Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hyperhidros

Primär hyperhidros (extrem svettning) är en idiopatisk sjukdom som kan vara lokaliserad (t.ex. axiller, ansikte, handflator och fötter) eller generell. Debuterar ofta i tonåren.

Sekundär hyperhidros bör uteslutas då det kan vara tecken på annan sjukdom (t.ex. endokrina tumörer, neuropatisk infektion, fetma, alkohol, nikotin och koffein/tein m.m.).

Behandling

  • Lokalbehandling med aluminiumklorid 20–25 % (t.ex. Absolut Torr).
  • Antikolinergika oxibutynin (Ditropan 5 mg). Initial dos på 2,5 mg (halv tablett) 3 gånger dagligen i 3 veckor. Om inga biverkningar kan man successivt vid behov höja dosen till max 20 mg/dygn (ökas med 2,5 mg var tredje vecka).
  • Alternativt hyoscyamin (Egazil), startdos 0,2 mg 2 x 2, kan upptitreras till 3 x 3.

Remiss till Hudkliniken vid terapisvikt.

Senast ändrad: