Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Hjärt- och kärlsjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hypertoni
enalapril Enalapril
enalapril/ hydroklortiazid Enalapril/ Hydrochlorotiazide
losartan Losartan
losartan/hydroklortiazid Losartan/ hydroklortiazid
kandesartan Candesartan
kandesartan/hydroklortiazid Candesartan/hydrochlorthiazide
hydroklortiazid Hydroklortiazid
bendroflumetiazid Bendroflumetiazid, Salures
amlodipin Amlodipin
metoprolol Metoprolol depottablett

Metoprolol 1A

Farma Retard ej utbytbart

spironolakton Spironolakton
doxazosin Doxazosin
Lipidbehandling 
atorvastatin Atorvastatin
rosuvastatin Rosuvastatin
ezetimib Ezetimib

OBS!

Tilläggsbehandling

Kranskärlssjukdom
acetylsalicylsyra Acetylsalicylsyra (Trombyl)
metoprolol Metoprolol depottablett

Metoprolol 1A

Farma Retard ej utbytbart.

bisoprolol Bisoprolol

amlodipin Amlodipin
isosorbidmononitrat Isosorbidmononitrat depottablett

Restsituation under 2023, se

restnoteringsnyhet Isosorbidmononitrat för uppdaterad information.

glyceryltrinitrat Suscard buckaltablett
Nitrolingual sublingualspray
prasugrel Prasugrel, Efient
ticagrelor Brilique
klopidogrel Clopidogrel
atorvastatin Atorvastatin
rosuvastatin Rosuvastatin
ramipril Ramipril
Hjärtsvikt 
enalapril Enalapril
ramipril Ramipril

kandesartan Candesartan
valsartan Valsartan
sakubitril/ valsartan Entresto

Subventioneras endast för

behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion

metoprolol Metoprolol depottablett

Metoprolol 1A

Farma Retard ej utbytbart

bisoprolol Bisoprolol
karvedilol Carvedilol
spironolakton Spironolakton
eplerenon Eplerenon
dapagliflozin Forxiga

Subventioneras endast för

patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt.

empagliflozin Jardiance 10 mg

Subventioneras endast för

patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt.

furosemid Furosemid
järnkarboximaltos Ferinject
järn(III)derisolmaltos Monofer
Förmaksflimmer 
AK-läkemedel för emboliprofylax Se Rekommenderade läkemedel Antikoagulantia
metoprolol Metoprolol depottablett

Metoprolol 1A

Farma Retard ej utbytbart.

bisoprolol Bisoprolol
digoxin Digoxin
verapamil Isoptin Retard
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel är framtagna av Terapigrupp Hjärta-kärl.

Senast ändrad: