Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Neurologi
Huvudvärk
acetylsalicylsyra/ koffein Acetylsalicylsyra/koffein brustablett Ej förmån
paracetamol Paracetamol tablett, brustablett, suppositorium, oral lösning Vissa förpackningar receptfritt
ibuprofen Ibuprofen tablett, oral lösning Ej depotberedning
naproxen Naproxen Ej enteroberedning
diklofenak Diklofenak suppositorium
sumatriptan Sumatriptan tablett, injektion
zolmitriptan Zomig nasal
metoklopramid

Metoklopramid tablett

Observera bristsituation höst 2021: Bristsituation metoklopramid tabletter - licensalternativ finns

metoprolol Metoprolol depottablett Metoprolol 1A Farma (tidigare GEA) Retard ej utbytbart.
propranolol Propranolol
candesartan Candesartan
topiramat Topiramat Ange utbytbart
amitriptylin Amitriptylin
Parkinsons sjukdom
levodopa/benserazid Levodopa/benserazid
karbidopa/levodopa Carbidopa/levodopa
pramipexol Pramipexol
ropinirol Ropinirol
levodopa/karbidopa/ entakapon Levodopa/carbidopa/ entacapone

entakapon Entacapone
rasagilin Rasagilin
rivastigmin Rivastigmin
Essentiell tremor
propranolol Propranolol
Restless Legs 
pramipexol Pramipexol
ropinirol Requip
gabapentin Gabapentin Ange utbytbart
levodopa/benserazid Madopark
Epilepsi
lamotrigin Lamotrigin
levetiracetam Levetiracetam
karbamazepin Tegretol Retard
topiramat Topiramat
gabapentin Gabapentin
valproinsyra Ergenyl/Depakine Retard

oxkarbazepin Trileptal
midazolam Buccolam
diazepam Diazepam rektallösning
Sekundärprevention efter TIA och ischemisk stroke
klopidogrel Clopidogrel
acetylsalicylsyra Trombyl

atorvastatin Atorvastatin

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Neurologi

Senast ändrad: