Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Alkohol

Kontinuerligt alkoholintag hämmar benmärgen. Vid kontinuerligt missbruk ser man ofta att MCV blir förhöjt samtidigt som Hb, TPK och LPK kan sjunka. När alkoholintaget upphör hämtar sig benmärgen snabbt och man ser då ofta reaktiv trombocytos efter 1–2 veckor. PEth avspeglar patientens alkoholkonsumtion de senaste två veckorna.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Anemi.

Senast ändrad: