Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Råd vid utredning och remiss

Dermatologiska åkommor förekommer i alla åldrar. De är vanliga och handläggs både i primärvård och inom den specialiserade vården. Primärvården svarar för bedömning, utredning, behandling och uppföljning av många vanliga tillstånd.

Remiss är aktuell då hudspecialistkompetens behövs för diagnostik och behandling eller för second opinion.

Utredning

 • Utöver klinisk undersökning bör primärvården vid behov utföra stansbiopsi vid oklara hudförändringar.
 • Viktigt undantag är pigmenterade hudtumörer, där biopsi inte ska tas. Patienten remitteras då istället direkt till specialistvården.

Remiss

För att underlätta vårdflödet och omhändertagandet av patient rekommenderas fotodokumentation som bifogas i remisser (via Picsara eller VidiView). 

Remiss från primärvård gällande allmändermatologi bör innehålla:

 • Lokalisation.
 • Duration.
 • Subjektiva besvär (klåda).
 • Utseende (gärna foto i Picsara eller VidiView).
 • Prövad behandling och utvärderat resultat.
 • Vid oklara utslag, ta gärna stansbiopsi (inte vid pigmenterade hudtumörer) innan remissen skickas. PAD-svar bifogas remissen.
 • Andra sjukdomar och övriga mediciner.
 • Frågeställning.

Vid tumör komplettera även med: 

 • Exakt lokalisation.
 • Storlek och färg (gärna foto i Picsara eller VidiView) samt om möjligt dermatoskopibild.
 • Duration och tillväxthastighet.
 • Eventuell misstanke om regional metastasering.
 • Eventuell blodförtunnande medicinering.
 • Immunsuppression.
 • Tidigare hudtumörer?
 • PAD-svar om det finns.
 • Upplysning om helkroppsundersökning har genomförts

Om remissen gäller bensår, komplettera med:

 • Sårstorlek.
 • Anamnes på varicerkirurgi, DVT, arteriell kirurgi.
 • Smärta dag- eller nattetid, smärtstillande.
 • Ankel- och armblodtryck.
 • Resultat av prövad kompressionsbehandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: