Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hyperhidros

Primär hyperhidros (extrem svettning) är en idiopatisk sjukdom som kan vara lokaliserad (t.ex. axiller, ansikte, handflator och fötter) eller generell. Debuterar ofta i tonåren.

Sekundär hyperhidros bör uteslutas då det kan vara tecken på annan sjukdom (t.ex. endokrina tumörer, neuropatisk infektion, fetma, alkohol, nikotin och koffein/tein).

Behandling

  • Lokalbehandling med aluminiumklorid 20–25 % (t.ex. Absolut Torr).
  • Antikolinergika oxibutynin (Ditropan 5 mg). Initial dos 2,5 mg (½ tablett) x 3 i 3 veckor. Om inga biverkningar kan man successivt vid behov höja dosen till max 20 mg/dygn (ökas med 2,5 mg var tredje vecka).

Remiss till hudläkare vid terapisvikt vid behandling av primär hyperhidros, se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: