Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Länkar osteoporos

Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer – behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket 2020).

Svenska Osteoporossällskapet (SVOS).

Osteoporosförbundet.

eFYSS: Rekommendationer om fysisk aktivitet vid osteoporos.

Fracture Risk Assessment Tool: FRAX®.

Nationell riktlinje för rörelseorganens sjukdomar (Socialstyrelsen 2021).

Nationellt kliniskt kunskapsstöd Osteoporos (2021).

Patientinformation: Benskörhet – osteoporos (1177.se).

Patientinformation: Behandlings-PM parenterala läkemedel (SVOS).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: