Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Terapirekommendationer Halland

Arbete pågår!

Nu publicerar vi successivt de uppdaterade kapitlen i Terapirekommendationer Halland, resultatet av terapigruppernas arbete under de årliga internaten i november. När Terapirekommendationer Halland 2020 är publicerad i sin helhet kommer vi att lägga ut en nyhet på vårdgivarwebb och intranät samt uppdatera texten här på förstasidan.

Liksom förra året kommer vi lyfta fram större nyheter och förändringar i årets Terapirekommendationer här på förstasidan.

Nytt för 2020 är att Terapirekommendationer Halland bara ges ut digitalt! Vi vet att en del av er blir besvikna över detta, och att det kan vara motigt att ändra arbetssätt när man går över till den digitala varianten. Längst ned i texten finner ni några av skälen till detta beslut - förhoppningsvis kan det öka förståelsen för beslutet och mildra frustrationen?

Det fortsatta utvecklingsarbetet

I september flyttade digitala Terapirekommendationer till ny plattform och tog i samband med detta ett stort kliv framåt tekniskt. Sedan kom november och vi fick vi lägga allt krut på internaten och terapigrupperna istället. Från IT-sidan ställde man upp stort och lånade ut en av sina webbutvecklare, som fanns på plats på varje internat! Det var guld värt att ha sådan kompetens på plats för support och diskussioner kring utveckling och möjligheter.

Sedan ett par månader verkar dock utvecklingsarbetet av Terapirekommendationer stå still? Vi inväntar nu att en omorganisation på IT-sidan ska sätta sig och hoppas på att arbetet sedan ska ta ny fart. Bland annat har vi ju blivit lovade att få tillbaka en bra sökfunktion och en fungerande utskriftsfunktion - extra viktigt nu när Terapirekommendationerna inte längre ska tryckas.

Hjälp oss!

Längst ned på varje sida i Terapirekommendationer Halland finner du länken "Lämna en synpunkt". Klickar du på den öppnar Outlook ett mail till oss på Läkemedelskommittén. Exempel på återkoppling vi får in är påpekanden om döda länkar, att texten i ett stycke kan vara svårtolkad, förslag om förbättringar av användarvänligheten, att en tabell eller sida verkar ha havererat tekniskt mm. Vi har väldigt stor hjälp av de kommentarer ni användare skickar in - ett stort tack till alla er som bidragit hittills!

Några av skälen till att Terapirekommendationer Halland nu enbart blir digital

  • Kunskap uppdateras i ett allt snabbare tempo. Den tryckta versionen av Terapirekommendationer Halland uppdaterades en gång per år. Den digitala versionen kan uppdateras ett obegränsat antal gånger per år. Händelser så som publicering av nya nationella och internationella riktlinjer, nya regionala vårdprogram, indragningar av läkemedel och andra förändringar som påverkar våra rekommendationer inträffar under hela året.
  • Terapirekommendationer Halland (TR) var år 2019 en bok på 315 sidor. Till år 2020 har den vuxit ytterligare. Det är svårt att motivera den åtgången av papper för en produkt med relativt kort hållbarhet. Tidigare år har TR tryckts upp i 3.000 exemplar och skickats ut till alla i regionen som har förskrivningsrätt. Vi vet att flera av dessa inte ens arbetar kliniskt eller med förskrivning av läkemedel. 2019 behövde man därför aktivt beställa sin TR, vilket resulterade i knappt 1.000 beställda ex. Hur många av sidorna i dessa som faktiskt används vet vi inte. (De digitala TR har kring 1.600-1.700 användare varje månad.)
  • Att hålla Terapirekommendationer Halland anpassad för tryck begränsar och hämmar utvecklingen av de digitala Terapirekommendationerna.
  • I Terapirekommendationer Halland på nätet kan vi länka till vårdprogram, enkäter, patientinformation, andra hemsidor mm.
  • Därtill är det ett stort och krävande arbete med logistiken kring en tryckt produkt. Både ekonomiskt och tidsmässigt. Givet de ovan listade argumenten har vi svårt att motivera att fortsätta med en tryckt version av Terapirekommendationer Halland på bekostnad av andra aktiviteter, som vi prioriterar högre.

Vi är väldigt angelägna om att behålla våra användare, även dig som föredrar en tryckt version. Chanserna är goda att du efter en inkörningsperiod tycker att den digitala versionen fungerar nog så bra.

 

Läkemedelskommittén Halland 2020-01-22

Senast ändrad: