Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Led-reuma
Artros – Ledsvikt
paracetamol Paracetamol

COX-hämmare se preparat nedan
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
Reumatoid artrit
paracetamol Paracetamol

COX-hämmare se preparat nedan
Spondylartrit
COX-hämmare se preparat nedan
Kristallartrit samt Gikt – Akutbehandling
COX-hämmare se preparat nedan
prednisolon Prednisolon
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
kolkicin

Colrefuz

Kolkicin APL

Gikt – Profylax
allopurinol Allopurinol

Falsk gikt – pyrofosfatartrit
COX-hämmare se preparat nedan
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
Polymyalgia reumatika
prednisolon Prednisolon
COX-hämmare
Korttidsverkande – ibuprofen Ibuprofen
Medellångverkande – naproxen Naproxen

Långverkande – ketoprofen Orudis Retard, depottablett
 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: