Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Munhåla och Tandvård

Rekommenderade läkemedel

Munhåla och Tandvård
Karies
natriumfluorid Dentan munsköljvätska 0,2 %

1000ml*
natriumfluorid + klorhexidin Natriumfluorid-klorhexidin APL 0,3 % + 0,2 % dentalgel
natriumfluorid + klorhexidin Natriumfluorid-klorhexidin APL 0,3 % + 0,2 % tandkräm
Gingivit/parodontit
klorhexidin Hexident munsköljvätska 1 mg/ml Ej förmån
Xerostomi/muntorrhet
natriumflourid/ äppelsyra Xerodent sugtablett
saliversättning med natriumfluorid Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL, munhålelösning 0,02 % 100 ml
Slemhinneförändring
nystatin Nystimex oral suspension
ekonazol Pevaryl kräm 70 g*
triamcinolon Triamcinolon APL munhålepasta 0,1 %
väteperoxid Microcid Ej förmån
lidokain Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, munsköljvätska 5 mg/ml
Lidokain APL munhålepasta 5 % 15 g*
benzydamin Andolex munsköljvätska
Zyx sugtablett Ej förmån
hydrokortison + mikonazol Daktacort kräm

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

* Anger den förpackningsstorlek som är subventionerad (ingår i förmånen).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.

Senast ändrad: