Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Led-reuma
Artros-Ledsvikt
paracetamol Paracetamol

COX-hämmare se preparat nedan
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
Reumatoid artrit
paracetamol Paracetamol

COX-hämmare se preparat nedan
Spondylartrit
COX-hämmare se preparat nedan
Kristallartrit samt Gikt - Akutbehandling
COX-hämmare se preparat nedan
prednisolon Prednisolon
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
kolkicin Colrefuz
Kolkicin APL
Gikt - Profylax
allopurinol Allopurinol

Falsk gikt- pyrofosfatartrit
COX-hämmare se preparat nedan
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
Polymyalgia reumatika
prednisolon Prednisolon
COX-hämmare

Korttidsverkande:

ibuprofen

 

Ibuprofen

 

Medellångverkande:

naproxen

 

Naproxen

 

Långverkande:

ketoprofen

 

Orudis Retard, depottablett

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: