Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hyperhidros

Primär hyperhidros (extrem svettning) är en idiopatisk sjukdom som kan vara lokaliserad (t.ex. axiller, ansikte, handflator och fötter) eller generell. Debuterar ofta i tonåren.

Sekundär hyperhidros bör uteslutas då det kan vara tecken på annan sjukdom (t.ex. endokrina tumörer, neuropatisk infektion, fetma, alkohol, nikotin och koffein/tein).

Utredning

 • Besvärsskatta med Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS), se Hyperhidros på Internetmedicin.
 • Blodprover: Hb, leukocyter, trombocyter, CRP, SR, glukos och TSH i första hand.
 • Annan utredning kan övervägas vid misstanke om sekundär svettning.
 • Vid nattlig svettning, överväg förekomst av obstruktiv sömnapné, restless legs, nattlig smärta eller om uttryck för B-symtom.

Behandling

Primär hyperhidros

 • Lokalbehandling med aluminiumklorid 20–25 % (t.ex. Absolut Torr).
 • Glykopyrronium (Axhidrox, ej förmån) avsett för lokalbehandling av svår primär axillär hyperhidros hos vuxna. Behandlingsvecka 1–4: 2 pumpningar per armhåla x 1, helst på kvällen. Från och med behandlingsvecka 5 kan appliceringen minskas till två gånger per vecka beroende på minskningen av axillär svettning. Kontinuerlig behandling av primär axillär hyperhidros med Axhidrox krävs för att bibehålla effekten.
 • Antikolinergika oxibutynin (Ditropan 5 mg). Initial dos 2,5 mg (½ tablett) x 3 i 3 veckor. Om inga biverkningar kan man successivt vid behov höja dosen till max 20 mg/dygn (ökas med 2,5 mg var tredje vecka).

Sekundär hyperhidros

 • Behandla bakomliggande orsak.
 • Generaliserad svettning – peroral antikolinergika kan ha god effekt på symtom och livskvalitet.
 • Nattliga svettningar – vid samtidiga smärtor, mardrömmar eller ytlig fragmenterad sömn kan amitriptylin 10–30 mg eller långverkande antikolinergika provas till natten.
 • Stressutlöst svettning – betablockare kan provas.

Remissindikation hudmottagning

 • Primär lokaliserad hyperhidros (minst HDSS 2) i händer och/eller axiller med otillräcklig effekt eller biverkningar av lokal antiperspirant och/eller systembehandling med antikolinergika.

Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: