Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Neurologi
Huvudvärk
acetylsalicylsyra/ koffein Acetylsalicylsyra/Koffein, brustablett Ej förmån
paracetamol Paracetamol, tablett, brustablett, suppositorium, oral lösning Vissa förpackningar receptfritt
ibuprofen Ibuprofen
naproxen Naproxen Ej enteroberedning
sumatriptan Sumatriptan
Sumatriptan injektion
zolmitriptan Zolmitriptan
Zomig nasal, nässpray
metoprolol Metoprolol, depottablett Metoprolol 1A Farma (tidigare GEA) Retard ej utbytbart.
propranolol Propranolol
topiramat Topiramat Ange utbytbart
amitriptylin Amitriptylin
Parkinsons sjukdom
levodopa/benserazid Madopark
levodopa/karbidopa Sinemet
pramipexol Pramipexol
ropinirol Ropinirol
levodopa/karbidopa/ entakapon Levodopa/Carbidopa/ Entacapone

entakapon Entacapone
rasagilin Rasagilin
rivastigmin Rivastigmin
Essentiell tremor
propranolol Propranolol
Restless Legs 
pramipexol Pramipexol
ropinirol Requip
gabapentin Gabapentin Ange utbytbart
levodopa/benserazid Madopark
Epilepsi
lamotrigin Lamotrigin Aurobindo
levetiracetam Levetiracetam Orion
karbamazepin Tegretol Retard
topiramat Topiramat Orion
gabapentin Gabapentin Aurobindo
valproinsyra Ergenyl/Depakine Retard

oxkarbazepin Trileptal
midazolam Buccolam
diazepam Diazepam rektallösning
Sekundärprevention efter TIA och ischemisk stroke
klopidogrel Clopidogrel
acetylsalicylsyra Trombyl

atorvastatin Atorvastatin

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: