Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Prematur Ejakulation (PE)

Prematur ejakulation (PE) kan medicinskt definieras som ett konstant eller periodvist återkommande tillstånd med ejakulation efter minimal stimulering före, under eller kort efter penetration (≤ 1–2 min) samt innan mannen önskar det.

I den kliniska vardagen är PE inte lika lätt att definiera, utan handlar om den enskilda patientens upplevelse av att få utlösning "onormalt" tidigt i en sexuell interaktion samt att detta innebär ett lidande för patienten.

PE har multifaktoriell genes. Exempel på orsaker till PE:

  • Stimulering upplevs så skön att det inte går att hålla tillbaka.
  • Nervositet – anspänning gör det rent fysiologiskt svårt att kontrollera utlösningen (regleras via autonoma nervsystemet).
  • Kan vara kopplat till erektil dysfunktion – att stimuleringen som krävs för att upprätthålla erektionen leder till utlösning.
  • En orealistisk bild hos mannen av vad som förväntas och vad som är "normalt".

Icke-farmakologisk behandling

Egenvård

Tipsa patienten om sidorna nedan. Där finns det bra information om tillståndet, lite referensramar för vad som är "normalt" samt tips om hur patienten på egen hand kan försöka träna på att fördröja utlösningen.

Samtalsbehandling

En sexologiskt kunnig terapeut kan, utöver samtal kring de psykologiska aspekterna, även hjälpa patienten med konkreta råd eller instruktioner i tekniker som kan förlänga tiden till utlösning.

  • Män < 24 år är välkomna att söka för PE på någon av Hallands ungdomsmottagningar.
  • För män ≥ 24 år saknas tillgång till formell sexologisk kompetens i halländsk primärvård. Dock kan många psykologer/kuratorer i primärvård med åren ha fått god erfarenhet av samtal kring de psykologiska aspekterna av sexualitet och sexuella problem.

Farmakologisk behandling

Vid samtidig erektil dysfunktion kan behandling med fosfodiesterashämmare provas, se avsnittet Farmakologisk behandling i delkapitel Erektil dysfunktion (ED).

Övriga farmakologiska behandlingar har mer tveksam effekt.

I ett försök att minska känsligheten för stimulans kan eventuellt kräm lidokain + prilokain (Emla) provas. Smörjes tunt på glans penis inför sex. Kombineras med kondom för att inte exponera partnern!

Serotonin anses ha en roll i nervsignaleringen kring upphetsning och utlösning. Tidigare fanns ett SSRI-preparat med indikationen PE tillgängligt i Sverige: dapoxetin (Priligy) vid behov inför sex. Detta tillhandahålls dock inte i dagsläget. Effekten var blygsam och biverkningar (ofarliga) var vanliga, på grund av dapoxetins snabba tillslag. Våra vanligaste SSRI-substanser har ett långsammare tillslag och därtill bedöms det vetenskapliga underlaget för SSRI-behandling vid PE vara otillräckligt. Därför ges här ingen rekommendation om preparatval, dos och dosering för SSRI-behandling på indikationen PE.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: