Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Avsnittsindelningen i sjuksköterskors lista över rekommenderade läkemedel följer inte Terapirekommendationer Halland i övrigt, utan istället listan över läkemedel som ingår i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43). Grundföreskriften och senaste versionen av föreskrifterna finns tillgängligt via Socialstyrelsens sida.

Symbolen kan bli föremål för utbyte på apotek i tabellerna nedan betyder att det rekommenderade läkemedlet kan bli föremål för utbyte på apotek.

Receptfavoriter för förskrivande sjuksköterskor

Det finns ett antal receptfavoriter inlagda i NCS Läkemedelsmodul som är speciellt framtagna för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Dessa receptfavoriter är märkta med "SSK" i slutet av favoritnamnet, vilket gör att de är sökbara. För att hitta samtliga sjuksköterskefavoriter, sök på §*ssk i fältet läkemedel (där läkemedelsnamnet vanligtvis skrivs).

Det går även att söka på indikation eller specifikt ord i receptfavoritens namn med hjälp av asterisk (*). Vid förskrivning av till exempel allergimedicin kan sökning göras med §*allergi för att få fram samtliga receptfavoriter som innehåller ordet allergi. Då blir det träffar även på favoriter som inte är särskilt framtagna för sjuksköterskor.

I tabellen över rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor nedan återfinns ytterligare information. För de läkemedel som står märkta med "receptfritt, egenvård" rekommenderas vanligtvis inte receptförskrivning och där saknas därför receptfavoriter.

 

Mun och svalg

Hög kariesrisk i samband med muntorrhet

Se delkapitel Karies respektive Muntorrhet i kapitel Munhåla och tandvård.

natriumfluorid Dentan munskölj 0,2 % kan bli föremål för utbyte på apotek

natriumfluorid,

äppelsyra

Xerodent sugtablett

Oral och peroral candidiasis

Se avsnitt Candidos i kapitel Munhåla och tandvård.

nystatin Nystimex oral suspension kan bli föremål för utbyte på apotek

Munsår orsakade av herpes simplex hos immunkompetenta patienter

Se avsnitt Herpes simplex i kapitel Infektionssjukdomar.

aciklovir

Anti kräm 5 %

Zovirax kräm 5 %

Inte till barn under 12 år

Receptfritt, ej förmån

penciklovir Vectavir kräm 1 %

Inte till barn under 12 år

Receptfritt, ej förmån

aciklovir +

hydrokortison

Zoviduo kräm

Inte till barn under 12 år

Receptfritt, ej förmån

 

Mage och tarm

Symtomatisk tillfällig behandling vid epigastralgier och halsbränna

Se avsnitt Gastroesofageal refluxsjukdom i kapitel Mag- och tarmsjukdomar.

aluminium/ magnesium Novaluzid tuggtablett Ej förmån
omeprazol Omeprazol enterokapsel kan bli föremål för utbyte på apotek

20 mg, max 28 tabletter

Ej förmån

Symtomatisk behandling vid hiatusinsufficiens, sura uppstötningar och halsbränna

Se avsnitt Gastroesofageal refluxsjukdom i kapitel Mag- och tarmsjukdomar.

alginsyra

Gaviscon

oral suspension, tuggtablett

Ej förmån
Spädbarnskolik och gasbildning hos vuxna
simetikon

Dimetikon kapslar

Minifom droppar

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

 

Ej förmån droppar

Förstoppning

Se delkapitel Obstipation i kapitel Mag- och tarmsjukdomar.

Bulkmedel
sterkuliagummi

Inolaxol granulat,

oralt pulver

OBS! Ej vid opioidbehandling
isphagulaskal

Vi-Siblin (innehåller socker)

Vi-Siblin S (innehåller sötningsmedel)

OBS! Ej vid opioidbehandling

Ej förmån 20 dospåsar

Övriga förpackningar inom förmån

Osmotiskt verkande medel
makrogol/elektrolyter

Laxido

pulver till oral lösning

kan bli föremål för utbyte på apotek

Movicol Junior Neutral

pulver till oral lösning

kan bli föremål för utbyte på apotek Från 2 år för sjuksköterskor
makrogol

Forlax Junior 

pulver till oral lösning

kan bli föremål för utbyte på apotek

Från 2 år för sjuksköterskor

(läkarbedömning behövs innan)

laktitol

Importal Ex-Lax

oralt pulver

laktulos Laktulos oral lösning  kan bli föremål för utbyte på apotek
Tarmirriterande medel –Vid tillfällig eller svår förstoppning
natriumpikosulfat Cilaxoral orala droppar Vid tillfällig eller svår förstoppning.
bisakodyl Dulcolax suppositorier

Svår förstoppning: 50 st

Tillfällig förstoppning: receptfritt 6 st (ej förmån)

natriumdokusat/sorbitol Klyx rektallösning
natriumlaurylsulfoacetat/ natriumcitrat Microlax rektallösning Ej förmån ≤ 12 st
sorbitol Resulax rektallösning Ej förmån 4 st

Symtomatisk behandling av ospecifika diarréer

Se delkapitel Diarré i kapitel Mag- och tarmsjukdomar.

loperamid

Loperamid

tablett/kapsel, munsönderfallande tablett

kan bli föremål för utbyte på apotek Ej förmån ≤ 16 st

Tillfälligt vid anala besvär

Se delkapitel Sjukdomar i anus och rektum i kapitel Mag- och tarmsjukdomar.

cinkokain/ prednisolon

 

Scheriproct rektalsalva, suppositorium Ej förmån

lidokain/ hydrokortison

 

Xyloproct rektalsalva, suppositorium Ej förmån
lidokain Xylocain salva 5 %

OBS! Undvik till barn.

Ej förmån 5 g

 

Nutrition

Förebyggande av vitamin- och mineralbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag hos vuxna
Multivitaminer, kombinationer (registrerade läkemedel saknas)
Multivitaminer utan tillsats (registrerade läkemedel saknas)
Förebyggande av kalciumbrist och osteoporos
kalcium Kalcipos filmdragerad tablett kan bli föremål för utbyte på apotek Receptfritt
kalcium/ kolekalciferol Kalcipos-D mite filmdragerad tablett   Receptfritt

Fortsatt profylax av D-vitaminbrist när stor risk för sådan brist bedöms föreligga 

Se avsnittet Kalcium och D-vitamin i kapitel Osteoporos.

kolekalciferol Divisun tablett 800 IE kan bli föremål för utbyte på apotek Enbart receptförnyelse

 

Sårbehandling

Sårdesinfektion 
klorhexidin Klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml

Receptfritt

(ej förmån)

Vätskande och infekterade sår

Se kapitel Sår.

kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat APL kutan lösning 0,05 % (500 ml)

0,1 % (50 ml och 500 ml)

ättiksyra

Ättiksyra APL

kutan lösning (5 mg/ml) 250 ml

Venösa bensår – Se kapitel Sår.
zinkbandage Zipzoc Salvstrumpa
Smärtande sår – Se kapitel Sår.
lidokain Xylocain gel 2 %

 

Se kapitel Sår för en lista över rekommenderade sårbehandlingsmaterial.

 

Hudinfektioner

Candidainfekterade blöjutslag, intertriginös candida

Se avsnitt Svampinfektioner i kapitel Hudsjukdomar.

ekonazol Pevaryl kräm, puder Receptfri 30 g (ej förmån)
Fotsvamp – Se avsnitt Svampinfektioner i kapitel Hudsjukdomar.
mikonazol Daktar kräm  
terbinafin

Terbinafin kräm

Lamisil Dermgel gel

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Vuxna och barn från 12 år

Ej förmån gel

Fotsvamp eller intertriginös candida (svamp i hudveck) med besvärande klåda

Se avsnitt Svampinfektioner i kapitel Hudsjukdomar.

mikonazol/ hydrokortison Daktacort kräm   kan bli föremål för utbyte på apotek Receptfritt 15 g (ej förmån)
borsyra/zink  Zink-paraffinpasta med 1 % borsyra APL   Ej förmån
Impetigo – Se avsnitt Impetigo i kapitel Hudsjukdomar.
klorhexidin Klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml   Receptfritt (ej förmån)

 

Eksem

Eksem – Grupp I-steroid (milt verkande)
hydrokortison Hydrokortison

kräm, salva

 

Receptfritt ≤ 50 g

(ej förmån)

hydrokortison Mildison Lipid kräm  

Receptfritt ≤ 50 g

(ej förmån)

Akuta eksem av varierande genes
Grupp II-steroid – Medelstarkt verkande
klobetason Emovat kräm, salva  
hydrokortisonbutyrat  Locoid Crelo kutan emulsion  
Grupp III-steroid – Starkt verkande
betametason Betnovat salva, kutan lösning   max 30 g / 30 ml
mometason

Mometason kräm, salva

Ovixan kutan lösning

Ovixan kräm

kan bli föremål för utbyte på apotek

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

max 30 g

max 30 ml

max 30 g

Eksem med sekundärinfektion
hydrokortison med

antibiotika

Terracortril salva   Endast för kort behandlingstid

 

Ansikte och hårbotten

Utvärtes behandling av lindrig acne vulgaris 

Se delkapitel Acne vulgaris i kapitel Hudsjukdomar.

apadalen Differin kräm  
azelainsyra Skinoren kräm  
bensoylperoxid

Basiron AC gel 5–10 %

Basiron AC wash

  Receptfritt, ej förmån
adapalen/bensoylperoxid

Epiduo gel 0,3% + 2,5%

Epiduo gel 0,1% + 2,5%

  Ej förmån 30 g

Mjällbildning och seborroisk dermatit i hårbottnen

Se avsnitt Seborroiskt eksem i kapitel Hudsjukdomar.

ketokonazol Ketokonazol schampo kan bli föremål för utbyte på apotek

Från 12 år

Fungoral ej förmån

selendisulfid Selsun schampo   Ej förmån
Huvudlöss – Se avsnitt Huvudlöss i kapitel Hudsjukdomar.
dimetikon T.ex. Hedrin, Linicin, Paranix lusschampo  

Receptfritt

Handelsvara, ej läkemedel!

 

Hud, övrigt

Torr hud – Se delkapitel Eksem i kapitel Hudsjukdomar.
karbamid

Canoderm kräm

Canodem kutan emulsion

kan bli föremål för utbyte på apotek Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
glycerol+ karbamid Minderm Duo kräm Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
glycerol

Miniderm kräm

Miniderm kutan emulsion

kan bli föremål för utbyte på apotek Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
propylenglykol

Propyless kutan emulsion

Propyderm kräm

kan bli föremål för utbyte på apotek

kan bli föremål för utbyte på apotek

Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
mjölksyra + propylenglykol Locobase LPL kräm   Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
karbamid + mjölksyra Calmuril kräm   Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
Hematom och tromboflebiter
glukosaminoglykan-polysulfat Hirudoid kräm   Ej förmån

Ytanestesi av huden i samband med nålstick och ytliga kirurgiska ingrepp

Se avsnitt Procedursmärta i kapitel Smärta.

lidokain/prilokain

Emla kräm

Emla medicinskt plåster

kan bli föremål för utbyte på apotek

kan bli föremål för utbyte på apotek

Receptfritt,

5 g respektive 2 st ej förmån

Tillfällig klåda

Se delkapitel Klåda i kapitel Hudsjukdomar samt avsnitt Klåda i kapitel Palliativ vård i livets slutskede.

zinkoxidpreparat

Zinkliniment APL kräm

Zinkpudervätska APL kutan suspension

 

 

Ej förmån

klemastin Tavegyl  

Skabb och flatlöss

Se delkapitel Skabb i kapitel Hudsjukdomar.

disulfiram + bensylbensoat Tenutex kutan emulsion  

Ej förmån

Bör inte användas vid gummiallergi

Vätskerepellerande hudskydd
dimetikon + zinkoxid Silon salva   Receptfritt

 

Infektion

Springmask

Se avsnitt Springmask (Enterobius vermicularis) i kapitel Infektionssjukdomar.

pyrvinium Pyrvin tablett Receptfritt (ej förmån)
mebendazol Vermox tablett, oral suspension

Receptfritt (ej förmån)

Från 2 år för sjuksköterskor (läkarbedömning behövs tidigare)

Spolmask
mebendazol

Vermox

tablett, oral suspension

På indikationen spolmask måste Vermox förskrivas på recept

Ej förmån

 

Urinvägar och könsorgan

Lokala östrogenbristsymtom

Se delkapitel Vaginal atrofi i kapitel Gynekologi.

östriol

Ovesterin vaginalkräm, vagitorier

Blissel vaginalgel

 

Ej förmån

östradiol

Oestring vaginalring

Vagidonna, Vagifem, Vagirux vaginaltablett

Ej nyinsättning, enbart receptförnyelse!
Ytanestesi vid kateterisering
lidokain

Xylocain gel 2 % förfylld spruta (utan konserveringsmedel)

Xylocain gel 2% tub (med konserveringsmedel)

 

Mödravård

Amningsstimulering
oxytocin Syntocinon nässpray

Ej förmån

Se produktresumé för Syntocinon via Läkemedelsverket

 

Smärta

Tillfällig lätt till måttlig smärta

Se delkapitel Akut smärta hos vuxna i kapitel Smärta.

paracetamol Paracetamol tablett kan bli föremål för utbyte på apotek
ibuprofen Ibuprofen tablett kan bli föremål för utbyte på apotek

Tillfällig lätt till måttlig smärta

Se delkapitel Smärta hos barn i kapitel Smärta.

paracetamol

Paracetamol tablett

Alvedon munsönderfallande tablett

Alvedon, Panodil suppositorium

Alvedon mixtur

kan bli föremål för utbyte på apotek
ibuprofen

Ibuprofen tablett

Ipren, Nurofen oral suspension

Ipren suppositorier

kan bli föremål för utbyte på apotek

Dysmenorré utan organisk orsak

Se delkapitel Dysmenorré i kapitel Gynekologi.

ibuprofen Ibuprofen tablett kan bli föremål för utbyte på apotek Förstahandsval
paracetamol Paracetamol tablett kan bli föremål för utbyte på apotek Tillägg till ibuprofen
naproxen Naproxen tablett kan bli föremål för utbyte på apotek Andrahandsval
ketoprofen Orudis Retard depotkapsel Andrahandsval

Lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel-ledskador, t.ex. sportskador

Se avsnitt Rekommendationer COX-hämmare i kapitel Led-Reuma.

ibuprofen Ipren gel  

Från 16 år

Receptfritt (ej förmån)

ketoprofen Orudis gel kan bli föremål för utbyte på apotek

Till vuxna

Ej förmån

 

Öron, näsa hals

Rinit (nästäppa)
Oximetazolin Nässpray/näsdroppar utan konserveringsmedel Egenvård
Xylometazolin Nässpray utan konserveringsmedel Egenvård

Allergisk rinit

Se delkapitlen Allergi och eksem hos barn och ungdomar respektive Allergi hos vuxna i kapitel Allergi, astma och KOL.

levokabastin Livostin nässpray   Egenvård
mometason Mometason nässpray  kan bli föremål för utbyte på apotek Från 3 år
azelastin/flutikason Dymista nässpray kan bli föremål för utbyte på apotek

Enbart receptförnyelse

Från 12 år

Allergisk rinit och konjunktivit

Se delkapitlen Allergi och eksem hos barn och ungdomar respektive Allergi hos vuxna i kapitel Allergi, astma och KOL.

cetirizin

Cetirizin tablett 

Zyrlex oral lösning, orala droppar

kan bli föremål för utbyte på apotek

Tabletter från 6 år

Lösning från 2 år

loratadin

Loratadin tablett

Clarityn sirap

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Kan ges till gravida och vid amning

Från 2 år, sirap ej förmån

desloratadin

Desloratadin tablett

Aerius oral lösning

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Kan ges till gravida och vid amning

Från 1 år

Extern otit

Se avsnitt Extern otit i kapitel Infektionssjukdomar.

hydrokortison/ oxitetracyklin/ polymyxin B

Terracortril med Polymyxin B

örondroppar

  Inte till barn under 8 år utan läkarbedömning

 

Ögon

Allergisk konjunktivit

Se avsnitt Allergisk konjunktivit i kapitel Ögonsjukdomar.

natriumkromoglikat

Lomudal ögondroppar

Lecrolyn sine ögondroppar

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Finns även receptfritt
levokabastin Livostin ögondroppar   Finns även receptfritt
olopatadin Opatanol ögondroppar  

Vid svåra besvär

Från 3 år

Allergisk rinit och konjunktivit

Se avsnitt Allergisk konjunktivit i kapitel Ögonsjukdomar.

cetirizin

Cetirizin tablett

Zyrlex oral lösning, orala droppar

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Tabletter från 6 år

Lösning från 2 år

desloratadin

Desloratadin tablett 

Aerius oral lösning

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Kan ges till gravida och vid amning

Från 1 år

loratadin

Loratadin tablett 

Clarityn sirap

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Kan ges till gravida och vid amning

Från 2 år, sirap ej förmån

Bakteriell konjunktivit

Se avsnitt Bakteriell konjunktivit i kapitel Ögonsjukdomar.

kloramfenikol Kloramfenikol ögonsalva, ögondroppar  
fusidinsyra Fucithalmic ögonsalva   Restnoterad under 2024
Lättare yttre ögoninflammation
bibrokatol Noviform ögonsalva   Receptfritt (ej förmån)

Tillstånd av torra ögon på grund av blinknings- och slutningsdefekter

Se avsnitt Blinknings- och slutningsdefekter i kapitel Ögonsjukdomar.

paraffin/ vaselin Oculentum simplex APL

ögonsalva

 
karbomer Viscotears ögongel 

kan bli föremål för utbyte på apotek

Övrigt

Tillfälligt illamående
meklozin Postafen tablett

Inte till barn eller gravida

Receptfritt, ej förmån

Åksjuka
meklozin Postafen tablett

Inte till barn under 6 år

Receptfritt 10 st

skopolamin Scopoderm depotplåster

Inte till barn under 10 år

Ej förmån

Hjälp mot abstinensbesvär vid rökavvänjning

Se delkapitel Rökavvänjning i kapitel Allergi, astma och KOL.

nikotin Nikotinläkemedel depotplåster, tuggummi, sugtablett, munhålespray, munhålepulver i portionspåse, inhalationsånga, resoritablett
Feber
paracetamol

Paracetamol tablett

Alvedon munsönderfallande tablett

Alvedon, Panodil suppositorium

Alvedon mixtur

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

 

 

ibuprofen

Ibuprofen tablett

Ipren, Nurofen oral suspension

Ipren suppositorium

kan bli föremål för utbyte på apotek

 

 

Beredning av injektionsvätska
Sterilt vatten för beredning av injektionsvätska kan bli föremål för utbyte på apotek
Natriumklorid 9 mg/ml för injektion kan bli föremål för utbyte på apotek

 

 

Sammanställt av Helena Gustafsson,

Informationssköterska Läkemedelskommittén Halland

Uppdaterad 2024-01-18

Senast ändrad: