Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Alkohol

Kontinuerligt alkoholintag påverkar benmärgen och ger en mognadshämning. Vid kontinuerligt missbruk blir MCV förhöjt samtidigt som Hb och TPK sjunker. När alkoholintaget upphör hämtar sig benmärgen snabbt och man ser då ofta reaktiv trombocytos efter 1–2 veckor. PEth avspeglar patientens alkoholöverkonsumtion de senaste två veckorna.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Anemi.

Senast ändrad: