Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Smärta hos barn

Inledning

För barn finns alternativa skattningsinstrument. Läs mer om dessa smärtskattningsinstrument i den regionala vårdriktlinjen Smärtskattning (omvårdnad allmänpediatrik) från Barn- och Ungdomskliniken.

För barn från skolåldern och uppåt finns CAS (Color analog scale), även numerisk skala 0–10 (NRS) eller verbalt beskrivande skala (VBS) med ord; såsom ingen smärta, lätt smärta, måttlig smärta eller svår smärta, är lämplig för barn/ungdomar 8–18 år.

Smärtdagbok är av värde vid långvariga besvär.

Icke-farmakologisk behandling

Tänk på icke-farmakologisk behandling!

  • Avledning – Aktivitetsbyte.
  • Avstressning – Trygghet.

Rädsla förstärker smärtupplevelsen, tänk på tydlig information till barn och vårdnadshavare.

Lätt smärta

Mixtur paracetamol (Alvedon 24 mg/ml har bättre smak och konsistens än Panodil), dos 15 mg/kg x 1–4. Paracetamol kan ges till barn i alla åldrar, även nyfödda. Alternativt till mixtur är munlöslig tablett (receptfritt Alvedon), i sista hand suppositorier på grund av osäkert upptag.

Ett barn som kan svälja tabletter (från kroppsvikt 15 kg) kan istället ordineras paracetamol i tablettform, dosering enligt FASS.

Medelsvår smärta

Mixtur paracetamol (Alvedon 24 mg/ml), dos 15 mg/kg x 3–4. Ett barn som kan svälja tabletter (från kroppsvikt 15 kg) kan istället ordineras paracetamol i tablettform, dosering enligt FASS.

Vårdpersonal kan öka dosen enligt följande för barn över tre månaders ålder:

  • Dygn 1–3: 24 mg/kg x 4
  • Dygn 4 och framåt: 18 mg/kg x 4.
  • För barn över 40 kg kan vuxendos användas.

Kombinera paracetamol enligt dosering ovan med ibuprofen oral suspension 20 mg/ml. Dos 5–7,5 mg/kg x 3–4 doser inom viktintervallet 7–40 kg. Ett barn som kan svälja tabletter (från 6 års ålder och kroppsvikt över 20 kg) kan istället ordineras ibuprofen i tablettform, dosering enligt FASS.

Ibuprofen kan ges från sex månaders ålder. OBS! Försiktighet med COX-hämmare vid varicella och vid uttalad uttorkning.

Belastningsrelaterad smärta

Oral suspension ibuprofen 20 mg/ml 5–7,5 mg/kg x 3–4 och vid behov tillägg av paracetamol. Ett barn som kan svälja tabletter kan istället ordineras ibuprofen respektive paracetamol i tablettform, dosering enligt FASS.

Svår smärta

Basbehandling så som för medelsvårsmärta. Kontakta barnkliniken/barnjour för dosförslag av paracetamol och COX-hämmare i högdos samt för dosering av opioider om basbehandling ej ger tillräcklig smärtlindring. Kodeininnehållande kombinationspreparat ska inte användas.

Procedursmärta

Avledning som ex. såpbubblor, film och sagoberättande är en viktig grund för att motverka procedursmärta, liksom även tydlig information till barnet över vad som kommer att hända.

Inför provtagning, var frikostig med lidokain/prilokain (EMLA, Tapin), som ska sitta på i en timme och tas bort 15 minuter innan provtagning. OBS! Lidokain/prilokain får inte överdoseras hos spädbarn på grund av risk för methemoglobinemi.

Ett annat alternativ är lidokain (Maxilene) som kan användas från 1 månads ålder. Det ska sitta på 30 minuter, kontraindicerat vid soja- eller jordnötsallergi.

Vid behov av effekt inom 30 minuter kan plåster lidokain/tetrakain (Rapydan) användas till barn > 3 år.

För barn mellan 0–12 månader (framförallt barn < 3 månader) kan 30 % glukos, 0,5–1 ml ges peroralt 1–2 minuter innan proceduren, gärna i kombination med att barnet får suga på sin napp. Ingen farmakologisk begränsning men avsluta administreringen vid illamående.

För bedövning av sår (skrapsår, brännskador) kan kompress indränkt med buffrad lidokainlösning (2 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml i 10 ml lidokain 10 mg/ml) appliceras på sårytan 15–20 minuter innan behandling.

Maxdos lidokain är 4 mg/kg för barn både vid infiltrationsanestesi och kompressbehandling.

Referenser

Läkemedelsverket: Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation (2017).

Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (2021).

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI): Riktlinjer för smärtbehandling hos barn (2020).

Akut och cancerrelaterad smärta. Smärtmedicin Vol.1. Mads U. Werner, Emmanuel Bäckryd (red). 2019. Liber AB.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Smärta.

Senast ändrad: