Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Undersökning och bedömning

Vilka patienter bör uppmärksammas?

Obesitas är en kronisk sjukdom som ofta går i skov, med både viktuppgång och viktnedgång.

Obesitas är också en riskfaktor för utvecklingen av bland annat diabetes mellitus typ 2, hypertoni, lipidrubbningar, psykisk ohälsa samt vissa tumörsjukdomar och ledbesvär.

Personer med obesitas har en lägre livskvalitet än normalviktiga, depression är vanligt förekommande och patienterna har risk för förtida död. 

 • BMI ≥ 30 (obesitas).
 • BMI mellan 25–29,9 med snabb viktökning och/eller riskfaktorer.

BMI 18,5–25 är normalt och föranleder inga ytterligare åtgärder i detta avseende.

Undersökning och bedömning

I undersökningen och värderingen gäller i stora drag samma riskfaktorvärdering som vid hjärt-kärlsjukdom med tonvikten lagd på:

 • Rökning – att identifiera eventuellt tobaksbruk.
 • Kostvanor – måltidsfördelning och livsmedelsval.
 • Alkoholintag – kan bidra till högt energiintag och lågt näringsintag.
 • Fysisk aktivitet mindre än 150 minuter per vecka.
 • Stillasittande en riskfaktor skild från fysisk aktivitetsnivå. Observera skärmtid!
 • Midjemått:

   • Ökad risk för sjukdom hos män vid midjemått > 94 cm.
   • Ökad risk för sjukdom hos kvinnor vid midjemått > 80 cm.
   • Hög risk för sjukdom hos män vid midjemått > 102 cm.
   • Hög risk för sjukdom hos kvinnor vid midjemått > 88 cm.

 • Högt blodtryck – över 140/90 mmHg.
 • Blodfetter – se önskvärda nivåer i kapitel Hjärt och Kärlsjukdomar, Hyperlipidemi.
 • Blodsocker – se kapitel Diabetes, Diagnos.

Beakta bakomliggande orsaker som psykosocial ohälsa, olika läkemedel och sjukdomar samt stress och sömnstörningar som kan bidra till viktuppgång.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention, Ohälsosamma levnadsvanor och Obesitas.

Senast ändrad: