Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Reumatoid artrit

Vid misstanke om nydebuterad inflammatorisk ledsjukdom bör remiss till reumatolog utfärdas utan dröjsmål!

Tidigt insatt behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel som metotrexat och sulfasalazin är av stor vikt och har påverkan på prognosen.

Regional processbeskrivning för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp finns, se Regional processbeskrivning – Vårdförlopp Reumatoid Artrit (RA) del 1.

Definition

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som vanligen drabbar leder i händer och fötter, förutom DIP-leder. Sjukdomen engagerar ofta även stora leder.

Förekomst

RA förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen och är vanligare hos kvinnor än hos män. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men vanligaste åldern för insjuknande är mellan 45–65 år.

Klinik vid nydebuterad reumatoid artrit

 • Ofta subakut eller smygande debut.
 • Ledsvullnad med symmetriskt engagemang av småleder.
 • Morgonstelhet.
 • Ömhet/kompressionsömhet i händer och framfötter.
 • Förhöjda inflammationsparametrar är vanligt men inte obligat.
 • Påvisande av anti-CCP och RF kan föregå debut av ledsjukdom med flera år. Saknas hos ca 25%.
 • För diagnosen är dock kliniken avgörande.

Handläggning

Fortsatt utredning inom specialiserad vård rekommenderas vid misstanke om RA. Vid minst ett av följande fynd bör patienten remitteras skyndsamt:

 • Symmetrisk småledsartrit.
 • Minst en svullen led samt positiv anti-CCP.
 • Minst en svullen led samt artritförändringar på röntgen.
 • Ledvärk i händer eller fötter samt positiv anti-CCP.

Remiss till reumatolog

Remiss till reumatolog ska innehålla:

 • Tidpunkt för symtomdebut.
 • Förekomst av ledsvullnader.
 • Morgonstelhet varaktighet.
 • Resultat av SR, CRP, och anti-CCP (mer specifik än reumafaktor).
 • Röntgen av händer och framfötter/tåleder (finns stark misstanke om nydebuterad artrit kan remiss till reumatolog skickas innan röntgensvar föreligger).

Tabell 12.1

ACR/EULAR klassifikationskriterier för reumatoid artrit

För att använda kriterierna krävs minst en svullen led.

6 poäng krävs för klassifikation av reumatoid artrit.

Involvera leder, antal och lokalisation, välj endera
2–10 stora leder 1 poäng
1–3 små leder 2 poäng
4–10 leder 3 poäng
> 10 leder 5 poäng
Serologi (Reumafaktor eller anti-CCP), välj endera
Låg positiv titer 2 poäng
Hög titer (> x över normalvärdet) 3 poäng
Akutfasreaktanter
Förhöjd SR eller CRP 1 poäng
Symtomduration minst 6 veckor 1 poäng

Behandling

I väntan på reumatologbedömning behandla i första hand med paracetamol och/eller COX-hämmare. Vid uttalad morgonstelhet kan ibuprofen eller ketoprofen i retardform som kvällsdos vara lämplig. Påbörja inte systemisk behandling med kortison innan konsultationen eftersom diagnostik och aktivitetsbedömning därigenom kan försvåras.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: