Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Neurologi

Rekommenderade läkemedel

Neurologi
Huvudvärk
acetylsalicylsyra/ koffein Acetylsalicylsyra/koffein brustablett Ej förmån, receptfritt
paracetamol Paracetamol tablett, brustablett, suppositorium, oral lösning Vissa förpackningar receptfritt
ibuprofen Ibuprofen tablett, oral lösning Ej depotberedning
naproxen Naproxen Ej enteroberedning
diklofenak Diklofenak suppositorium
sumatriptan Sumatriptan tablett, injektion
zolmitriptan

Zolmitriptan tablett

Zomig nasal nässpray

 

metoklopramid Metoklopramid tablett

Observera bristsituation 2021/2022:

Fortsatt brist på metoklopramid tabletter - licensalternativ finns

metoprolol Metoprolol depottablett Metoprolol 1A Farma Retard ej utbytbart.
propranolol Propranolol
kandesartan Candesartan
topiramat Topiramat Efter samråd med neurolog!
amitriptylin Amitriptylin
Parkinsons sjukdom
levodopa/benserazid Levodopa/benserazid
karbidopa/levodopa Carbidopa/levodopa
pramipexol Pramipexol
ropinirol Ropinirol
rotigotin Neupro Begränsad subvention
levodopa/karbidopa/ entakapon Levodopa/carbidopa/ entacapone

entakapon Entacapone
rasagilin Rasagilin
safinamid Xadago Begränsad subvention
Essentiell tremor
propranolol Propranolol
Restless legs 
pramipexol Pramipexol
ropinirol Requip
gabapentin Gabapentin Ange utbytbart
levodopa/benserazid Madopark
Epilepsi
lamotrigin Lamotrigin
levetiracetam Levetiracetam
karbamazepin Tegretol Retard
topiramat Topiramat
gabapentin Gabapentin
valproinsyra Ergenyl Retard, Depakine Retard

oxkarbazepin Trileptal
midazolam Midazolam munhålelösning
diazepam Diazepam rektallösning
Sekundärprevention efter TIA och ischemisk stroke
klopidogrel Clopidogrel
acetylsalicylsyra Trombyl

atorvastatin Atorvastatin

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Neurologi

Senast ändrad: