behandling

 • Undvik uttorkning och tvålprodukter.
 • Daglig mjukgörande, ex. vitt vaselin.
 • Steroidsalva grupp IV klobetasol (Dermovat). Behandling enligt följande schema:

  • Månad 1: smörjes tunt varje kväll.
  • Månad 2: smörjes tunt varannan kväll.
  • Månad 3: smörjes tunt två kvällar per vecka.
  • Månad 4 och framåt: smörjes tunt en gång per vecka.

Utvärdera efter avslutad behandling. Observera eventuell utveckling av dysplasi.

Vid svåra fall och terapisvikt samt barn remiss till hudläkare, se delkapitel Råd vid utredning och remiss,  alternativt gynekolog.

För patientinformation, se dokumentet Patientinformation för Lichen sclerosus framtagen av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).

Pityriasis rosea

Medaljongsjuka.

Behandling

Självläkande, kräver normalt ingen behandling.

Vid eventuell klåda:

 • Lokal steroid grupp II–III, 1–2 gånger per dag maximalt i 2–3 veckor.
 • Icke-sederande antihistamin (t ex. desloratadin).
 • Zinkliniment.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: