Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hicka, klåda och svettning

Hicka

Hicka uppstår oftast genom lokal irritation av diafragmamuskeln eller frenicusnerven, orsakad av t.ex. ventrikelretention, lungcancer eller bukmalignitet.

Ibland kan orsaken vara skada i CNS, elektrolytrubbning (hyponatremi, hypokalemi eller hypokalcemi) eller läkemedelsbiverkan av t.ex. bensodiazepiner eller kortikosteroider.

Icke-farmakologisk behandling

Prova först enkla åtgärder som att låta patienten dricka kallt vatten eller hålla andan.

Farmakologisk behandling

Försök om möjligt finna och behandla bakomliggande orsak.

Vid misstanke om ventrikelretention:

 • Tablett metoklopramid 10 mg 1 x 3 eller injektion metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml 2 ml x 1–3.
 • Vid terapisvikt, överväg avlastning med ventrikelsond.

Andra läkemedelsalternativ:

 • Tablett baklofen 5–10 mg 1 x 2–3.
 • Tablett gabapentin 100–300 mg 1 x 3 (trappas upp).
 • Tablett haloperidol (Haldol 1 mg) 1 x 2–3, alternativt injektion haloperidol (Haldol 5 mg/ml) 0,2 ml x 1–2 subkutant.
 • Kapsel omeprazol 20 mg 1 x 2.
 • Tablett betametason 0,5 mg 16 x 1 som engångsdos vid CNS-utlöst hicka.

Klåda

Klåda kan ha många olika orsaker. Några exempel är hudproblem/sjukdom, allergi, blodsjukdom, njur- och leversvikt, kolestas med ikterus, generaliserad cancersjukdom eller läkemedelsbiverkan t.ex. opioder.

Icke-farmakologisk behandling

Rengör huden med oljebaserade produkter, undvik uttorkande tvålar. Prova oljebad och mjukgörande krämer. Duscha svalt och klapptorka huden. Prova med kylbalsam och se till att ha svalt i rummet och i sängen. Använd luftiga kläder, gärna bomull.

Farmakologisk behandling

Försök alltid behandla eventuell bakomliggande orsak.

Vid allergi och/eller urtikaria:

Se kapitel Allergi, astma och KOL.

Nattlig klåda:

 • Tablett hydroxizin (Atarax) 10–25 mg x 1–2 till natten.
 • Tablett klemastin (Tavegyl) 1 mg till natten.
 • Bensodiazepin t.ex. lorazepam 0,5–1 mg till natten.

Uremi:

Överväg ljusbehandling (UVB).

Partiell gallvägsobstruktion:

 • Dospulver kolestyramin (Questran ) 4 g x 2.
 • Tablett sertralin 50–100 mg x 1.

Klåda utlöst av opiod:

Prova att byta opiod.

 • Tablett cetirizin 10 mg x 1–2.
 • Tablett ondansetron 8 mg x 2. OBS! Förstoppande!

Paramalign klåda

 • Tablett sertralin 50–100 mg x 1.
 • Tablett paroxetin 5–10 mg x 1.
 • Tablett mirtazapin 15–30 mg till natten.

Annat preparat som kan lindra klåda:

 • Klådstillande kräm APL 90 g.

Svettning

Svettning är ett vanligt symtom vid avancerad cancersjukdom. Det kan också orsakas av t.ex. infektion, diabetes eller vissa läkemedel som t.ex. opioider, paracetamol, antidepressiva läkemedel eller hormonpreparat.

NSAID eller kortikosteroid kan provas. Överväg att sätta ut paracetamol.

Vid nattlig svettning kan amitriptylin 10–25 mg provas.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: