Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Diabetes
Antidiabetika                                                            
metformin Metformin
repaglinid Repaglinid
SGLT-2-hämmare
empagliflozin Jardiance
dapagliflozin Forxiga
GLP-1-analoger
semaglutid Ozempic
dulaglutid Trulicity
liraglutid Victoza
DPP-4-hämmare
sitagliptin Januvia
linagliptin Trajenta
Måltidsinsuliner 
Direktverkande, analog Insulin aspart Sanofi Lägst pris (dec 2021)
Insulin lispro Sanofi
Basinsuliner
Medellångverkande, human NPH Insuman Basal
Långverkande, analog Toujeo Andrahandsval, efter att NPH-insulin prövats
Abasaglar Andrahandsval, efter att NPH-insulin prövats
Blandinsuliner 
Medellångverkande kombinerat med direktverkande, analog Insuman Comb 25 Lägst pris (dec 2021)
Humalog Mix 50
Blodsockerhöjande medel 
glukagon Glucagon
  = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: