Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Undersökning och bedömning

Fetma i sig är både en sjukdom och en riskfaktor för utvecklingen av bland annat diabetes mellitus typ 2, hypertoni, lipidrubbningar, psykisk ohälsa samt vissa tumörsjukdomar och ledbesvär. Personer med fetma har en lägre livskvalitet än normalviktiga, depression är vanligt förekommande och de har risk för förtida död.

I undersökningen och värderingen gäller i stora drag samma riskfaktorvärdering som vid hjärt-kärlsjukdom med tonvikten lagd på:

  • Rökning (Ett uttryck för det totala omhändertagandet. Rökare äter som grupp något sämre än icke-rökare, medförande ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.)
  • Kostvanor: måltidsordning inklusive frukost, totala energiintaget, fördelning och kvalité av kolhydrater- fett- protein, fiberintag samt intag av sockerrika produkter.
  • Alkoholintag kan bidra till högt energiintag och lågt näringsintag.
  • Fysisk aktivitet mindre än 150 minuter per vecka.
  • Stillasittande är en riskfaktor skild från fysisk aktivitetsnivå.
  • Fetmafördelning med midjeomkrets hos män > 102 cm och kvinnor > 88 cm.
  • Högt blodtryck över 140/90 mmHg.
  • Blodfetter, se kapitel Hjärt och Kärlsjukdomar, avsnitt Hyperlipidemi, Önskvärda nivåer.
  • Blodsocker, se kapitel Diabetes.

Beakta bakomliggande orsaker som psykosocial ohälsa, olika läkemedel och sjukdomar samt stress och sömnstörningar som kan bidra till viktuppgång.

Senast ändrad: