Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Diabetes
Antidiabetika                                                            
metformin Metformin
SGLT-2-hämmare Jardiance Bör erbjudas vid etablerad hjärtkärlsjukdom
Invokana
Forxiga
GLP-1-analog Ozempic
Trulicity
Victoza Bör erbjudas vid etablerad hjärtkärlsjukdom
DPP-4-hämmare Januvia
Trajenta
repaglinid Repaglinid
Måltidsinsuliner 
Direktverkande, analog Insulin lispro Sanofi Billigare biosimilar till Humalog
Humalog 200 Om dygnsdos >20E/dygn.
Humalog
Apidra
NovoRapid
Fiasp Ultrasnabbverkande
Basinsuliner
Medellångverkande, human NPH Insuman Basal
Humulin NPH
Insulatard
Långverkande, analog Toujeo Andrahandsval, efter att NPH-insulin prövats
Abasaglar Andrahandsval, efter att NPH-insulin prövats
Blandinsuliner 
Medellångverkande kombinerat med direktverkande, analog Insuman Comb 25 Lägst pris

(nov 2018)

Humalog Mix 25
Humalog Mix 50
NovoMix 30
Blodsockerhöjande medel 
glukagon Glucagon
  = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: