Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

PE (Prematur Ejakulation)

Prematur ejakulation definieras i DSM-IV-TR som ett tillstånd av ständig eller periodvis ejakulation efter minimal stimulering före, under eller kort efter penetration (1–2 min) och innan mannen önskar det. Störningen ska också medföra påtagligt lidande eller relationssvårigheter och inte bero på direkta fysiologiska effekter av någon substans.

I första hand har PE multifaktoriell genes. Tidig kontakt med sexolog förordas. Tillståndet har behandlats även farmakologiskt med antidepressiva medel som tricykliska antidepressiva (TCA) och SSRI. Mannen kan även prova med lidokain + prilokain (Emla).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: