Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Terapirekommendationer Halland 2021

För mer information om Läkemedelskommitténs uppdrag, våra seminarier, rekommendationer och ställningstaganden med mera, se Läkemedelskommitténs hemsida på Vårdgivarwebben.

Terapirekommendationer Halland 2021 publicerad!

Februari 2021: Nu är Terapirekommendationer Halland 2021 uppdaterad och publicerad. Ett extra stort tack till alla terapigruppsmedlemmar, som med kort varsel fick ställa om till att ha sina möten digitalt!

Mars 2021: I Terapinytt nr 1 2021 hittar du en kortfattad sammanställning av vad som är nytt i Terapirekommendationer Halland 2021!

Det senaste numret av Terapinytt, och även de senaste tre årens nummer,  hittar du på Läkemedelskommitténs hemsida/Terapinytt.

Restnoteringar i öppenvården

För att undvika att störa nyhetsflödet på Vårdgivarwebbens förstasida återfinns nu nyheter om restnoteringar, indragningar och avregistreringar på sidan Restnoterade läkemedel, klicka på länken under rubrik Publicerade nyheter. Nyheter om restnoteringar går även att hitta under Nyhetsarkiv, via filtrering på "Restnoterade Läkemedel". Letar du efter information om en specifik restsituation - sök på substansnamn eller läkemedelsnamn i sökrutan på Vårdgivarwebben. Observera att du måste skriva ut hela läkemedelsnamnet och rättstavat för att sökfunktionen ska fungera.

Kapitel covid-19 primärvård

Det är inte aktuellt med specifik läkemedelsbehandling av covid-19 i primärvård, men det har ändå uppstått en mängd frågor kring läkemedelsbehandling relaterat till covid-19. Vi har försökt att kontinuerligt samla och kommentera den typen av frågeställningar i kapitel covid-19 primärvård. Av uppenbara skäl är aktiviteten i detta kapitel lägre nu än under våren 2020. Har du något område du önskar få kommenterat i kapitlet? Maila oss gärna, så ser vi om vi kan finna svar (förutsatt att ämnet ligger inom vårt område!).

Läkemedelskommittén Halland (LkH) under pandemin

Liksom andra verksamheter behöver vi på LkHs arbetsutskott anpassa oss efter förutsättningarna som pandemin ger. Några av oss är utlånade till pandemirelaterad verksamhet eller har fått prioritera pandemirelaterade arbetsuppgifter och vi får skala ned kommittéverksamheten därefter. Högst prioriterar vi kontakten med er i verksamheterna och anstränger oss för att bevaka och informera om aktuella restsituationer, finnas tillgängliga för frågor gällande receptläkemedel och förskrivning och ta emot synpunkter på Terapirekommendation Halland. Med vår nuvarande bemanning har vi inte resurser att bevaka vår telefon, men tveka inte att kontakta oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se.

De förändrade förutsättningarna innebär tyvärr att vi har svårt att arrangera de webinarier som vi försökte hålla som ersättning för de inställda seminarierna.

Terapinytt ger vi ut i förkortad, digital form Om du eller någon av dina kollegor inte får mail när ett nytt nummer av Terapinytt ges ut, så meddela oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se!

Hjälp oss!

Är en länk död? Är informationen otydlig? Har ny kunskap tillkommit så att en uppdatering behövs? Har du konkreta förslag vad gäller användarvänlighet?

Lämna GÄRNA återkoppling till oss via länken "Lämna en synpunkt" längst ned på varje sida, eller maila direkt till lakemedelskommitten@regionhalland.se.

Läkemedelskommittén Halland

2021-03-30

Senast ändrad: