Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Gingivit

Gingivit är en lokal inflammationssjukdom som vanligtvis är bakteriellt orsakad. Plackorsakad gingivit läker ut inom två veckor vid behandling (se nedan). Hos vissa individer utvecklas en parodontit. Bland de predisponerande faktorerna finns rökning, arv, otillräcklig munhygien och ofta ses rikligt med bakteriebeläggningar, så kallade plack. Inte sällan förekommer de båda sjukdomarna parallellt.

Kliniska tecken

  • Rodnat och svullet tandkött.
  • Blödande tandkött.

Behandling av gingivit

  1. Egenvård – Goda och regelbundna munvårdsvanor är ett viktigt inslag i behandlingen. Tandborstning två gånger dagligen och från 12 års ålder även rengöring mellan tänderna.
  2. Professionell behandling – Egenvården kompletteras med professionell tandrengöring.
  3. Läkemedel – Antimikrobiell behandling kan komma ifråga.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.

Senast ändrad: