Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Undersökning och bedömning

Vilka patienter bör uppmärksammas?

 • BMI ≥ 30 kg/m² (obesitas).
 • BMI mellan 25–29,9 kg/m² med snabb viktökning och/eller riskfaktorer.

BMI 18,5–25 kg/m² är normalt och föranleder inga ytterligare åtgärder i detta avseende.

Obesitas i sig är både en sjukdom och en riskfaktor för utvecklingen av bland annat diabetes mellitus typ 2, hypertoni, lipidrubbningar, psykisk ohälsa samt vissa tumörsjukdomar och ledbesvär. Personer med obesitas har en lägre livskvalitet än normalviktiga, depression är vanligt förekommande och dessa patienter har risk för förtida död.

Undersökning och bedömning

I undersökningen och värderingen gäller i stora drag samma riskfaktorvärdering som vid hjärt-kärlsjukdom med tonvikten lagd på:

 • Rökning: Rökare äter som grupp något sämre än icke-rökare, medförande ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.
 • Kostvanor: måltidsordning inklusive frukost, totala energiintaget, fördelning och kvalitet av kolhydrater–fett–protein, fiberintag samt intag av sockerrika produkter.
 • Alkoholintag kan bidra till högt energiintag och lågt näringsintag.
 • Fysisk aktivitet mindre än 150 minuter per vecka.
 • Stillasittande är en riskfaktor skild från fysisk aktivitetsnivå. Observera skärmtid!
 • Fettfördelning midjeomkrets hos män ökad risk vid > 94 cm samt hög risk vid >102 cm och för kvinnor ökad risk > 80 cm och hög risk vid > 88cm.
 • Högt blodtryck över 140/90 mmHg.
 • Blodfetter, se kapitel Hjärt och Kärlsjukdomar, Hyperlipidemi, Önskvärda nivåer.
 • Blodsocker, se kapitel Diabetes.

Beakta bakomliggande orsaker som psykosocial ohälsa, olika läkemedel och sjukdomar samt stress och sömnstörningar som kan bidra till viktuppgång.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention/Ohälsosamma levnadsvanor.

Senast ändrad: