Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Diabetes
Antidiabetika                                                            
metformin Metformin
repaglinid Repaglinid
SGLT-2-hämmare
empagliflozin Jardiance
dapagliflozin Forxiga
GLP-1-analoger
semaglutid Ozempic
dulaglutid Trulicity
liraglutid Victoza
DPP-4-hämmare
sitagliptin Januvia
linagliptin Trajenta
Måltidsinsuliner 
Direktverkande, analog Insulin aspart Sanofi
Insulin lispro Sanofi
Basinsuliner
Medellångverkande, human NPH Insuman Basal
Långverkande, analog Toujeo Andrahandsval, efter att NPH-insulin prövats
Abasaglar Andrahandsval, efter att NPH-insulin prövats
Blandinsuliner 
Medellångverkande kombinerat med direktverkande, analog Insuman Comb 25 Lägst pris

(nov. 2020)

Humalog Mix 50
Blodsockerhöjande medel 
glukagon Glucagon
  = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: