Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hud- och mjukdelsinfektioner

Infektioner i hårsäckar – follikulit, furunkulos

Definitioner

Follikulit: små pustler vid hårsäcksmynningarna.

Furunkel: djupare hårsäcksinfektion med abscessbildning, eventuellt med lymfangit och lymfadenit.

Behandling

Vid ytlig infektion rengöring med t.ex. klorhexidinlösning 2 mg/ml x 2.

Vid abscessbildning incision och dränage.

Antibiotika ges vid utbredd infektion, lymfangit/lymfadenit eller feber. Infektioner i ansiktet eller nära led stärker indikationen. Flukloxacillin 1 g x 3, barn 15 mg/kg x 3.

Ett alternativ till barn som kräver mixtur är cefadroxil 15 mg/kg x 2 om vikt < 40 kg.

Vid allvarlig penicillinallergi ges klindamycin 300 mg x 3, barn mixtur 5 mg/kg x 3 klindamycin (Dalacin).

Behandlingstid

10 dagar.

Recidiv

Vid recidiverande furunkulos tas odling från näsöppning. Om bärarskap av fucidinsyrakänslig Staphylococcus aureus: fucidinsyra (Fucidin) salva 2 % i näsöppningarna x 2 under en vecka per månad under 6–12 månader. Familjemedlemmar med symtom och påvisat bärarskap behandlas samtidigt.

Vid förekomst av fucidinsyraresistenta S. aureus kan dusch med Descutan svamp 4 % rekommenderas 2 gånger per vecka i 3–6 veckor.

Impetigo

Se kapitel Hudsjukdomar, Impetigo.

Erysipelas

Diagnos

Erysipelas (rosfeber) är en akut debuterande, välavgränsad, värmeökad eventuell smärtsam hudrodnad som gradvis breder ut sig. Oftast samtidig allmänpåverkan och feber/frossa. Orsakas av β-hemolytiska streptokocker. Det finns inget stöd för att S. aureus orsakar erysipelas.

Hos barn kan erysipelas yttra sig som en perianal streptokockinfektion, ”stjärtfluss”, utgången från eksem eller underlivet.

Behandling

Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1 g x 3, vid vikt 90–120 kg: 2 g x 3, >120 kg: 3 g x 3.

Barn 25 mg/kg x 3.

Vid allvarlig penicillinallergi ges klindamycin 300 mg x 3, barn mixtur klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3.

Behandlingstid

10 dagar.

Recidiv

Vid recidiverande erysipelas föreligger vanligen någon predisponerande faktor, t ex lymfödem eller fotsvamp. Utlösande faktor åtgärdas om möjligt. Eventuellt skrivs recept för tidig egenbehandling till dessa patienter, enligt behandlingsregim ovan.

Anmärkning

För utredning och behandling av andra sår, se kapitel Sår. Akut nekrotiserande fasciit är en allvarlig, djupare liggande infektion med uttalad smärta, "pain out of proportion" och ofta utan hudrodnad.

Postoperativ sårinfektion/Flegmone

Definition

Bakteriell infektion i den subkutana vävnaden, med övergång till cellulit och senare smältning, flegmone.

Etiologi

Beroende på lokalisation och utfört ingrepp, främst Staphylococcus aureus och β-hemolyserande streptokocker. Efter buk- och gynekologisk kirurgi kan också Gramnegativa tarmbakterier och anaerober vara aktuella.

Utredning

Sårodling. Vid infektion efter operation med insatt främmande material eller större kirurgiska ingrepp ska opererande enhet inkluderas i utredning och behandling.

Behandling

Incision och dränage samt avlägsnande av suturer vid postoperativ infektion. Antibiotika ges endast vid mer omfattande infiltrat med feber och allmänpåverkan.

Flukloxacillin 1 g x 3, barn 15–25 mg/kg x 3. Alternativ till barn som kräver mixtur är cefadroxil 15 mg/kg x 2 om vikt < 40 kg.

Vid allvarlig penicillinallergi ges klindamycin 300 mg x 3, barn mixtur klindamycin (Dalacin) 10 mg/kg x 3.

Behandlingstid

7–10 dagar.

Anmärkning

För utredning och behandling av andra sår samt tolkning av odlingssvar vid sår, se kapitel Sår.

Bettinfektioner

Hund- och kattbett

Etiologi

Pasteurella multocida är vanligaste orsakande mikrob vid infektion efter hund- och kattbett. Den kännetecknas av kort inkubationstid, <1 dygn, och tidiga smärtor trots beskedligt lokalstatus. Vid hundbett är även infektion med S. aureus vanligt, men som regel med inkubationstid > 2 dygn. Capnocytophaga canimorsus är sällsynt, men kan ge fulminant förlopp.

Bett från mindre sällskapsdjur, såsom kanin och hamster, behandlas som hundbett.

Utredning

Sårodling, ange djurbett.

Behandling

Antibiotika ges alltid vid manifest infektion.

Vid tidigt debuterande infektioner efter kattbett ges behandling riktad mot Pasteurella med fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1 g x 3, vid vikt 90–120 kg: 2 g x 3, vid vikt > 120 kg: 3 g x 3; barn 25 mg/kg x 3. Flukloxacillin och klindamycin saknar effekt mot Pasteurella.

Vid hundbett eller sent debuterande infektion rekommenderas, för täckning även av S. aureus, amoxicillin/klavulansyra, tabletter, 875 mg/125 mg x 3. Till barn amoxicillin/klavulansyra (Spektramox), oral suspension, 20 mg/5 mg per kg x 3.

Vid allvarlig pc-allergi trimetoprim + sulfametoxazol (Bactrim) 80 mg + 400 mg 2 x 2, vid nedsatt njurfunktion eller > 70 år halveras dosen. Alternativt ges doxycyklin 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1, eller ciprofloxacin 500 mg x 2. Barn: trimetoprim + sulfametoxazol (Bactrim/Eusaprim) 3 mg + 15 mg/kg x 2.

Behandlingstid

10 dagar. Doxycyklin: 9 dagar.

Förebyggande behandling/profylax

Tidig förebyggande behandling (inom 24 h) rekommenderas vid:

  • Djupa och/eller svårreviderade sår.
  • Bett i direkt anslutning till led, på händer och i ansiktet.
  • Patient med nedsatt immunförsvar (t.ex. splenektomerade).

Profylax rekommenderas som vid manifest infektion men behandlingstid 3 dagar (för katt fenoxymetylpenicillin).

Anmärkning

Rengöring och revision viktigt. Överväg komplettering av stelkrampsvaccination efter bett. Se kapitel Vacciner, Vacciner mot sjukdomar (i bokstavsordning).

Människobett

Etiologi

Främst Staphylococcus aureus, munhålans streptokocker och anaerober.

Utredning

Sårodling. Ange människobett.

Behandling

Vid manifest infektion rekommenderas amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg x 3.

Barn: amoxicillin/klavulansyra (Spektramox oral suspension) 20 mg/5 mg/kg x 3.

Vid allvarlig pc-allergi ges trimetoprim + sulfametoxazol (Bactrim) 80 mg + 400 mg 2 x 2, vid nedsatt njurfunktion eller >70 år halveras dosen. Alternativt ges doxycyklin 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1. Barn: trimetoprim + sulfametoxazol (Bactrim/Eusaprim) 3 mg + 15 mg/kg x 2.

Behandlingstid

10 dagar. Doxycyklin 9 dagar.

Anmärkning

Rengöring och revision viktigt.

Förebyggande behandling/profylax

Tidig förebyggande behandling (inom 24 h) rekommenderas vid:

  • Djupa och/eller svårreviderade sår.
  • Bett i direkt anslutning till led, på händer och i ansiktet.
  • Patient med nedsatt immunförsvar (t.ex. splenektomerade).

Profylax rekommenderas som vid manifest infektion, men behandlingstid 3 dagar.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: