Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Hjärt- och kärlsjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hypertoni
enalapril Enalapril
enalapril/ hydroklortiazid Enalapril comp
amlodipin Amlodipin
hydroklortiazid Hydroklortiazid
amilorid/hydroklortiazid

Normorix,

Normorix mite

bendroflumetiazid Bendroflumetiazid, Salures
losartan Losartan
losartan/hydroklortiazid Losartan/ hydroklortiazid
kandesartan Candesartan
kandesartan/ hydroklortiazid Candesartan/ hydrochlorthiazide
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma Retard ej utbytbart.
Se Tabell 9.3 för läkemedelsval utifrån patientens övriga diagnoser
Lipidbehandling 
atorvastatin Atorvastatin
rosuvastatin Rosuvastatin
ezetimib Ezetimib

OBS! Tilläggsbehandling
Stabil angina pectoris 
acetylsalicylsyra Trombyl
atorvastatin Atorvastatin
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol

isosorbidmononitrat Isosorbidmononitrat, depottablett
amlodipin Amlodipin
glyceryltrinitrat Suscard,

buckaltablett

Nitrolingual, sublingualspray
Glytrin,

sublingualspray

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom 
acetylsalicylsyra Trombyl
prasugrel Prasugrel, Efient
ticagrelor Brilique
klopidogrel Clopidogrel
atorvastatin Atorvastatin
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol
ramipril Ramipril
Hjärtsvikt 
enalapril Enalapril
ramipril Ramipril

kandesartan Candesartan
valsartan Valsartan
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol
karvedilol Carvedilol
spironolakton Spironolakton
eplerenon Eplerenon
dapagliflozin Forxiga Subventioneras endast för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.
empagliflozin Jardiance 10 mg Subventioneras endast för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt.
furosemid Furosemid
Lasix Retard
digoxin Digoxin
järnkarboximaltos Ferinject
Förmaksflimmer 
AK-läkemedel för emboliprofylax Se Antikoagulantia nedan
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol
digoxin Digoxin
verapamil Verapamil
Isoptin Retard
Antikoagulantia 
warfarin Warfarin Orion
Waran
dabigatran Pradaxa se Terapirek.
rivaroxaban Xarelto se Terapirek.
apixaban Eliquis se Terapirek.
edoxaban Lixiana se Terapirek.
tinzaparin Innohep
dalteparin Fragmin
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel är framtagna av Terapigrupp Hjärta-kärl och Terapigrupp Antikoagulantia.

Senast ändrad: