Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Led-reuma
Artros-Ledsvikt
paracetamol Paracetamol

COX-hämmare se preparat nedan
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
Reumatoid artrit
paracetamol Paracetamol

COX-hämmare se preparat nedan
Spondylartrit
COX-hämmare se preparat nedan
Kristallartrit
Gikt - Akutbehandling
COX-hämmare se preparat nedan
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
kolkicin Kolkicin APL
Colrefuz, Colchimex
Gikt - Profylax
allopurinol Allopurinol

Falsk gikt- pyrofosfatartrit
COX-hämmare se preparat nedan
triamcinolonhexacetonid Lederspan

metylprednisolon Depo-Medrol
prednisolon Prednisolon
Polymyalgia reumatika
prednisolon Prednisolon
COX-hämmare
Korttidsverkande
ibuprofen Ibuprofen

Medellångverkande
naproxen Naproxen

Långverkande
ketoprofen Orudis Retard, depottablett
 = kan bli föremål för utbyte på apotek


Senast ändrad: