Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Reumatoid artrit

 

Vid misstanke om nydebuterad inflammatorisk ledsjukdom bör remiss till reumatolog utfärdas utan dröjsmål!

Tidigt insatt behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel som metotrexat och sulfasalazin är av stor vikt och har påverkan på prognosen

Klinik vid nydebuterad reumatoid artrit

 • Ofta subakut eller smygande debut.
 • Ledsvullnad med symmetriskt engagemang av småleder.
 • Morgonstelhet.
 • Ömhet/kompressionsömhet i händer och framfötter.
 • Förhöjda inflammationsparametrar är vanligt men inte obligat.
 • Påvisande av Anti-CCP och RF kan föregå debut av ledsjukdom med flera år.
 • För diagnosen är dock kliniken avgörande.

Remiss till reumatolog ska innehålla:

 • Tidpunkt för symtomdebut.
 • Förekomst av ledsvullnader.
 • Morgonstelhet.
 • Resultat av SR, CRP, och anti-CCP (mer specifik än reumafaktor). Röntgensvar av händer och framfötter/tåleder (finns stark misstanke om nydebuterad artrit kan remiss till reumatolog skickas innan röntgensvar föreligger).

Tabell 12.2

ACR/EULAR klassifikationskriterier för reumatoid artrit

6 poäng krävs för klassifikation av reumatoid artrit

Involvera leder, antal och lokalisation, välj endera
2 - 10 stora leder 1p
1 - 3 små leder 2p
4 - 10 leder 3p
> 10 leder 5p
Serologi (Reumafaktor eller a-CCP), välj endera
Låg positiv titer 2p
Hög titer (> x över normalvärdet) 3p
Akutfasreaktanter
Förhöjd SR eller CRP 1p
Symtomduration minst 6v 1p

Behandling

I väntan på reumatologbedömning behandla i första hand med paracetamol och/eller COX-hämmare. Vid uttalad morgonstelhet kan ibuprofen eller ketoprofen i retardform som kvällsdos vara lämplig. Påbörja inte systemisk behandling med kortison innan konsultationen då diagnostik och aktivitetsbedömning därigenom kan försvåras. Kortisoninjektion intraartikulärt kan dock övervägas.

Senast ändrad: