Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hicka, klåda och svettning

Hicka

Hicka uppstår oftast genom lokal irritation av diafragmamuskeln eller phrenicusnerven, orsakad av t.ex. ventrikelretention, lungcancer eller bukmalignitet.

Ibland kan orsaken vara skada i CNS, elektrolytrubbning (hyponatremi, hypokalemi eller hypokalcemi) eller läkemedelsbiverkan av t.ex. bensodiazepiner eller kortikosteroider.

Icke farmakologisk behandling

Prova först enkla åtgärder som att dricka kallt vatten, hålla andan eller stimulera bakre svalgväggen med spatel eller kateter.

Farmakologisk behandling

Försök om möjligt finna och behandla bakomliggande orsak.

Vid misstanke om ventrikelretention:

Tablett Metoklopramid 10 mg 1x3 eller injektion Primperan 5 mg/ml 2 ml x 1-3

Vid terapisvikt, överväg avlastning med sond

Andra läkemedelsalternativ:

Tablett Baklofen 5-10 mg 1x2-3

Tablett Gabapentin 100-300 mg 1x3 (trappas upp)

Tablett Haldol 1 mg 1x2-3, alternativt injektion Haldol 5 mg/ml 0,2 ml x 1-2 s.c

Tablett/kapsel Omeprazol 20 mg 1x2

Klåda

Klåda kan ha många olika orsaker. Några exempel är hudproblem/sjukdom, allergi, blodsjukdom, njur- och leversvikt, kolestas med ikterus, generaliserad cancersjukdom eller läkemedelsbiverkan t.ex. opioder.

Icke farmakologisk behandling

Rengör huden med oljebaserade produkter, undvik uttorkande tvålar. Prova oljebad och mjukgörande krämer. Duscha svalt och undvika att frottera huden efter tvätt, luft- eller klapptorka istället. Prova med kylbalsam och se till att ha svalt i rummet och i sängen. Använd luftiga kläder, gärna bomull.

Farmakologisk behandling

Försök alltid behandla eventuell bakomliggande orsak.

Vid allergi:

Icke sederande antihistamin. Eventuellt tillägg med kort kur tablett Betametason.

Nattlig klåda:

Tablett Atarax (hydroxizin) 10-25 mg x 1-2 till natten

Tablett Tavegyl 1 mg till natten

Bensodiazepin t.ex. lorazepam till natten

Uremi:

Överväg ljusbehandling (UVB)

Partiell gallvägsobstruktion:

Dospulver Questran (Kolestyramin) 4 g x 2

Tablett Sertralin 50-100 mg x 1

Klåda utlöst av opiod:

Prova att byta opiod

Tablett Cetirizin 10 mg x1-2

Tablett Ondansetron 8 mg x 2, OBS förstoppande

Andra preparat som kan lindra klåda:

Tablett Sertralin 50-100 mg/dygn

Tablett Mirtazapin 15-30 mg till natten

Klådstillande kräm 90g, kan beställas från APL

Svettning

Svettning är ett vanligt symtom vid avancerad cancersjukdom. Det kan också orsakas av t.ex. infektion, diabetes eller vissa läkemedel som t.ex.opioider, paracetamol, SSRI eller hormonpreparat. NSAID eller kortikosteroid kan provas. Överväg att sätta ut paracetamol.

 

Senast ändrad: